DUGOROČNA STRATEGIJA MOL GRUPE

                                                                                                                                                              

MOL Group predstavlja ažuriranu i integrisanu dugoročnu Strategiju

 • MOL ​​se nadovezuje na promene na tržištu i ažurira svoju Strategiju do 2030. godine, integrišući je sa ciljevima održivosti.
 • MOL zadržava inicijativu kao dokazano progresivna i uspešna kompanija i ubrzava poslovnu transformaciju.
 • MOL ​​će transformisati svoje tradicionalne poslovne operacije za budućnost sa niskim nivoom ugljenika čineći ih još efikasnijim i fokusiranijim. Downstream će postati visoko efikasan, održiv downstream igrač usmeren na hemikalije. Consumer Services će postati digitalno orijentisan lider maloprodaje robe široke potrošnje, a Upstream će takođe biti efikasniji i održiviji stub strategije koji generiše vrednost.
 • Ažurirana strategija, „SHAPE TOMORROW“ MOL Grupe 2030+ fokusira se na smanjenje CO2, efikasnost i cirkularnu ekonomiju.
 • MOL ​​ubrzava transformaciju sa ciljem da do 2050. godine postane proizvođač sa nultom emisijom CO2.
 • Do 2030. godine svaki drugi američki dolar ulagaće se u održive projekte, dok će 100% potrošnje do 2050. godine biti zeleno.
 • MOL ​​će uložiti milijardu dolara u narednih pet godina na nove, održive poslove sa niskim nivoom ugljenika, koji će ga učiniti ključnim igračem cirkularne ekonomije u Centralnoj i Istočnoj Evropi – po pitanju integracije i korišćenja otpada, prikupljanja, korišćenja i skladištenja ugljenika, proizvodnje naprednog biogoriva i mogućnostima u vezi sa vodonikom.

Budimpešta, 24. februar2021. godine – Bord direktora pregledao je i odobrio unapređenu dugoročnu Strategiju kompanije „MOL Grupa 2030+“, koja je prvobitno objavljena u oktobru 2016. godine, u potpunosti integrisanu sa novom strategijom održivosti i dopunjenu dugoročnom vizijom i ambicijama za period iza 2030. godine.

„Dugoročna Strategija MOL 2030 do sada se pokazala naprednom, sigurnom i ispravno usmerenom. Shodno tome, MOL je preduzeo važne strateške korake u pravom smeru tokom poslednjih pet godina. Međutim, u poslednje vreme primetili smo nezabeležen talas promena oko nas, uključujući brzi napredak u smeru tranzicije ka zelenoj energiji. Ažurirana Strategija nastoji da ubrza naš proces tranzicije kako bi poboljšala fleksibilnost kompanije MOL i našu sposobnost da oblikujemo održivu budućnost. Još više ćemo se fokusirati, dodatno ćemo povećati efikasnost i istovremeno ćemo odlučno tražiti nove prilike. Jedna stvar se nije promenila od 2016. godine: i dalje smo duboko posvećeni transformaciji naših tradicionalnih operacija zasnovanih na fosilnim gorivima u održiv poslovni model sa niskim nivoom ugljenika.“ (Zsolt Hernadi, predsednik Uprave i glavni izvršni direktor)

Potvrđeni su pravci strateške transformacije u postojećim biznisima. Uz nepromenjenu viziju strukturnog, dugoročnog opadanja potražnje za fosilnim motornim gorivima u Evropi i u CIE, MOL će nastaviti i ubrzati svoju transformaciju od goriva u hemikalije u Downstream segmentu sa ciljem da postane vodeća kompanija za održivu hemiju u CIE. MOL ima nepromenjene ambicije da segment Consumer Services postane vodeći na tržištu, digitalno orijentisani lider u maloprodaji robe široke potrošnje i kompleksni pružalac usluga mobilnosti u regionu.

 „Jedna od glavnih snaga kompanije MOL leži u njenom fleksibilnom, jedinstveno uravnoteženom, integrisanom poslovnom modelu. Da bismo sačuvali ovu fleksibilnost i mogli da oblikujemo svoju budućnost, moraćemo kontinuirano da prilagođavamo svoj poslovni portfolio kako bismo odgovorili na izazove ekonomije budućnosti bazirane na ograničenom nivoou ugljenika. (Zsolt Hernadi, predsednik Uprave i glavni izvršni direktor)

Downstream: put transformacije ka visoko efikasnom, održivom, vodećem igraču u industriji fokusiranoj na hemikalije. Downstream će zadržati svoju poziciju najvišeg nivoa generisanja gotovine u evropskoj preradi i ciljaće na 1,2 milijarde dolara + EBITDA do 2025. godine, uz podršku od dodatnih 150 miliona dolara za poboljšanje efikasnosti. Transformacija od goriva u hemikalije nastaviće se punom brzinom kako bi se smanjio prinos motornog goriva u sistemu prerade i pretvorio 1,8 miliona tona u petrohemijsku sirovinu do 2030. godine. To će se postići kroz dva investiciona ciklusa uz primenu visoko efikasne tehnologije i ciljanih datuma pokretanja u 2027. odnosno 2030. godini. Istovremeno, MOL će sve više integrisati cirkularne tehnologije u svoje osnovne delatnosti, koristeći tokove zasnovane na bio i otpadu iz proizvodnje, povećavajući reciklažu i koristeći mogućnosti CCS-a sa jasnim fokusom na materijalno smanjenje otiska CO2 u tom segmentu. Ukupni kapitalni izdaci za transformaciju Downstream segmenta mogu dostići 4,5 milijardi dolara u narednih deset godina.

Consumer Services: postati digitalno – orijentisan lider u maloprodaji robe široke potrošnje i integrisani pružalac kompleksnih usluga mobilnosti u regionu do 2030. godine sa znatno većim prihodima i slobodnim novčanim tokom. Sektor Consumer Services će materijalno povećati svoj doprinos Grupi dostizanjem preko 700 miliona dolara godišnje EBITDA do 2025. godine i kumulativnim pojednostavljenim slobodnim novčanim tokom od preko 2 milijarde dolara u periodu 2021-2025. Ovaj segment će ulagati u dalji razvoj selekcije prehrambenih proizvoda i dodatne ponude i nastaviće procese standardizacije i digitalizacije unutar mreže. Naš fokus će se sve više preusmeriti na raznovrsnije kanale prodaje, proširujući portfolio alternativnih goriva i kompleksnih usluga i platformi mobilnosti.

Upstream (E&P): fokusiran na generisanje gotovine, rešavanje pada u CIE, oportunistički pristup međunarodnom E&P sektoru i investicije u CCUS. Postojećim resursima će se i dalje upravljati kako bi se povećalo generisanje gotovine i stvaranje vrednosti od oko 1,8 milijardi dolara pojednostavljenog slobodnog novčanog toka u periodu 2021-2025 sa cenama nafte od 50 USD/bbl (uz pretpostavku da nema rezervi neorganske zamene). To zahteva savesno i efikasno upravljanje troškovima i padom proizvodnje u CIE i aktivan, ali oportunistički pristup međunarodnom E&P sektoru bez postavljanja bilo kakvih volumetrijskih ciljeva. Kompanija MOL ima za cilj da iskoristi svoju stručnost u geologiji Panonskog basena da bi postala ključni igrač u prikupljanju, korišćenju i skladištenju ugljenika (CCUS) u CIE do 2030. godine, što će joj takođe pomoći da postane ugljenično neutralna (Scope 1 i 2).

 „Održivost i profitabilnost se međusobno ne isključuju- moraju da idu zajedno. Ne možete biti održivi bez stvaranja prihoda, niti možete biti profitabilni bez fokusiranja na to kako se ti prihodi generišu- oni idu ruku pod ruku. To je očigledno već neko vreme i biće sve jasnije u budućnosti. Svi želimo da živimo u boljem, sigurnijem i čistijem svetu, a za bolji i održiviji svet moramo da pređemo na model cirkularne ekonomije sa niskim nivoom ugljenika.“ (Zsolt Hernadi, predsednik Uprave i glavni izvršni direktor)

Ulaganje u nove poslove za oblikovanje cirkularne ekonomije sa niskim nivoom ugljenika. MOL želi da značajno poveća ulaganja koja su „climate-friendly“ i prilagođena taksonomiji EU, koja bi premašila 50% ukupnog kapitalnog izdatka do 2030. godine i približila se 100% do 2050. godine ili ranije. MOL takođe želi da igra ključnu ulogu u oblikovanju cirkularne ekonomije sa niskim nivoom ugljenika ulaganjem u nove biznise kao što su integracija i upotreba otpada, reciklaža, prikupljanje, korišćenje i skladištenje ugljenika (CCUS), napredna biogoriva i potencijalne prilike u vezi sa vodonikom. U narednih pet godina, MOL će potrošiti milijardu američkih dolara na nove, održive projekte  sa niskim nivoom ugljenika kako bi postao ključni igrač u CIE u oblasti cirkularne ekonomije.

Značajni ciljevi redukcije ugljenika do 2030. godine, a ambicije do 2050. godine u potpunosti usklađene sa „Evropskim zelenim sporazumom“. U skladu sa Pariskim sporazumom i potrebom za koordinisanim naporima ka ograničavanju globalnog zagrevanja i klimatskih promena na svetskom nivou, uloga kompanije MOL je i da doprinese smanjenju emisije ugljenika iz svog lanca vrednosti i upravljanja imovinom. Shodno tome, MOL će smanjiti emisije ugljenika na nivou grupe za 30% do 2030. godine, čineći i E&P i Consumer Services segmente ugljenično neutralnim (u pogledu emisija iz Scope 1 i 2) do 2030. godine, dok će se Downstream emisije (Scope 1 i 2) smanjiti za 20% do 2030. za postojeće operacije (u odnosu na početni stadijum iz 2019.). MOL takođe deli ambiciju EU da do 2050. godine bude klimatski neutralan u pogledu svih emisija ugljenika (Scope 1, 2 i 3) i želi da aktivno učestvuje u industrijskoj revoluciji koja je potrebna da bi Evropa postala ugljenično neutralna, kako sama, tako i u okviru partnerstava sa drugima.

„Ključ uspeha velike kompanije, poput MOL-a, leži u sposobnosti da privlači, razvija i zadržava talente. Naši talentovani ljudi su naša najveća vrednost, ali i najvrednija investicija svake uspešne ekonomije. Upravljanje složenim procesom transformacije kakav je MOL pokrenuo, podrazumeva raznovrsnu i inkluzivnu radnu snagu. Takođe, kompaniji je potrebna snažna saradnja sa lokalnim zajednicama, partnerima, regulatornim telima, jer obezbeđujući uključivanje svakog dela društva mi možemo da ostvarimo misiju tranzicije zelene energije.“ (Zsolt Hernadi, predsednik Uprave i glavni izvršni direktor)

Sveobuhvatni okvir održivosti postavlja ciljeve za sva četiri pilara: ljudi i zajednice; zdravlje i bezbednost; integritet i transparentnost; klima i životna sredina. MOL različitost i inkluziju vidi kao jednu od svojih ključnih vrednosti i pokretača strategije sa ciljevima za povećanje učešća žena na svim nivoima, dostizanjem 30% na rukovodećim pozicijama i fokusiranjem na širu dobrobit i zdravlje zaposlenih. Naš rezultat održivog angažovanja zaposlenih ostaće iznad 75. Angažovanje u zajednici će se pojačati tako da postanemo partner od poverenja. Ukupna stopa incidenta koji se može zabeležiti (TRIR) pašće ispod 1.0 do 2025. Podstaći ćemo novu odgovornu strategiju nabavki širom grupe do kraja 2022. Svest o etici i ljudskim pravima biće dalje unapređivana među zaposlenima i rukovodstvom, a negativni uticaj na životnu sredinu (izvan CO2) će se dalje smanjivati.

„Svaka transformacija je suštinski složena, duga i često bolna. Uveren sam, međutim, da će nas naša osvežena dugoročna strategija odvesti na pravi put da se razvijemo u lidera u oblasti cirkularne ekonomije sa niskim nivoom ugljenika, nudeći uzbudljive mogućnosti našim zaposlenima, kontinuirano unapređujući iskustvo kupaca, uz konstruktivan rad sa našim partnerima, i istovremeno osiguravajući stabilan, predvidljiv prihod našim investitorima tokom čitavog puta transformacije.” (Zsolt Hernadi, predsednik Uprave i glavni izvršni direktor)

Finansijski okvir 2021-25: potpuno finansirana tranzicija i stabilna, predvidljiva naknada za akcionare, snažan bilans stanja. Čak i sa konzervativnim srednjoročnim osnovnim makro pretpostavkama, MOL će generisati dovoljne operativne prihode u periodu 2021-2025. godine, sa rastom EBITDA sa 2,3 milijarde dolara u 2021. na 2,6 milijardi dolara u 2025. godini, tako da pokrije kapitalni „održivi“ capex, najmanje 3,5 milijardi dolara strateškog capexa, uključujući milijardu američkih dolara novih investicija koje su namenjene cirkularnoj ekonomiji koja je bazirana na niskom nivoou ugljenika i stabilnih osnovnih dividendi. Održavanje jakog finansijskog profila kroz bilans stanja i dovoljno finansijskog prostora ostaje prioritet. Ova fleksibilnost se može koristiti za finansiranje novih poslovnih prilika, uključujući spajanja.

“ALFA ROMEO REJSING ORLEN” PREDSTAVIO NOVI BOLID (FOTO/VIDEO)

Alfa Romeo Racing ORLEN tim predstavio novi C41

 • Alfa Romeo Racing ORLEN tim predstavio je novi model C41 u Varšavi.
 • Partnerstvo između kompanije Sauber Motorsport i brenda Alfa Romeo obuhvata daleko više od samo trka.

Spektakularna ceremonija u zadivljujućem ambijentu Velikog pozorišta, u glavnom gradu Poljske, u prisustvu ograničenog broja vodećih članova tima – i medija, ljubitelja i zaposlenih koji su pozvani da gledaju događaj digitalno u skladu sa lokalnim pravilima zbog kovida. Vozači tima, Kimi Raikonen i Antonio Đovinaci, i rezervni vozač Robert Kubica, pojavili su se na sceni zajedno sa modelom C41, sa upadljivim novim izgledom.

Sa novom kombinacijom boja, koju je dizajnirao Alfa Romeo Centro Stile i u sada već tradicionalnim crvenim i belim bojama tima, ovaj automobil, dizajniran pod koordinacijom tehničkog direktora Žana Monšoa, predstavlja evoluciju modela C39 koji je završio sezonu 2020. Zbog ograničenja usled propisa, automobil je zadržao mnoge komponente svog prethodnika, dok je i dalje upadljiv njegov obnovljeni izgled, posebno prednji konus automobila, što predstavlja deo na koji je tim odlučio da se fokusira kada je u pitanju raspodela tokena za razvoj. Ispod karoserije, krije se Ferrari motor, spreman da zagrmi za manje od nedelju dana, kada će tim ući u novu sezonu, sa trkom u C41 u Barseloni u petak.

Alfa Romeo logo dopunjava Quadrifoglio – detelina sa četiri lista – koja tradicionalno označava trkačku istoriju brenda Alfa Romeo, i logo Autodelte, legendarnog trkačkog tima brenda. Ovi znakovi ukrašavaju spoljašnost automobila, čime doprinose stvaranju jednog od najupečatljivijih automobila na stazi – klasičnom dizajnu koji otelotvoruje posvećenost i tradiciju brendova koje predstavlja.

Alfa Romeo je ponovo zajedno s kompanijom Sauber Motorsport na Svetskom šampionatu Formule 1 u 2021. Partnersvo između dva najpoznatija brenda u moto-sportu počelo je 2018. godine kada se Alfa Romeo pridružio timu kao sponzor titule. Tokom tri godine operativne saradnje do sada, tim je postigao važne rezultate. U skladu sa svojim starim takmičarskim duhom, Alfa Romeo je ponovo prihvatio izazov.

Partnerstvo brenda Alfa Romeo i Sauber grupe obuhvata daleko više od samo trka. Saradnja, kako tehnička tako i komercijalna, omogućava da se tehničko iskustvo Sauber inženjera upotrebi za proizvodnju Alfa Romeo drumskih vozila. Konkretno, projekat Giulia GTA ima koristi od ovog dugog partnerstva, koristeći neprocenjivo tehničko znanje odeljenja za inženjering i aerodinamiku kompanije Sauber AG, a Alfa Romeo je poverio Sauber-u proizvodnju većine ugljeničnih komponenti za modele GTA i GTAm, posebno one sa uticajem na aerodinamičnost. 

Frederik Vaser, direktor tima Alfa Romeo Racing ORLEN i izvršni direktor Sauber Motorsport AG: „Predstavljanje novog automobila je uvek emotivan trenutak, kulminacija meseci truda svih u fabrici, i početak nove avanture. Mislim da je filozofija na osnovu koje tim radi i dalje ista – moramo sutra da radimo bolje nego što radimo danas. Poslednju sezonu završili smo na 8. poziciji pa nameravamo da postignemo bolji rezultat u 2021. Da bismo to uradili, moramo da nastavljamo da napredujemo u svakom delu, kako na stazi tako i u sedištu. Svaki tim na stazi sada ima vrlo visoka očekivanja: svi timovi očekuju da će dobro proći na zimu, i da će biti na dobroj poziciji na prvoj trci, ali uskoro će biti vreme da svi pokažu svoje karte.“

Žan Monšo, tehnički direktor Alfa Romeo Racing ORLEN: „C41 je rezultat vrlo neobične situacije u Formuli 1, u okviru koje su nam propisi onemogućili da razvijemo potpuno nov automobil ove godine. Zbog toga, naš automobil za 2021. ima puno zajedničkih delova s modelom C39, sa izuzetkom onih koje smo morali da promenimo zbog pravila – kao što su pod – i prednji konus, u koje smo investirali naša dva tokena za razvoj. To znači da ćemo poznavati automobil više nego što je uobičajeno kada stignemo do testiranja, ali i dalje će biti ključno da se iskoriste ta tri dana kako bi se potvrdilo da stvarnost odgovara našim očekivanjima, i da bi se navikli na nove gume. Spremni smo za novu sezonu i jedva čekamo da vidimo naš novi automobil na stazi.“

NOVI “SITROEN C4” I U SRBIJI

 • Novi Citroën C4 je potpuno redizajnirana kompaktna limuzina koja preuzima standarde segmenta i kompletni Citroënov identititet kroz snagu novog koncepta, izvore energije i udobnost u kabini.
 • Snaga koncepta ogleda se kroz povišeni oblik karoserije, koji je postavljen na točkove velikog prečnika, aerodinamične i čiste linije koje preuzimaju neke standarde SUV-a i grafički i jedinstveni dizajn koji nudi mnogobrojne mogućnosti personalizacije.
 • Izvore energije predstavljaju benznski i dizel motori najnovije generacije i novi 100% ëlektric ë-C4 koji je peti  model iz Citroënove ofanzive za elektrifikaciju.
 • Udobnost u kabini ostvaruju svi sastojci programa Citroën Advanced Comfort® za novi nivo udobnosti sa oslanjanjem na Hidrauličnim progresivnim jastucima®, sedištima Advanced Comfort i Smart Pad Support Citroën  svetskom premijerom za novi nivo korišćenja tableta na mestu suvozača. Ova udobnost je pojačana sa 20 tehnologija za pomoć u vožnji među kojima je i Highway Driver Assist, uređaj za poluautomatsku vožnju, i 6 tehnologija za konekciju.
 • Novi C4  predstavlja 10. generaciju Citroënovih kompaktnih limuzina koje su obeležile svoje doba udobnošću i jedinstvenim dizajnom. Novi Citroën C4 je limuzina nove generacije koja je inspirisana doživljajem automobila koji ima kupac.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Novi C4  je najnoviji  koncept u sredini segmenta kompaktnih limuzina. Oblik karoserije sa povišenim i samouverenim stavom uspešno prepliće eleganciju i dinamičnost limuzine, a istovremeno preuzima neke od standarda SUV modela za dodatnu snagu i karakter. Svojom aerodinamičnom i čistom linijom sažima sve Citroënove karakteristike, naročito sa novim svetlosnim potpisom u V i sa LED svetlima napred i pozadi. Gostoljubiva i tehnološka unutrašnjost već na prvi pogled nagoveštava blagostanje, udobnost i savremeni stil. Svaki klijent može sebi da prilagodi vozilo sa 31 kombinacijom boja i kolor paketa spolja i 6 unutrašnjih uređenja.

Udobnost u vožnji pružaju oslanjanje na Hidrauličnim progresivnim jastucima® i sedišta Advanced Comfort. Ogleda se i u prostranoj kabini sa prostorom za kolena „najboljim u klasi“, velikim i brojnim pregradama i u Smart Pad Support Citroënu. Kompletnom utisku dodatno doprinosi umirujući i svetao ambijent u unutrašnjosti sa toplim materijalima i elektrootvarajućim panoramskim krovom. Udobnost pri upotrebi je pojačana kroz 20 tehnologija za pomoć u vožnji, među kojima je i Highway Driver Assist, uređaj za poluautomatsku vožnju nivoa 2 i 6 tehnologija za povezivanje.

INOVATIVNI STIL I ISTAKNUTI STAV

Dizajn novog C4 i ë-C4 – 100% ëlectric nameće svoju različitost kombinujući aerodinamični oblik karoserije, prefinjene linije, prepoznatljive grafičke detalje, velike točkove, raskošne i isklesane linije i zaštitu od 360° oko karoserije.

Kratki prednji i zadnji prepust u kombinaciji sa točkovima sa velikim prečnikom daju vozilu jedinstveno, izrazito i samopouzdano uzvišeno držanje, što ga čini «spremnim za akciju». Svojim uzdignutim stavom, nudi viši položaj očiju vozača u odnosu na konkurenciju za poboljšanu vidljivost u toku vožnje.

Prednji deo preuzima nove estetske kodove Citroëna. Svetlosni potpis u V, farovi u 2 nivoa i hromirani ševroni koji se protežu čitavom širinom vozila ističu na taj način Citroënovu tehnologiju: 100% LED « Citroën LED Vision » osvetljenje dostupno za dnevna svetla, farove i maglenke.

Jedinstvena linija krova, udružena sa kosim zadnjim staklom, jasno izražava aerodinamičnost vozila, a ovome se priključuje i spojler koji ističe dinamičnost dizajna.

Zadnji deo daje vozilu robusni izgled i nagoveštava veliku zapreminu prtljažnika (380 L) zahvaljujući poklopcu prtljažnika širokih izreza, koji je optimizovan za utovar.

Već na prvi pogled, kabina uliva poverenje svojim kvalitetom i savremenošću. Program Citroën Advanced Comfort®  se ogleda u modernoj i prečišćenoj instrument tabli, oplatama na vratima u mekim linijama, mnogobrojnim pregradama, mekim i nežnim materijalima, kao i sedištima koja pozivaju putnike da sednu u kabinu. Putnici su uronjeni u udobnu i ušuškanu atmosferu koju pruža nova « presvlaka » instrument table, novi motivi na sedištima Advanced Comfort, različita unutrašnja uređenja i sedišta sa novim dizajnom. Dah prefinjenosti pružaju hromirani ili sjajni crni detalji na otvorima za ventilaciju, volanu, instrument tabli, komandama za klima uređaj kao i na centralnoj konzoli.

FOTO:Z:BURIĆ (CITROEN SRBIJA)

HMI (Human Machine Interfaces) unosi tehnologiju u kabinu. Ispred vozača se nalazi HD pokretni ekran bez okvira koja se lako čita. Upotpunjen je širokim ekranom na kome se prikazuju informacije potrebne za vožnju i sve to omogućava vozaču da ostane skoncentrisan na put. U sredini, u gornjem delu instrument table, smešten je ekran u boji na dodir od 10’’ kojim se upravlja komadama u vozilu. Komande za automatski dvoozonski klima uređaj su pažljivo odabrane, hromirani točkići i sjajni crni dugmići nalaze se ispod ekrana na dodir.

Novi C4 ima metalni i elegantni automatski novi menjač. Na njemu su 3 položaja (R, N i D) za jednostavno prebacivanje u hod unazad, nulti položaj ili hod unapred. Povezan je sa dve komande: P da bi se aktivirao mod Parking, M da bi se aktivirala manuelna vožnja na modelima sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem ili B, za mod Brake i za obnavljanje energije na električnoj verziji. Na konzoli su i komanda za električnu parkirnu kočnicu, kao i komanda za odabir načina vožnje na verzijama sa automatskim menjačem : Eco, Normal, Sport.

POSEBNA I PREFINJENA PERSONALIZACIJA

U skladu sa očekivanjima kupaca kompaktnih limuzina novi C4 nudi izbor između 31 različite komabinacije i kolor pakete spolja, kao i 6 različitih unutrašnjih uređenja, koja omogućavaju kupcu da se vozi u vozilu koje mu u potpunosti odgovara.

Novi C4 omogućava kreiranje 31 različite kombinacije:

 • 7 spoljašnjih boja od tamnih do najsjajnijih: nezaobilazne i večne belaBanquise, crna Obsidien, siva Acier i siva Platinium, žive i tople crvena Elixir i braon Caramel i  elegantna i prefinjena plava Iceland

.

 • 5 kolor paketa: Glossy Black, Sable Métal, Grey Texturé, Anodised Deep Red i Anodised Blue, a poslednji paket je ekskluzivno za novi ë-C4 – 100% electric. Ovi kolor paketi se sastoje od detalja u boji oko prednjih maglenki i štitnika Airbump®, i oni omogućavaju da odaberete diskretne, prefinjene ili dinamičnije kombinacije

Za dodatnu personalizaciju, novi C4 pruža veliki izbor alu felni i ukrasnih poklopaca jedinstvenog dizajna kojima se ističu točkovi velikog prečnika.

Zahvaljujući toplim i mekim materijalima, u umerenim ili življim bojama, unutrašnja uređenja su postala pravi potpis Citroënovih kabina. Presvlake i šavovi na sedištima Advanced Comfort, kao i trake u boji na gornjem delu sedišta, u skladu su sa detaljima na vratima. Kako bi svi mogli da borave u kabini koja im najviše prija može da se izabere neko od 6 različitih unutrašnjih uređenja.

Novi C4 nudi kompletnu gamu motora. Efikasni i sa visokim performansama. Ovi motori mogu da zadovolje svačije potrebe, a dostupno je 5 benzinskih motora Euro 6d i 2 dizel motora Euro 6d sa ručnim ili automatskim menjačem.

PROGRAM CITROËN ADVANCED COMFORT®

Pravi zaštitni znak Citroëna, program Citroën Advanced Comfort®, predstavlja novi, moderniji i racionalniji pristup udobnosti. Široka i udobna sedišta novog C4 prosto pozivaju putnike da zauzmu svoja mesta. Zahvaljujući uzdignutom držanju putnici imaju utisak da sede u fotelji. Udobnost pri dodiru omogućava debela pena od 15m koja pruža trenutni osećaj mekoće i dobru potporu. Dinamičku udobnost pruža penasta gusta guma u unutrašnjosti sedišta koja sprečava upadanje tokom dugih vožnji. Dodatnu udobnost putnik dobija zahvaljujući podesivoj lumbalna potpori za telo, a široka sedišta i udobni nasloni za ruke drže telo u savršenom položaju. Za dodatnu udobnost i osećaj ušuškanosti, čak i u napetijim situacijama, prednja sedišta, pored funkcije grejanja, mogu da imaju i masažni sistem.

Posebna pažnja je posvećena svim pregradama. Dizajn vozila, uz primenu programa Citroën Advanced Comfort®   je omogućio da se dobije maksimalni prostor za odlaganje. Ove praktične pregrade zadovoljavaju sve zahteve putnika i napred i pozadi, a mogu da budu otvorene ili zatvorene.

Smart Pad Support Citroën je praktični klizni nosač koji je direktno ugrađen u instrument tablu kako bi se bezbedno fiksirao tablet: Apple iPad Air 2, Samsung Tab A od 10,5’’ ili neki od drugih modela preko univerzalnog nosača. Ispod se nalazi široka klizna pregrada koja se zatvara, a ima neklizajuću podlogu da u nju može bezbedno da se ostavi tablet ili neki drugi predmet.

Zahvaljujući velikom prtljažniku od 380 L i niskom i ravnom pragu utovara novi C4 se prilagođavaju potrebama svih korisnika. Za dodatnu praktičnu upotrebu pod ima dva položaja  koja omogućavaju razdvajanje prtljažnika. Sa spuštenom zadnjom klupom dobija se ravni pod i maksimalna zapremina od  1250 L. U prtljažniku se dodatno nalaze kuke sa strane, na koje mogu da se okače torbe, a kroz otvor za skije mogu da se provuku dugi predmeti.

Zvučnoj izolaciji je posvećena posebna pažnja i smanjena je buka koja nastaje pri vožnji kako bi se putnicima pružila izuzetna izolacija od puta, tako da se osećaju kao u čauri. U kabini novog C4 nijedna vibracija ne remeti mir u kabini.

Pored digitalne obrade zvuka Arkamys, novi C4 nudi Hi-Fi sa 8 vodova, što omogućava potpuno uživanje ljubiteljima muzike.

Osvetljenost kabine je jedan od stubova programa Citroën Advanced Comfort® koji uranja putnike u pozitivnu i spokojnu atmosferu zahvaljujući velikoj zastakljenoj površini od 4,3 m², kao i toplim materijalima. Obloge krova i unutrašnji stubovi pružaju svetlost i toplinu, dok unutrašnja uređenja unose žive, tople i neuobičajene boje u kabinu vozila.

Novi C4 ima opciju velikog i električnog panoramskog krova koji obasja kabinu svetlom. Osvetljenje može da se podešava štitnikom za sunce, a krov može da bude otvoren ili zatvoren kako bi svako putovanje bilo jedinstveno iskustvo.

Noću je atmosfera opuštajuća i prijatna zahvaljujući LED osvetljenju instrument table, kao i plafonskim LAD svetlima napred i pozadi.

Za svakodnevno uživanje u udobnost, čak i u najekstremnijim uslovima, novi C4 nudi:

 • Vetrobran i volan sa funkcijom grejanja, novost u Citroënovoj gami
 • Sedišta sa funkcijom grejanja i napred i pozadi
 • Dvoozonski automatski klima uređaj, sa mogućnošću upravljanja i sa centralne fasade i sa ekrana osetljivog na dodir
 • Otvore za ventilaciju iza centralne konzole za putnike pozadi

Novi Citroën C4 ima 20 tehnologija poslednje generacije za pomoć u vožnji pomoću kojih je kupac potpuno na putu prema autonomnoj vožnji!

 • Active Safety Brake : Sistem automatski koči vozilo ako prepozna opasnost od sudara tako što otkriva i analizira prepreke, pokretne ili nepokretne, pešake, bicikliste ili vozila, čak i noću.
 • Upozorenje na opasnost od sudara + Post Collision Safety Brake : Sistem upozorava vozača kada postoji opasnost od sudara sa vozilom ispred, pri brzini većoj od 30 km/h. Interveniše neposredno pre aktiviranja automatskog kočenja i imobiliše vozilo, kako bi se izbegla opasnost od još jednog sudara.
 • Sistem za nadzor mrtvog ugla: Lampicom u spoljašnjem retrovizoru, vozač je upozoren da li se neko vozilo nalazi u mrtvom uglu.
 • Aktivno upozorenje na neželjeni prelazak preko linije: Sistem upozorava vozača i koriguje putanju vozila čim otkrije opasnost od neželjenog prelaska preko linije, bez aktiviranja pokazivača pravca. Vozač može da spreči ovu ispravku, čvrstim držanjem volana.
 • Prilagodljiv tempomat sa funkcijom Stop&Go: Ovaj sistem prilagođava brzinu vozilu koje se kreće ispred i automatski održava sigurno rastojanje koje je vozač, prethodno, izabrao. Ako je potrebno, sistem može da koči, ubrzava ili zaustavi i ponovo pokrene vozilo bez intervencije vozača.
 • Highway Driver Assist : Ova tehnologija poluautonomne vožnje nivoa 2 kombinuje prilagodljiv tempomat sa funkcijom Stop&Go i upozorenje na neželjeni prelazak preko linije, tako da se vozilo brine o brzini i putanji. Na ovaj način, vozač delimično prepušta vožnju, a njegov zadatak je da ostane skoncentrisan na put, sa rukama na volanu. U bilo kom trenutku, on može da preuzme upravljanje vožnjom.
 • Coffee Break Alert : Vozač je upozoren porukom na instrument tabli da je vreme da napravi pauzu posle vožnje od dva sata pri brzini većoj od 70 km/h.
 • Upozorenje na vozačevu nepažnju: Sistem meri vozačevu pažnju prateći odstupanja od putanje na osnovu linija na putu i obaveštava ukoliko je pažnja popustila.
 • Prošireno prepoznavanje saobraćajnih znakova i preporuka brzine: Na instrument tabli sistem prikazuje saobraćajne znake sa ograničenjem brzine, kao i još neke znakove (stop, zabranjeni smer, itd). Brzina može da se sačuva kao preporučena za tempomat/limitator brzine.
 • Automatska zamena dugih i kratkih svetala: Sistem omogućava automatsku zamenu dugih i kratkih svetala.
 • Otvaranje i pokretanje bez ključa Proximity : Dovoljno je da imate ključ kod vas da biste, približavajući se, otključali i pokrenuli vozilo, ili da biste ga zaključali udaljavajući se.
 • Ekran u boji u visini glave: Osnovne informacije (brzina, navigacija) su prikazane, u boji, na providnom ekranu u vidnom polju vozača, tako da on može da se skoncentriše na put.
 • Električna parkirna kočnica: Ovaj sistem omogućava automatsko zatezanje parkirne kočnice pri zaustavljanju motora i otpuštanje pri kretanju. U bilo kom trenutku, vozač može ručno da utiče na kočnicu preko komande na centralnoj konzoli.
 • Pomoć pri bočnom parkiranju: Ovaj sistem obaveštava o blizini prepreke zahvaljujući podacima koji se dobijaju od senzora sa prednjeg i zadnjeg branika.
 • Kamera za kretanje unazad + Top Rear Vision : Čim se prebaci na kretanje unazad, kamera prikazuje sliku zadnjeg dela vozila na touchscreen ekranu, sa oznakama u boji koje obeležavaju približavanje preprekama, kao i rekonstruisanu sliku područja iza vozila pod uglom od 180° gledano odozgo.
 • Vision 360 : Aktivirana automatski, pri prebacivanju na hod unazad, ili ručno, ova video asistencija prikazuje, pri malim brzinama, gledano odozgo, okolinu vozila pod uglom od 360° : slika se menja dok se vozilo kreće.
 • Park Assist : Ovo je aktivni sistem za pomoć pri parkiranju, koji ga olakšava i čini bezbednijim. On automatski otkriva mesto i upravlja prakiranjem.
 • Pomoć pri kretanju na uzbrdici: Sistem sprečava neželjeno pomeranje vozila na uzbrdici kada je papučica kočnice puštena. Aktivan je na uzbrdicama većim od 3% i stabilizuje vozilo na oko 2 sekunde.
 • Statičko osvetljenje raskrsnice: Dodaje se još jedan svetlosni snop kako bi se raskrsnica dodatno osvetlela.
 • Kontrola stabilnosti prikolice: Ovaj sistem prepoznaje ljuljanje prikolice i deluje na kočioni sistem vozila kako bi se stabilizovalo ljuljanje na vozilima koja imaju kuku za vuču.

6 konektovanih usluga povezano je sa internetom i omogućavaju da uživate u bezgraničnoj udobnosti bez trzanja :

 • Ekran na dodir od 10’’ koji je dovoljno da dotaknete prstom predstavlja pravi nervni centar vozila. On omogućava podešavanje vozila, pristup multimedijalnom sistemu, telefonu, klima uređaju i navigaciji. Povezan je sa glasovnim prepoznavanjem.
 • Bežično punjenje pametnog telefona omogućava punjenje putem indukcije svih uređaja kompatibilnih sa Qi standardom. Telefon se puni na posebnom prostoru na centralnoj konzoli.
 • ConnectedCAM Citroën®, nezavisni sistem kamere ugrađene u dno unutrašnjeg retrovizora, koji koristi full HD tehnologiju. Ova kamera omogućava slikanje ili snimanje izvan vozila, a podaci se čuvaju na memorijskoj kartici od 16 Gb. Uz WiFi konekciju, podaci mogu da se prebace na mobilni i da se podele preko e-maila i društvenih mreža. ConnectedCAM Citroën® automatski čuva snimak ukoliko dođe do nesreće.
 • Connect Assist, usluga hitnog pozivanja i geolokalizovane asistencije koja je dostupna besplatno u određenim zemljama 24h/7 dana u nedelji omogućava poziv u pomoć, bilo automatski ili pritiskom na dugme za hitan poziv ili asistenciju.
 • Connect Nav, najnoviji 3D sistem konektovane navigacije, koji je povezan sa uslugama, poput usluge TomTom Traffic, koja pruža informacije o saobraćaju u realnom vremenu o položaju i cenama parkinga i benzinskih pumpi, kao i o vremenskoj prognozi. Korisnici mogu da koriste i usluge Free2Move. Ovaj sistem je dostupan u određenim zemljama i pruža informacije o elektrifikaciji vozila i o mestima na kojima je moguće punjenje baterije, kao i prikaz njene napunjenosti kako bi se bolje upravljalo autonomijom vozila.
 • Connect Play, sa funkcijom Mirror Screen kompatibilnom sa aplikacijama Android Auto i Apple CarPlay, omogućava da se sigurno koriste aplikacije sa pametnog telefona na ekranu osetljivom na dodir.

Novi C4 ima 4 USB utičnice tako da svako može da puni svoj smartphone : dve na prednjem delu centralne konzole (jedna USB utičnica tipa A, a druga C tipa), i dve na zadnjem delu centralne konzole (jedna USB utičnica tipa A, a druga C tipa).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Dužina: 4 360 mmŠirina: 1 800 mm / 2 032 mm rasklopljeni retrovizori / 1 834 mm sklopljeni retrovizoriVisina: 1 525 mmMeđuosovinsko rastojanje: 2 670 mmPrečnik točkova: 690 mmRadijus okretanja : 10,9 mKlirens: 156 mmZapremina prtljažnika: 380 L, do 1250 LVisina praga utovara: 715 mm  

“VOLVO SELECTED PRO” – POLOVNI KAMIONI

Volvo Selected Pro – Volvo polovni kamioni sa pouzdanim poreklom i proverenom tehničkom kondicijom

Na većini evropskih tržišta, uključujući i Srbiju, u toku je završna implementacija nove online platforme na kojoj će se ubuduće prodavati isključivo korišćeni Volvo kamioni iz novog programa Volvo Selected Pro. Kompletna procedura će se obavljati na nov način: od izlaganja i brendiranja, do detaljnije kontrole ispravnosti i duže garancije, ali i mogućnosti da se vozilo proverene kondicije kupi ili proda u bilo kom delu kontinenta u kojem posluje služba Volvo Selected Pro.

U uslovima normalnog poslovanja, Volvo Trucks širom Evrope godišnje proda više od 12.000 polovnih kamiona. Poreklo im je sasvim pouzdano: većinom su to Volvo kamioni koje kupci razmene kroz trade-in aranžmane (staro za novo) ili kamioni koji se „vrate“ kroz različite oblike lizinga, u ponovnu prodaju, dakle, stižu iz Volvoove evropske prodajno-servisne mreže. Ambicija kompanije je da dalje raste u ovom sektoru, jer su kupci sve zainteresovaniji za Volvo korišćene kamione u dobrom tehničkom stanju, koji se, uz to, nude po cenama i uslovima finansiranja (višemesečna otplata) neuporedivo povoljnijim nego za nova vozila.

Sa namerom da prodaju korišćenih kamiona učini još atraktivnijom i povoljnijom, Volvo Trucks je formirao „brend“ polovnih kamiona: Volvo Selected Pro. Pod tom oznakom kupcima se nude isključivo Volvo polovni kamioni koji su detaljno pregledani, ako ima potrebe i popravljeni, pa će kupac preuzimati korišćeno vozilo u koje može da se pouzda bez ikakve rezerve. Uostalom, Volvo Selected Pro i posluje pod sloganom ‘Kamioni na koje se možete osloniti’ (Trucks you can rely on).

Šta bi, osim cene, mogli da budu motivi za kupovinu vozila posredstvom službe Volvo Selected Pro? Glavna prednost polovnih kamiona Volvo Selected Pro je što kupac tačno zna šta dobija za svoj novac. Osim toga, kroz ponudu, koja važi za vozila starosti do 52 meseca (četiri i po godine), novi vlasnik dobija i garanciju na pogonsku grupu kupljenog polovnog kamiona u trajanju od 12 meseci ili do 150.000 pređenih kilometara.Time Volvo Used Trucks stoji iza toga da je je ovaj polovni Volvo kamion sa pouzdanom istorijom (sve popravke i održavanja su obavljani u Volvo servisu). Dakle, kupac preuzima vozilo u odličnom stanju.

Vozila iz ponude Volvo Selected Pro će biti „markirana“ i izložena na posebno uređenom prostoru u prodajno-servisnim centrima Volvo Trucks u Evropi, što važi i za Srbiju. Za početak, takav prostor će biti uređen unutar kompleksa najvećeg, ujedno i glavnog prodajno-servisnog centra u Novim Banovcima. Tu će biti izložena vozila koja su prošla rigoroznu kontrolu: detaljnom inspekcijom je obuhvaćeno čak 200 ’tačaka’ (motor i rashladni sistem; transmisija-menjač i  kvačilo; vozni postroj – upravljački mehanizam, diferencijal, osovine), zapravo pod „lupom“ su svi najvitalniji sklopovi, mehanizmi i funkcije od kojih zavisi pouzdanost eksploatacije. Nakon detaljnog pregleda, svako vozilo dobija listing proverenih „stavki“ na četiri stranice A4 formata!

Ako ima potrebe, na vozilima koja se pripremaju za prodaju pod brendom Volvo Selected Pro otklanjaju se kvarovi i obavlja zamena najvitalnijih komponenti, vrše podešavanja i vozilo dovodi u optimalno stanje pa novi vlasnik praktično nema nikakvih briga do prvog ’malog’ servisa – to je 80.000 km, odnosno u nekim slučajevima i do godine dana. Takođe vozila sa pregledaju i sa kozmetičke strane, pa se svako, čak i najmanje oštećenje popravlja ili se oštećeni delovi  zamenjuju novim. Potencijalni kupci polovnih Volvo vozila sada će biti u mnogo povoljnijem položaju, jer im se kroz Selected Pro program nude samo vozila s nekom vrstom sertifikata.

„Vozila iz ponude Volvo Selected Pro su idealna za početnike u transportnom poslu (sa skromnijim početnim kapitalom) ali i za male prevoznike koji žele da prošire flotu pouzdanim kamionima spremnim da bez problema voze dugo godina. Otuda očekujemo da će najveće interesovanje vladati za polovnim tegljačima iz familije FH“, kaže rukovodilac prodaje korišćenih vozila u Volvo Trucks Srbija, Dejan Simonović. „A da bi kupac bio još bezbrižniji, nudi mu se i mogućnost potpisivanja nekog od servisnih ugovora, čime Volvo u nekim segmentima u ugovorenom periodu preuzima odgovornost za punu pogonsku spremnost polovnog vozila. Kao i pri kupovini novih Volvo kamiona, i za polovne iz programa Volvo Selected Pro omogućeni su povoljni uslovi kreditiranja posredstvom Volvo finansijskog servisa (VFS). I o još jednoj pogodnosti: željeno korišćeno vozilo će moći da se izabere i bez dolaska u prodajno-servisni centar – pretragom na posebnom web portalu“, dodaje gospodin Simonović.

U Volvo Trucks Srbija napominju da se nastavlja i sa dosadašnjim sistemom prodaje polovnih vozila, koji uključuje i kamione drugih marki, starijih godišta i sa  dužom eksploatacionom istorijom.

NOVA C -KLASA ODUZIMA DAH

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nova C-Klasa: Limuzina i karavan

Inspirišuća zona komfora

Štutgart.  Dobro došli u novi, digitalniji i efikasniji svet, i dobro došli kući: nova C-Klasa predstavlja oba, i u svim pogledima stvara zonu udobnosti koja je sigurna u budućnost u vreme svetske transformacije. Kao prva klasična serija modela brenda Mercedes-Benz, nova C-Klasa je elektrifikovana zahvaljujući plug-in hibrid tehnologiji i (mild hybrid) 48-voltnom tehnologijom i integrisanim starter-generatorom. Zahvaljujući visoko efikasnom sistemu baterija, postiže se domet do 100 km (WLTP) u plug-in hibrid verziji. To je dosada bez presedana u ovoj kategoriji. Takođe, postavljaju se standardi kada je u pitanju održivost. S obzirom da je C-Klasa jedna od najvećih serija modela brenda, ova sistemska elektrifikacija ima odgovarajuće snažan efekat na emisiju ugljen dioksida. Ostala tehnička poboljšanja uključuju opcione funkcije kao što su DIGITAL LIGHT i upravljanje zadnjom osovinom. Modeli limuzine i karavana imaće zajedničku premijeru, i moći će da se poruče od 30. marta, dok se u salonima očekuju od leta 2021.

Dizajn: “Sensual purity” sa primesama sportskog duha i elegancije

Sa svojim dinamičnim proporcijama, nova C-Klasa u stanju mirovanja već deluje kao da je u pokretu, zahvaljujući kombinaciji kratkog prednjeg prepusta, dugog među-osovinskog rastojanja i zadnjeg prepusta. Sportski dizajn poklopca motora sa grebenima takođe naglašava ovaj dinamički izgled. Prednje vetrobransko staklo i kabina su pomereni unazad u skladu sa klasičnim proporcijama koje se u automobilskoj industriji nazivaju “dizajn sa kabinom nazad”. Prethodni model je već ostvario značajan korak napred po pitanju unutrašnjosti koja je ostavlja utisak visoke vrednosti, a nova C-Klasa ide još dalje kada govorimo o modernom luksuzu. Unutrašnjost preuzima izuzetne detalje sa nove S-Klase , dodajući sportski duh.

Spoljašnji dizajn: Profil sa atraktivnim svetlosnim efektima

Gledajući sa strane, složeno izvajane površine stvaraju jedinstvene svetlosne efekte. Nasuprot tome, dizajneri su linije sveli na minimum, kako bi se  još više naglasila takozvana linija modne piste, odnosno ramena linija. U karavan verziji, progresivna linija krova, u kombinaciji sa kosim zadnjim staklom, dodaje sportski karakter bez funkcionalnih kompromisa.  Ostale karakteristike koje stvaraju sportski, superiorni izgled uključuju širok trag točkova sa točkovima dimenzije od 17 do 19 inča u ravni bokova vozila i sa modernim dizajnom.

Spreda je prepoznatljiva rešetka hladnjaka karakteristična za brend. Svi modeli imaju centralnu zvezdu, čiji se dizajn i karakter rešetke hladnjaka razlikuju u detaljima. Osnovni model ima centralnu zvezdu i rešetke. U AVANTGARDE liniji postoje dodatni dekorativni elementi na rešetkama, dok su maska i usisi vazduha uokvireni hromom. Karakteristična crta AMG linije je dijamantska rešetka hladnjaka sa dizajnom zvezde u hromu.

Dizajn zadnjeg dela je tipičan za Mercedes-Benz limuzinu. Kvalitetni dizajn zadnjih farova doprinosi nepogrešivom dnevnom i noćnom izgledu. U verziji limuzine, farovi po prvi put imaju dizajn iz dva dela u C-Klasi, sa svetlosnim funkcijama podeljenim između bočnog zida i lampi poklopca prtljažnika. Njihova precizno konfigurisana unutrašnjost takođe postavlja visok nivo standarda kvaliteta. Opcioni odnosno ukrasni elementi linija opreme atraktivno zaokružuju izgled zadnjeg dela. Tri nove boje – “spectral plava”, “high-tech srebrna” I “opalite bela” – su dodate gami boja u ponudi.

Dizajn enterijera: sportski dodir zahvaljujući dizajnu usmerenom na vozača

Komandna tabla je podeljena na gornji i donji deo: na gornji deo koji podseća na krila sa zaobljenim spljoštenim otvorima za ventilaciju čiji dizajn podseća na izduve avio-motora, i na luksuzne prostrane ukrasne elemente. Ovi elementi “teku” iz centralne konzole ka komandnoj tabli bez ikakvih prekida. Fokus na vozača pruža sportski karakter: instrument tabla i centralni displej su blago nagnuti ka vozaču za šest stepeni.

Vozački deo krasi LCD ekran visoke rezolucije. Samo-stojećeg je dizajna i stvara utisak da pluta iznad profila sa oblikom krila i luksuznih ukrasnih elemenata u donjem delu. Kupci imaju izbor između ekrana dijagonale 10.25-inča (26.0 cm) ili 12.3-inča (31.2 cm).

Promena principa ka digitalizaciji je takođe uočljiva na centralnom displeju: funkcijama vozila se može upravljati korišćenjem visoko-kvalitetnog ekrana osetljivog na dodir. Portret orjentacija je posebno korisna za navigaciju. Poput kontrolne table, centralni ekran je blago nagnut ka vozaču. Centralni ekran standardno ima dijagonalu od 9.5 inča (24.1 cm). Opciono je dostupna verzija od 11.9 inča ili 30.2 cm.

Ukrasni hromirani element visokog kvaliteta deli centralnu konzolu na zadnji obloženi deo namenjen osloncu za ruke I na prednji deo u luksuznoj “jet crnoj” boji. Centralni ekran izgleda kao da lebdi ii uzdiže se glatko i bez prekida sa ove trodimenzione osnove.

Moderan pojednostavljen dizajn panela vrata se završava spajanjem u komandnu tablu. Centralni panel vrata sa integrisanim osloncima za ruku se pojavljuje iz  vertikalne površine i polako prelazi u horizontalan položaj. Reprodukujući dizajn centralne konzole prednji deo preuzima formu metalik visoko tehnološkog elementa. Oslonac za ruku se može koristiti kao hvat prilikom zatvaranja vrata, i u isto vreme je kućište za komande električno pokretanim prozorima. Još jedan izuzetan detalj predstavlja i na izgled lebdeći kontrolni skup tastera u koje su integrisane komande za podešavanje sedišta i ručica za otvaranje vrata. 

Specijalni dizajn opcione AVANTGARTDE opreme ili sportskih sedišta nove C-Klase koristi slojeve i omotane površine kako bi stvorio utisak lakoće. Nasloni za glavu su potpuno novog dizajna I pričvršćeni su za naslon zapečaćenom oblogom ispod koje se nalazi mehanizam za podešavanje.

Za C-Klasu dostupna je kontrolna tabla presvučena veštačkom kožom kao i pojasni delovi sa nappa-izgledom (opciona oprema, standard u AMG liniji opreme). Asortiman dostupnih ukrasnih obloga prikazuje inovativne površine. One uključuju nove interpretacije furnira sa otvorenim porama u smeđim tonovima kao i crni furnir sa otvorenim porama od drveta kombinovane sa izuzetno finim ukrasnim detaljima od pravog aluminijuma koji prate konture kontrolne table.

Ekran vozača i medija ekran nude sveobuhvatni, estetski doživljaj. Izgled ekrana može biti individualizovan sa tri stila prikaza (Discreet, Sporty, Classic) i sa tri režima rada (Navigation, Assistance, Service).

Poslednja generacija MBUX: intuitivno upravljanje i učenje

Poput nove S-Klase, nova C-Klasa je opremljena drugom generacijom MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Unutrašnjost vozila postaje još digitalnija i inteligentnija, jer su hardver i softver značajno napredovali: sjajna slika na LCD ekranima olakšava upravljanje funkcijama vozila i udobnosti.

Ekran vozača i medija ekran nude sveobuhvatno, estetsko iskustvo. Informacije su predstavljene na jasno strukturisan način. Mercedes-Benz je razvio novu estetiku displeja za S-Klasu, koja se sada sistematski koristi kao osnova za druge modele.

Izgled ekrana može se individualizovati sa tri stila prikaza (Discreet, Sporty, Classic) i tri režima rada (Navigation, Assistance, Service).

 • U “Classic” stilu, vozač je dočekan sa poznatim okruženjem prikaza. Poznati ekran sa dizajnom dve cevi i promenljivim sadržajem između njih pruža sve informacije relevantne za vozača.
 • “Sporty” stilom dominira crvena boja, sa dinamičnim dizajnom centralnog brojača obrtaja.
 • Kod “Discreet” stila, sadržaj je sveden na ono što je neophodno. Dodatno, oba ekrana mogu se prikazati u sedam šema boja sa ambijentalnim osvetljenjem. Na taj način se postiže impresivan doživljaj boja u unutrašnjosti.
 • U novom “Assistance” režimu, stanje u saobraćaju ispred vozila se pokazuje u realnom vremenu i dopunjen je važnim prikazanim informacijama.

Navigacija na celom ekranu je preuzeta sa S-Klase i pruža vozaču najbolje moguće smernice na putovanju.

Hey Mercedes: glasovni asistent postaje sve pametniji

Glasovni asistent postaje interaktivniji i sposobniji za učenje aktiviranjem mrežnih usluga u Mercedes me aplikaciji. Određene radnje se mogu izvršiti čak i bez ključne reči za aktiviranje. One uključuju preuzimanje telefonskog poziva. “Hej Mercedes” takođe objašnjava funkcije vozila i može pomoći oko povezivanja telefona Bluetoothom ili da vam kaže gde je paket prve pomoći. “Hej Mercedes” takođe može da prepozna putnike u vozilu po njihovom glasu.

Smart Home: mobilna inteligencija za maksimalnu udobnost

Sa MBUX Smart Home funkcijom, C-Klasa sada postaje mobilni kontrolni centar za Vaš dom. Budući da se Smart Home oslanja na WLAN, senzori čine Vaš dom sve inteligentnijim i komunikativnijim: temperature i svetla, roletne i električni uređaju mogu se daljinski nadgledati i kontrolisati. Detektori pokreta informišu korisnika o neželjenim posetiocima.

“Hey Mercedes, is there anybody in my home right now?”

“I checked. The last movement detected was in the kitchen one hour ago.”

Ovako bi mogli izgledati budući razgovori između vozača ili putnika i vozačevog Smart Home Sistema putem MBUX glasovnog asistenta. Prilikom lansiranja na tržište, MBUX Smart Home funkcija će podržati brojne uređaje koje nude važni dobavljači uređaja za “pametne kuće” – odgovarajući ugovori već su zaključeni sa Bosch Smart Home i Samsung SmartThings. Uslediće i drugi dobavljači koji će biti objavljeni kasnije. Od samog početka, Hej Mercedes razume upite i komande na 4 jezika (nemački, kineski, američki i britanski engleski). Možete upravljati lampama, utičnicama, termostatima i roletnama, detektorima pokreta i temperaturnim senzorima. Dakle, sistem takođe može odgovoriti na pitanje “Da li sam se setio da isključim grejanje?” U zavisnosti od odgovora i instaliranih termostata, postoji mogućnost da se promene podešavanja “Podesi temperaturu na 18 stepeni u celoj kući!”

Striming muzike: milioni pesama na izbor

Sa uslugom “Online Music”, Mercedes-Benz je sada u potpunosti integrisao glavne usluge za striming muzike u MBUX infotejment sistem. MBUX omogućava neometan pristup ličnom korisničkom profilu kod povezanog pružaoca muzičkih usluga. Ovo ne samo da omogućava kupcima lak pristup njihovim omiljenim pesmama i ličnim plejlistama, već i priliku da otkriju milione pesama. Upravljanje je intuitivno, koristeći glasovnu komandu “Hej, Mercedes” ili preko dodira na volanu ili direktno na centralnom displeju.

Druge bitne karakteristike

Augmented Video je dostupan kao opciona oprema. Kamera registruje okruženje ispred vozila. Pokretne slike se prikazuju na centralnom displeju. Dodatno, na video prikaz se postavljaju virtuelni objekti, informacije i markeri. Tu spadaju, na primer, saobraćajni znaci, strelice za usmeravanje , preporuke za promenu trake i kućni brojevi. Ovo može znatno olakšati navigaciju, posebno u urbanim sredinama.

Head-up prikaz u boji se može naručiti kao dodatna oprema. Vozač vidi virtuelnu sliku veličine 9 x 3 inča (otprilike 23 x 8 cm) kako lebdi iznad haube na distanci od otprilike 4.5 metara.

Skener otiska prsta se nalazi u ergonomskom položaju ispod centralnog displeja. On omogućava korisniku da se brzo, udobno i sigurno uloguje u MBUX. Razlog tome su zaštićena lična podešavanja i informacije kao što su favoriti, poslednje destinacije, predviđanja na osnovu ponašanja, unos u poslovni kalendar ili mejlovi. Plaćanja putem Mercedes me aplikacije su takođe rezervisana za autentifikovane korisnike.

Bežično ažuriranje “Over-the-air” (OTA): Softver je uvek ažuran

Čim nova verzija postane dostupna, pojavljuje se poruka u MBUX-u. Ažuriranje se onda preuzima i instalira u pozadini. Korisnik zatim mora da se saglasi sa njegovom aktivacijom. Na ovaj način, vozilo je uvek ažurirano. Funkcije koje još uvek nisu izmišljene/dostupne, takođe se mogu preko OTA ažuriranja instalirati u već prodata vozila. Kako bi preneo podatke, Mercedes-Benz se oslanja na tehnologiju mobilne komunikacije i komunikacioni modul instaliran u vozilu.

Drugi način da se osigura ažurirano i unapređeno korisničko iskustvo jeste da se nove funkcije rezervišu u Mercedes me Store-u, na primer usluge strimovanja muzike ili In-Car Office.

Pogon: sistematska elektrifikacija modernih četvoro-cilindarskih motora

Zahvaljujući sistematskoj elektrifikaciji i principu inteligentnog smanjivanja veličine, nova C-Klasa postavlja standard u efikasnosti. Paleta motora ima samo četvoro-cilindarske jedinice iz trenutne modularne Mercedes-Benz porodice motora FAME (Family of Modular Engines). Shodno tome, paleta motora igra glavnu ulogu u fleksibilnosti međunarodne proizvodne mreže.

Pored turbo punjenja, i dizel i benzinski motori sada imaju integrisani starter-generator (ISG) za inteligentnu pomoć pri malim brzinama motora. Ovo osigurava izvanrednu isporuku snage. ISG koristi ugrađeni 48-voltni električni sistem koji osigurava funkcije kao što su jedrenje, pojačavanje ili rekuperacija energije, i omogućava značajne uštede goriva. Kao rezultat toga, motori takođe startuju veoma brzo i ugodno, tako da je start/stop funkcija vozaču toliko neprimetna koliko i prelazak sa “jedrenja” sa isključenim motorom na snažno ubrzanje. U praznom hodu, inteligentna interakcija između ISG i motora sa unutrašnjim sagorevanjem obezbeđuje izrazito miran rad.

Prvi dizel sa integrisanim starter generatorom

Predvodnik mera za poboljšanje efikasnosti je novi OM 654 M sa integrisanim starter-generatorom (ISG). On poseduje 48-voltni električni sistem. Funkcija povrata energije (rekuperacija) i mogućnost “jezdenja” sa isključenim motorom čine motor još efikasnijim. Zajedno sa elektrifikacijom, koja takođe uključuje upotrebu električnog kompresora rashladnog sredstva za sistem klimatizacije, najvažnije modifikacije koje omogućavaju snagu do 195 kW plus dodatnih 15 kW od EQ Boost Sistema su:

 • Nova radilica motora uvećava hod klipa na 94,3 mm I samim tim I radnu zapreminu na 1992 cc (kubna santimetra) (ranije vrednosti : hod klipa 92,3 mm I radna zapremina 1950 cc)
 • Pritisak ubrizgavanja je povećan na 2700 bara (prethodno 2500)
 • Posebno brz odziv i ujednačena isporuka snage omogućena je pomoću dva turbo punjača hlađena vodom, oba sa promenljivom geometrijom turbine.
 • Rashladni kanal napunjen natrijumom u čelu svakog klipa. Ovim se omogućava brzo smanjenje kratkotrajnih temperaturnih vrhunaca u komorama za sagorevanje u čelu klipa.

Što se tiče izduvnih gasova, ovaj najmoćniji četvoro-cilindarski dizel motor takođe ide jedan korak dalje. Njegove komponente uključuju:

 • NOX katalitički pretvarač za smanjenje i zadržavanje azotnih oksida na izduvnoj grani motora
 • DPF filter (dizel filter za čestice sa posebnim premazom za smanjenje količine azotnih oksida)
 • SCR katalizator (selektivna katalitička redukcija; sa kontrolom ubrizgane količine AdBlue-a sredstva) i
 • dodatni SCR katalizator u donjem delu vozila sa zasebnom kontrolom ubrizgane količine AdBlue-a sredstva

Četvoro-cilindarski benzinski motor sa drugom generacijom ISG

Četvoro-cilindarski M 254 benzinski motor sa drugom generacijom starter-generatora sa dodatnom snagom od 15 kW 200 Nm obrtnog momenta takođe slavi svoju premijeru u C-Klasi. Zahvaljujući rekuperaciji energije i mogućnosti da “jezde” sa isključenim motorom, benzinski motor je visoko efikasan. U M 254, Mercedes-Benz je po prvi put kombinovao sve inovacije porodice modularnih motora četvoro I šesto cilindarskih benzinskih i dizel jedinica. Ove inovacije uključuju NANOSLIDE® premaz cilindara, CONICSHAPE®honovanje cilindara (konusno honovanje) i sistem za kontrolu emisije postavljen neposredno uz motor.

Potpuno nova karakteristika je segmentni turbo punjač sa priključkom za protok, unapređenje “twin-scroll” tehnologije za još brži odziv sistema nad punjenja. Potpuno novo razvijeni segmentni turbo punjač rezultat je saradnje između Mercedes-Benz programera i AMG Petronas Formula 1 tima. Prenos tehnologije u serijsku proizvodnju postavlja nove standard u pogledu snage u kombinaciji sa maksimalnom efikasnošću. Tokom kratkih perioda, snaga C 300 (kombinovana potrošnja goriva: 7.0-6.6 l/100 km, kombinovana emisija CO2: 159-150 g/km) može se dodatno povećati za do 20 kW.

Menjač: Automatski, sada standardno dostupan

Menjački prenosnik 9G-TRONIC je unapređen I prilagođen radu sa ISG-om i ugrađuje se u sve modele C-Klase. Elektromotor, elektronika pogonskog sistema i hladnjak menjačkog ulja sada su premešteni u sam prenosnik ili na njega. Na ovaj način eliminisani su prethodno potrebne cevi i vodovi, što nudi prednost u pogledu prostora za instalaciju i težine. Pored toga, povećana je efikasnost prenosa. Između ostalog, optimizovana interakcija sa električnom pomoćnom pumpom za ulje smanjuje protok mehaničke pumpe za 30 procenata u poređenju za prethodnim modelom – što je dobro za efikasnost. Pored toga, koristi novu generaciju potpuno integrisane kontrolne jedinice menjačkog prenosnika sa više-jezgarnim procesorom i novom tehnologijom konstrukcije i povezivanja. Pored povećane računarske snage, drastično je smanjen i broj električnih interfejsa, a težina kontrolne jedinice menjačkog prenosnika je smanjena za 30 posto u poređenju sa prethodnim modelom.

Kod modela sa pogonom na sva četiri točka 4MATIC, sistem pogona je unapređen. Novi pogon prednje osovine omogućava prenos viših nivoa obrtnog momenta uz idealan raspored osovinskog opterećenja za dinamiku vožnje. Štaviše, ovo ima značajnu prednost u težini u poređenju sa odgovarajućom komponentom u prethodnoj seriji – doprinos smanjenju CO2. Tehničari su takođe uspeli da smanje trenja u novom razvodnom kućištu. Uz sve navedeno u pitanju je zatvoreno uljno kolo koje ne zahteva posebno hlađenje.

Pregled modela limuzina i karavana[1] (benzinski motori):

  C 180C 200C 200 4MATICC 300C 300 4MATIC
Zapreminacc14961496149619991999
SnagakW/kS125/170150/204150/204190/258190/258
 rpm5500-61005800-61005800-610058005800
Dodatna snaga (boost)kW/kS15/2015/2015/2015/2015/20
Obrtni momenatNm250300300400400
 rpm1800-40001800-40001800-40002000-32002000-3200
Dodatni obrtni momenat (boost)Nm200200200200200
Kombinovana potrošnja gorival/100 km6.5-6.26.6-6.2 (6.7-6.3)6.9-6.57.0-6.67.3-7.0
Kombinovana CO2 emisijag/km149-141150-141 (153-143)157-149159-150168-161
Ubrzanje 0-100 km/hs8.67.3 (7.5)7.16.06.0
Maksimalna brzinakm/h231246 (240)241250250

Pregled potrošnje prema WLTP[2]

  C 180C 200C 200 4MATICC 300C 300 4MATIC
Totalna potrošnja goriva WLTPl/100 km7.2-6.27.2-6.3 (7.4-6.5)7.6-6.67.4-6.67.9-7.0
Totalna CO2 emisija WLTPg/km163-141163-143 (168-149)172-151169-150180-160

Pregled limuzina i karavan modela modela (dizel motori):

  C 220 d C 300 d
Zapreminacc19921992
SnagakW/kS147/200195/265
 rpm42004200
Dodatna snaga (boost)kW/kS15/2015/20
Obrtni momenatNm440550
 rpm1800-28001800-2200
Dodatni obrtni momenat (boost)Nm200200
Kombinovana potrošnja gorival/100 km5.2-5.0 (5.3-5.0)5.3-5.0 (5.3-5.1)
Kombinovana CO2 emisijag/km138-131 (140-133)139-132 (141-134)
Ubrzanje 0-100 km/hs7.3 (7.4)5.7 (5.8)
Maksimalna brzinakm/h245 (242)250 (250)

Pregled potrošnje prema WLTP

  C 220 dC 300 d
Totalna potrošnja goriva WLTPl/100 km5.6-4.9 (5.8-5.1)5.6-5.0 (5.8-5.1)
Totalna CO2 emisija WLTPg/km148-130 (152-134)148-131 (152-135)

Plug-in hibridi sa električnim dometom od oko 100 km (WLTP)

Četvrta generacija plug-in hibrida uslediće ubrzo nakon lansiranja. Elektrifikacija čini veliki korak napred, dok se koriste isti osnovni motori. Sa električnom snagom od 95 kW (129 hp) i potpuno električnim dometom od oko 100 km (WLTP), C-Klasa plug-in hibrid će u mnogim slučajevima raditi u potpuno električnom režimu – i tokom mnogo dana bez upotrebe motora sa unutrašnjim sagorevanjem. U pitanju je dvo-litarska varijanta ultra-modernog četvoro-cilindarskog motora M 254. Kompletni paket ne samo da je visoko efikasan, već je i izrazito sportski. Slede dizel plug-in hibrid modeli limuzine i karavana.

Novi visokonaponski sistem je kompaktniji i snažniji, dok je broj visokonaponskih veza znatno smanjen. Integracija energetske elektronike u kućište menjača smanjuje potreban prostor za ugradnju, istovremeno pojednostavljujući postupke montaže u proizvodnom pogonu.

Visok nivo gustine energije hibridne pogonske jedinice je ostvaren korišćenjem stalno pobuđenog sinhronog motora sa unutrašnjim rotorom. Obrtni momenat električnog motora od 440 Nm dostupan je od samog pokretanja što rezultira visokom agilnošću i dinamičnim voznim performansama. Puna električna snaga dostupna je do brzine od 140 km/h.

Visko-naponsku (HV) bateriju razvio je interno Mercedes-Benz AG. Deo je četvrte generacije porodice baterija i predstavlja logičan dalji razvoj prethodne generacije. Sastoji se od 96 ćelija u takozvanoj konfiguraciji vrećice. Ukupan kapacitet baterije je 25.4 kWh, što dovodi do značajnog povećanja električnog dometa na oko 100 km. Uzimajući u obzir veliku gustinu energije baterije, HV baterija ima unutrašnji sistem hlađenja. Sistem upravljanja toplotom stoga može da kontroliše radnu temperaturu nezavisno od kontrole  klime u unutrašnjosti vozila. Čak i kad se baterija potpuno isprazni, može se potpuno napuniti za oko 30 minuta pomoću opcionog DC punjača od 55 kW. Standardni punjač od 11 kW (u zavisnosti od tržišta) dostupan je za trofazno punjenje preko Wallbox uređaja koji je priključen na kućnu mrežu naizmenične struje.

Pozicioniranje baterije u vozilu donosi svakodnevne prednosti u poređenju sa prethodnim modelom: nema više stepenika u prtljažniku i moguć je utovar dugačkih predmeta. Ovo poboljšanje je posebno primetno kod karavan verzije: dužina poda prtljažnika je povećana je za 63 mm na 1043 mm. Visina prtljažnog prostora je povećana za 150 mm na 732 mm. U poređenju sa prethodnim modelom, kapacitet prtljažnika se povećao za 45 litara na 360 litara, dok sa preklopljenim zadnjim sedištima, model karavana može primiti čak 1375 litara (40 litara više).

Iskustvo iz vožnje: Znatno električnije

Sve u svemu, iskustvo vožnje je znatno električnije. Usled povećanja električnog dometa na oko 100 km, vozači će većinu svakodnevnih putovanja moći da prevezu samo koristeći električnu energiju. Funkcija rekuperacije energije omogućava povrat kinetičke energije tokom usporavanja ili vožnje nizbrdo, što je proces koji je sada poboljšan u interakciji sa hidrauličnom kočnicom. Sada je moguće rekuperirati (generisati) I više od 100 kW. Inteligentna strategija zasnovana na ruti aktivira režim električne vožnje tamo gde je to najprikladnije, uzimajući u obzir faktore kao što su navigacioni podaci, topografija, ograničenja brzine i uslove saobraćaja za celu rutu. Vozač koji želi da utiče na brzinu povrata energije može to da učini direktno u tri faze komandujući papučicama iza upravljača. To je moguće u svim režimima vožnje osim u SPORT-u. Na primer, u režimu vožnje D-, vozač može da iskusi “osećaj vožnje jednom  pedalom”: kada vozač skine nogu sa pedale gasa, vozilo usporava, čisto električnim putem, do te mere da hidraulična nožna kočnica često nije potrebna.

Operativna strategija komunicira sa senzorima pomoćnih sistema i na taj način efikasno podržava vozača u mnogim situacijama tokom vožnje. Na primer, na većim udaljenostima u urbanim sredinama, automobil će dati prednost električnoj vožnji. Dva dodatna režima vožnje omogućavaju da vozač korisno koristi plug-in hibrid pogon:

 • BATTERY HOLD: Održavanje stanja napunjenosti visokonaponske baterije ima prioritet, na primer, kada planirate da vozite kasnije u centru grada ili u zelenoj zoni; izbor najprikladnije konfiguracije hibridnog pogona, u zavisnosti od situacije i rute.
  • ELECTRIC: električna vožnja do 140 km/h, podesiva stopa povrata energije u režimu vožnje bez pritiska na pedalu gasa, prilagođavanje Active Distance Assist DISTRONIC sistema električnoj vožnji, aktivacija motora sa unutrašnjim sagorevanjem korišćenjem tačke pritiska papučice gasa (kick-down)

Plug-in hibridi nove C-Klase imaju haptički modul papučice gasa sa tačkom pritiska pod uglom od 9.7°. U ELECTRIC režimu, u ovom položaju se aktivira dodatni protok energije za potpuno električnu vožnju vozila do dodatne tačke pritiska. Kada se pređe ta dodatna tačka pritiska, pokreće se motor sa unutrašnjim sagorevanjem i obezbeđuje traženi dodatni obrtni momenat. Funkcija Power Nap ENERGIZING COMFORT sistema je takođe rezervisana za plug-in hibride.

Vešanje: udobnost i okretnost

Ključne komponente novog, dinamički konfigurisanog vešanja su nova osovina sa četiri spone na prednjoj strani i osovina sa višestrukim sponama nazad montirana na podokvir. Novi sistem oslanjanja pruža osnovu za sistem oslanjanja visokog nivoa, visok nivo komfora tokom vožnje I kada je u pitanju buka, agilno upravljanje vozilom I zabavnu vožnju.  Nova C-Klasa je opciono dostupna sa kontinuirano podesivim prigušenjem amortizera i sportskim oslanjanjem. Vazdušno oslanjanje pozadi je deo standardne opreme za limuzinu i karavan verziju plug-in hibrida.

Upravljanje zadnjom osovinom: okretnije i dinamičnije

Nova C-Klasa je posebno agilna i stabilna sa opciono dostupnim upravljanjem zadnjom osovinom i direktnijim odnosom upravljanja na prednjoj osovini. Ugao upravljanja na zadnjoj osovini je 2.5 stepeni. Ovo smanjuje krug okretanja za 43 cm na 10,64 m.

Vozaču je potrebno i manje okretaja volana za potpuno zakretanje prednjih točkova. Kod vozila sa upravljanjem zadnjom osovinom, a u zavisnosti od koncepta pogona, potrebno je 2.1 umesto 2.35 okreta (pogon na zadnje točkove sa komfornim upravljanjem) ili 2.3 okreta (4MATIC verzija sa komfornim upravljanjem).

Pri brzinama manjim od 60 km/h, zadnji točkovi se usmeravaju u smeru suprotnom od prednjih – i to do ugla od 2.5° suprotno od smera zakretanja prednjih točkova prilikom parkiranja.U zavisnosti od situacije, ovo praktično skraćuje među-osovinsko rastojanje, a vozilo je kao rezultat toga okretnije i agilnije. Pri brzini većoj od 60 km/h, zadnji točkovi se okreću  do 2.5° u istom smeru kao i prednji. Ovo virtualno povećanje među-osovinskog rastojanje ima primetne prednosti u vidu poboljšane stabilnosti upravljanja i bezbednosti kod velikih brzina, tokom brzih promena traka ili iznenadnih manevara izbegavanja.

Sistemi pomoći u vožnji: ublažavanje stresa i podrška u opasnim situacijama

U poređenju sa prethodnom modelnom serijom, poslednja generacija Driving Assistance paketa ima dodatne i unapređene funkcije. One smanjuju opterećenje vozača u svakodnevnim situacijama, radi udobnije i sigurnije vožnje.  Kada zapreti opasnost, sistemi pomoći u vožnji su u stanju da odgovore na predstojeći sudar ako situacija to zahteva. Princip rada ovih sistema prikazan je na displeju vozača novim konceptom prikaza.

Unapređenje sistema pomoći: tri primera

 • Na svim vrstama puteva – autoput, magistralni put ili po gradu – Active Distance Assist DISTRONIC  može automatski održavati unapred zadatu udaljenost od vozila ispred. Jedna nova karakteristika je odgovor/reakcija na  stacionirana vozila na putu na brzini do 100 km/h (ranije: 60 km/h).
 • Active Steering Assist pomaže vozaču da ostane u svojoj traci pri brzini do 210 km/h. Nove funkcije uključuju dodatno prepoznavanje traka pomoću kamere 360°, formiranje koridora za hitne slučajeve, posebno pri malim brzinama, značajno poboljšanu dostupnost i performanse u krivinama i poboljšano zauzimanje središnjeg dela kolovozne trake na autoputevima.
 • Pored konvencionalno postavljenih ograničenja brzine, Traffic Sign Assist raspoznaje znakove sa nadzemnih postolja i oznaka radova na putevima.  Procenom svih senzora, prepoznaju se čak i uslovna uputstva (npr. kada je mokro).

Inteligentni parking sistemi podržavaju vozača prilikom manevrisanja

Zahvaljujući unapređenim senzorima svuda oko vozila, parking sistemi pružaju vozaču još bolju podršku tokom manevrisanja pri maloj brzini. Rad je brži i intuitivniji zahvaljujući integraciji u MBUX. Opciono dostupno, upravljanje zadnjom osovinom je integrisano u pomoćni sistem za parkiranje, uz proračun putanje u skladu sa zadnjim upravljanjem. Funkcije kočenja u slučaju nužde takođe služe za zaštitu ostalih učesnika u saobraćaju.

Pored stabilizacije tokom vožnje unazad, opciono dostupan asistent za manevrisanje prikolicom za karavan verziju sada može izvršiti po slobodnom izboru manevar skretanja pod uglom od 90° po prvi put.

Bezbednost od sudara: odgovara svim globalnim zahtevima

Malo se modela prodaje na toliko tržišta kao C-Klasa, koja je trenutno dostupna u preko 100 zemalja. Zbog toga se tokom razvoja ispituje oko 1000 varijanti stepena opterećenja, kako bi sve varijante motora i karoserije, hibridi ili modeli sa pogonom na sva četiri točka 4-MATIC, ispunjavale iste zahteve. Pored toga, postoje posebni predmeti opreme koji ispunjavaju određene kriterijume ocenjivanja – na primer, evropska vozila imaju središnji vazdušni jastuk. Tokom jakog bočnog sudara, postavlja se između vozačevog i suvozačevog sedišta, smanjujući rizik od kontakta njihovih glava.

Zajedno sa poznatim PRE-SAFE® konceptima zaštite za frontalni i zadnji sudar, PRE-SAFE® Impulse Side (dostupan u kombinaciji sa paketom Driving Assistance Package Plus) formira vrstu virtualnu zonu gužvanja koja se proteže oko vozila. Kako je u bočnom udaru dostupna samo ograničena zona gužvanja, PRE-SAFE® Impulse Side (dostupnost zavisi od odabrane opreme) može odmaknuti ugroženog vozača ili suvozača od opasnosti čak i pre sudara čim sistem otkrije da je bočni sudar neminovan. U tu svrhu, vazdušne komore u spoljašnjim bočnim podupiračima naslona prednjeg sedišta naduvaju se u delićima sekunde.

Karakteristike visoke tehnologije: kontrola klimatizacije i sedišta

Nova C-Klasa je u standardu opremljena LED High Performance prednjim svetlima. DIGITAL LIGHT sistem poznat iz nove S-Klase dostupan je kao opcija. Ova revolucionarna tehnologija farova omogućava nove funkcije. Paket AIR-BALANCE pruža individualni miris u unutrašnjosti. Pritiskom na dugme ili glasovnom komandom, holistički pristup “Fit & Healthy” ENERGIZING Comfort Sistema pruža opipljiv doživljaj različitih sistema komfora u C-Klasi i sadrži programe koji ih grupišu u setove iskustava.

DIGITAL LIGHT: izuzetno moćno sa opcionim funkcijama projektovanja

Nova C-Klasa opremljena je sa LED High Performance prednjim svetlima u standardu. DIGITAL LIGHT sistem poznat iz nove S-Klase dostupan je kao opcija. Ova revolucionarna tehnologija farova omogućava nove funkcije kao što su projektovanje simbola upozorenja na put ispred (na određenim tržištima).  DIGITAL LIGHT svetlosni modul opremljen je sa po tri izuzetno moćne LED diode u svakoj lampi, čije se svetlo prelama i usmerava pomoću 1,3 miliona mikro-ogledala. Rezolucija je prema tome veća od 2.6. miliona piksela po vozilu.

Dinamikom i preciznošću, ovaj inteligentni sistem stvara gotovo beskrajne mogućnosti za raspodelu svetlosti visoke rezolucije koja se optimalno prilagođava okolnim uslovima. Međutim, odlučujući faktor nije samo tehnologija u farovima, već digitalna inteligencija koja stoji iza toga. Kamere i senzori otkrivaju druge učesnike u saobraćaju, moćni računari procenjuju podatke uz digitalne navigacione mape u milisekundima i daju farovima komande za optimalno prilagođavanje raspodele svetlosti u svim situacijama. Rezultat: optimalna vidljivost za vozača bez zaslepljivanja ostalih učesnika u saobraćaju, kao i inovativne funkcije sa dodatnom sigurnošću.

DIGITAL LIGHT sa funkcijom projekcije je dostupan kao opciona oprema. Ovaj sistem čini vožnju sigurnijom projektovanjem linija, simbola i animacija na put.

 • Na primer, DIGITAL LIGHT projektuje dve linije vodilje kada se naiđe na radove na putu. One približno  određuju širinu vozila. Time se vozaču daju još bolje smernice na suženom putu. (na određenim tržištima). 
 • Inteligentna tehnologija ističe pešake u opasnoj zoni funkcijom reflektora i pojašnjava njihov položaj projektovanim tačkama pravca
 • Vozači koji voze u pogrešnom smeru na autoputu ili kroz jednosmernu ulicu se upozoravaju simbolom. (na određenim tržištima). 
 • Isti simbol se projektuje pri nailasku na crveno svetlo na semaforu ili na znak STOP.   (na određenim tržištima). 

Udobni sastanci: unapređenje u mnogim detaljima  

Opciona funkcija masaže prednjih sedišta proširena je tako da pokriva celo područje leđa: osam komora u naslonu obezbeđuju poboljšani efekat dubinske masaže. Vibraciona masaža je moguća i na strani vozača sa četiri motora ugrađena u jastuk sedišta. Grejanje sedišta pozadi je po prvi put dostupno u modelima limuzine i karavana.

Pritiskom na dugme ili glasovnom komandom, holistički “Fit & Healthy” pristup ENERGIZING Comfort Sistema pruža opipljivo iskustvo različitih komfornih sistema iz S-Klase, i sadrži programe koji ih grupišu u iskustva. U isto vreme, sistem stvara odgovarajuću atmosferu u unutrašnjosti – na primer, okrepljujuću u slučaju umora ili opuštajuću u slučaju povišenog nivoa stresa. ENERGIZING COACH predlaže odgovarajući fitness i wellness program na osnovu podataka o vozilu i o putovanju. U plug-in hibrid modelima, u ponudi je “Power Nap” program koji je koristan, na primer prilikom zaustavljanja u servisu ili za punjenje baterije.

Paket AIR-BALANCE pruža individualni miris u unutrašnjosti – prema ličnim preferencijama i raspoloženjem. Zahvaljujući osvežavajućoj jonizaciji i filtriranju spoljašnjeg i unutrašnjeg vazduha, takođe pomaže u obezbeđivanju poboljšanog kvaliteta vazduha i boljeg osećaja blagostanja.

Koncept dimenzija i praktične karakteristike: više prostora napred i pozadi

Sa dužinom od 4751 mm i širinom od 1820 mm, modeli limuzine i karavana znatno su veći od svojih prethodnika. Među-osovinsko rastojanje je povećano za 25 mm i sada iznosi 2865 mm. Putnici i na prednjim i na zadnjim sedištima imaju koristi od povećanih spoljašnjih dimenzija.

Dobar koeficijent otpora vazduha prethodnih modela (limuzina: Cd 0.24, karavan: Cd 0.27) sačuvan je uprkos povećanim dimenzijama.

Pregled dimenzija

C-Klasa …… LimuzinaPrethodni modelrazlika… KaravanPrethodni modelRazlika
Spoljne dimenzije (mm)
Dužina47514686+6547514702+49
Širina18201810+1018201.80+10
Širina uključ. Spoljna ogledala20332020+1320332020+13
Visina14381447-91455[3]1462-7
Međuosovinski razmak28652840+2528652840+25
Trag, napred15821563+1915821563+19
Trag, pozadi15941546+4815941546+48
Unutrašnje dimenzije (mm)
Maksimalan prostor za glavu, ispred10411039+2104610460
Maksimalan prostor za glavu, pozadi[4]955/952942/942+13/+10985/991974/986+11/+5
Prostor na noge, napred105910590105910590
Prostor za noge, pozadi914893+21914893+21
Prostor za laktove, napred14761454+2214761454+22
Prostor za laktove, pozadi14771462+1514771462+15
Prostor za rameni pojas napred14301404+2614301404+26
Prostor za rameni pojas nazad14111398+1314111398+13
Kapacitet prtljažnika prema VDA (L)4554550490-1510460-1480+30/+30

Prostor za prtljag karavan varijante veći je za 30 litara, sa kapacitetom od 490 do 1510 litara. Ostala praktična poboljšanja: visina prtljažnog prostora rolo prekrivača prtljažnika, kao i dužina prtljažnog prostora, povećani su u poređenju sa prethodnim modelom. Prag za utovar je nešto niži.

Naslon zadnjeg sedišta karavan modela poseduje mogućnost obaranja naslona u odnosu 40:20:40. Upravljanje se vrši pomoću dva dugmeta na levoj I desnoj strani naslona zadnjeg sedišta. Opcioni paket Load Compartment Comfort uključuje električno preklapanje. Njime se upravlja prekidačima na levoj i desnoj bočnoj strani prtljažnog prostora.

Karavan varijanta standardno ima EASY-PACK vrata prtljažnika. Zadnja vrata se otvaraju i zatvaraju na dugme: pomoću dugmeta na ključu za paljenje, prekidača na vozačevim vratima ili ručice za otpuštanje na zadnjim vratima. Više praktičnosti pri rukovanju: rolo poklopac prtljaga i pregradna mreža prvi put imaju dvodelni dizajn.

Priča o uspehu: višegodišnji bestseller

U poslednjoj deceniji, C-Klasa je bila najveći volumenski Mercedes-Benz model. Od predstavljanja poslednje generacije 2014. godine, prodato je više od 2.5 miliona limuzina i karavana ovog modela. Kina je bila najveće tržište za C-Klasu limuzinu od 2016. godine. Dodatno, SAD, Nemačka i Velika Britanija su bile najveće tržište za C-Klasu limuzinu i karavan poslednjih 10 godina. U 2020. godini, C-Klasa limuzina i karavan  isporučivane su na više od 100 tržišta širom sveta. Dve od svake tri prodate C-Klase u Nemačkoj su u karavan verziji.

Uspešna priča C-Klase počinje 1982. godine. Tada je lansiran Mercedes-Benz 190 kao model srednje veličine. Budući da je u to vreme to bio najmanji Mercedes-Benz automobil, ubrzo je stekao nadimak “Baby Benz”. Pored motora sa unutrašnjim sagorevanjem – kao na primer u sportskom 190 E 2.5-16 Evolution sa četvoroventilskim motorom, Mercedes-Benz dao je svoj pečat u i eksperimentalnim pogonima kao što je bio slučaj u modeli 190 E Elektro koji je kao eksperimentalni model serije 201 prezentovan na sajmu u Hanoveru 1990. godine i na Ženevskom salonu automobila 1991. godine.

Prvi model pod oznakom C-Klase predstavljen je u maju 1993. godine. Sve u svemu, više od 10.5. miliona Mercedes-Benz automobila u ovoj kategoriji je isporučeno kupcima od 1982. godine. Za mnoge kupce, C-Klasa je ulazni model u premijum segment automobila. Na mnogim tržištima, C-Klasa limuzina privlači visok udeo ženskih kupaca. Procenat žena je posebno visok u SAD i Južnoj Koreji: skoro svaki drugi kupac C-Klase limuzine je žena.

Mercedes-Benz je takođe postavio temelje kad je u pitanju inženjering i širok spektar izbora karoserije. Karavan predstavljen 1996. godine, bio je prvi sportski automobile srednje veličine. Sledeća serija modela C-Klase lansirana 2000. godine, uključivala je i sportski Coupe, kompletno novu varijantu karoserije. Lansiranje četvrte generacije C-Klase u 2007. godini takođe je uključivalo novu karakteristiku dizajna. Po prvi put, front-end dizajn Mercedes-Benz limuzine varirao je u skladu sa dizajnom i linijom opreme.

Proizvodnja: u globalnoj mreži sa digitalnim najsavremenijim tehnologijama

Nova C-Klasa proizvodiće se u pogonima u Bremenu (Nemačka), Pekingu (Kina) i Istočnom Londonu (Južna Afrika). Fabrika u Bremenu, najveći privatni poslodavac u regionu sa više od 12.000 radnika, vodeće je postrojenje za ovu seriju modela za međunarodne proizvodne pogone C-Klase. Oni, na primer nude digitalne treninge. Na ovaj način, nova C-Klasa biće fleksibilno integrisana u kontinuiranu serijsku proizvodnju širom sveta. Bliska, digitalno podržana saradnja između zaposlenih u globalnoj proizvodnoj mreži C-Klasa će omogućiti nesmetan početak proizvodnje u svim pogonima širom sveta.

Svetska proizvodna mreža Mercedes-Benz automobila pruža masksimalnu fleksibilnost. Kompanija je zbog toga dobro pozicionirana u nestabilna vremena sa promenljivim parametrima. Primer pametne proizvodnje u Bremenu je digitalno upravljanje putem digital shop floor management sistema, koji omogućava da se podaci o proizvodnji prate u realnom vremenu. Sistem QUALITY LIVE omogućava zaposlenima da provere kvalitet svakog vozila u realnom vremenu na jasno uređenom korisničkom interfejsu. Ova dva sistema su deo MO260 ekosistema digitalne proizvodnje Mercedes-Benz automobila.


[1] Podaci su za model limuzina. Podaci za karavan varijantu su prikazani u zagradama, ukoliko se razlikuju

[2] Podaci izmereni prema “WLTP CO2 figures” u saglasnosti sa članom 2 stav 3 Implementing Regulation (EU) 2017/1153.

[3] Uključujući krovne nosače

[4] Bez/sa kliznim krovom

SJAJNA PRILIKA ZA LJUBITELJE BMW VOZILA

BMW X3 I BMW X4 SA MINIMALNIM DEPOZITOM I

POSEBNA PONUDA ZA BMW X3 PLUG-IN HYBRID

Aktuelni modeli iz BMW X porodice – BMW X3, BMW X4 i BMW X3 Plug in Hibrid dostupni su uz posebne pogodnosti.  

BMW X3 xDrive 20d u xLine paketu opreme možete odvesti uz depozit od 4.817€  i mesečnim najmom vozila u iznosu od 583€ + PDV na period od 48 meseci. Takođe, ovaj model se prodaje po akcijskoj ceni od 48.990€. BMW X4 xDrive 20d je dostupan po akcijskoj ceni od 59.990€, a depozit za ovaj model iznosi 5.899€, dok mesečni najam vozila u trajanju od 48 meseci iznosi 750€ + PDV.

BMW X3 xDrive30e iPerformance, Plug-In hibrid X3 model, je u ponudi po specijalnoj ceni koja u odnosu na redovnu cenu donosi uštedu od 10.000€. Takođe, ovaj model spada u kategoriju hibridnih vozila koja prilikom kupovine imaju državnu subvenciju u iznosu od 3.500€ kao i beneficiranu cenu registracije vozila od 11.420 rsd.

Ukoliko je ono što Vam je potrebno dovoljno prostran automobil, savršen i za gradsku vožnju ali i za krivudave planinske puteve, BMW X3 i BMW X4 su idealan izbor. Obe dizel varijante imaju agregate radne zapremine od 1.995 ccm, isporučuju 190KS, imaju automatski menjač sa 8 brzina, dok BMW X3 Plug-In Hibrid poseduje SUS motor radne zapremine 1.998 ccm koji isporučuje 184 KS i dodatno 109 KS (135 kW) snage elektromotora. Poseduje automatski menjač sa 8 brzina.

Model  BMW X3 xDrive 20d xLine  u svojoj standardnoj opremi poseduje led farove, „crash“ senzor, vazdušne jastuke za vozača i suvozača, vazdušnu zavesu napred i pozadi kao i bočne vazdušne jastuke, ISOFIX priključak, senzore za kišu, “keyless” startovanje motora i drugo. Kada su u pitanju sistemi asistencije, tu su dinamička kontrola stabilnosti (DSC), ABS, dinamička kontrola trakcije DTC, Driving Experience koji uključuje ECO PRO, asistent budnosti vozača, koji funkcioniše iznad 70 km/h, i Hill Descent Control.

Dodatno xLine paket donosi: Parking Asistent koji uključuje parking senzore napred i pozadi, kameru za vožnju unazad i asistenciju prilikom parkiranja, aluminijumske Y-Spoke style felne od 19 inča, krovne nosače, sportska sedišta u kombinaciji štof koža, “BMW Live Cockpit Professional”, adaptivne LED farove i LED svetla za maglu, alarm i drugo.

Kada je u pitanju BMW X4 xDrive 20d, u svojoj standardnoj opremi poseduje led farove, „crash“ senzor, vazdušne jastuke za vozača i suvozača, vazdušnu zavesu napred i pozadi kao i bočne vazdušne jastuke, ISOFIX priključak, senzore za kišu i svetla, “keyless” startovanje motora i drugo.Ako govorimo o sistemima asistencije, tu su dinamička kontrola stabilnosti (DSC), ABS, dinamička kontrola trakcije DTC, Driving Experience koji uključuje ECO PRO, asistent budnosti vozača, koji funkcioniše iznad 70 km/h, i Hill Descent Control.

Dodatno M paket donosi: Parking Asistent koji uključuje parking senzore napred i pozadi, kameru za vožnju unazad i asistenciju prilikom parkiranja, M kožni volan, M Sport oslanjanje i M aerodinamički paket, aluminijumske Y-Spoke style felne od 20 inča, BMW Individual krovne nosače u crnoj boji visokog sjaja, sportska sedišta sa grejačima u kombinaciji štof/Vernaska Black koža sa kontrastnim šivenjem”Blue”, “BMW Live Cockpit Professional”, adaptivne LED farove i LED svetla za maglu, alarm i drugo.

BMW X3 xDrive30e iPerformance u svojoj standardnoj opremi, takođe, poseduje led farove, „crash“ senzor, vazdušne jastuke za vozača i suvozača, vazdušnu zavesu napred i pozadi kao i bočne vazdušne jastuke, ISOFIX priključak, senzore za kišu, tempomat, “keyless” startovanje motora, Driving Experience incl. ECO PRO i drugo. Kada su u pitanju sistemi asistencije, tu su dinamička kontrola stabilnosti (DSC), ABS, dinamička kontrola trakcije DTC, Driving Experience koji uključuje ECO PRO, asistent budnosti vozača, koji funkcioniše iznad 70 km/h, i Hill Descent Control.

Dodatno M paket ovog modela donosi: Parking Asistent koji uključuje parking senzore napred i pozadi, kameru za vožnju unazad i asistenciju prilikom parkiranja, M kožni volan, M Sport oslanjanje i M aerodinamički paket, aluminijumske Y-Spoke style felne od 19 inča, sportska sedišta u kombinaciji štof/Vernaska Black koža sa kontrastnim šivenjem”Blue”, “BMW Live Cockpit Professional”, adaptivne LED farove i LED svetla za maglu, alarm, akustično upozorenje za pešake i drugo.

Saznajte više o aktuelnoj ponudi na bmw.rs i posetite BMW prodajne salone.

NOVI “NISAN KAŠKAJI” (FOTO/VIDEO)

PREDSTAVLJANJE POTPUNO NOVOG MODELA NISSAN QASHQAI

 • Sa preko 3 miliona prodatih prmeraka na evropskom tržištu, Qashqai je i dalje za kupce referentno vozilo u segmentu
 • Alijansina nova platforma CMF-C je osnov tehnoloških poboljšanja Qashqaia
 • Inovativni sistem e-POWER donosi elektrifikaciju u novi Qashqai
 • Evropski dizajn, razvoj i proizvodnja oslanjaju se na njegov istorijski uspeh

Nissan danas ojačava svoju poziciju lidera u evropskom segmentu crossovera predstavljanjem potpuno nove, treće generacije Qashqaia. Od trenutka kada je Nissan 2007. godine uspostavio segment prodato je više od tri miliona primeraka Qashqaia.

Nissan je u novom modelu zadržao iste principe na kojima su zasnovane, dizajnirane i razvijene prethodne dve generacije Qashqaia: elegantan dizajn, poboljšana platforma i efikasan pogonski sklop u kombinaciji sa naprednim kvalitetom i voznim karakteristikama više klase. Zahvaljujući Alijansinoj novoj platformi CMF-C koja je oličenje progresivnog inženjerstva, inovacija i naprednih tehnologija, novi Qashqai će ponovo podići lestvicu u segmentu crossovera, a kupci će uživati u tim atributima.

Kao i kod prethodnih generacija, izgled novog Qashqaia delo je tima dizajnera u Nissan Design Europe, smeštenom u središtu Londona, dok je za njegovu konstrukciju zaslužan Nissan Technical Centre Europe, sa sedištem u Cranfieldu u Bedfordshireu.

“Polazna osnova za dizajn i razvoj potpuno novog Qashqaia bila je detaljna analiza odnosa sa kupcima Qashqaia u poslednjih 13 godina. Ova nam je omogućilo da razumemo njihove potrebe i saznamo koje karakteristike crossovera posebno cene u svakodnevnoj upotrebi,” rekao je Marco Fioravanti, potpredsednik za planiranje proizvoda u Nissan Automotive Europe.

Upečatljiva pojava, elegantan dizajn

Kao i kod prethodne dve generacije, dizajn potpuno novog Nissana Qashqai izašao je iz Nissanovog European Design Studia u Londonu.

Iako očigledno u stilu Qashqaia, treća generacija je mišićavija, oštrija i modernija.

Poboljšanjem karoserije spoljašnji izgled Qashqaia je sada odlučniji, sa izražajnijim linijama ramena, produženim međuosovinskim rastojanjem i impozantnim 20-inčnim aluminijumskim naplatcima prvi put uvedenim na ovom modelu.

Međuosovinsko rastojanje automobila povećano je za +20 mm, a ukupna dužina za +35 mm. Takođe je neznatno povećana visina (+25 mm) i širina za +32 mm.

Na prednjem delu potpuno novog Qashqaia dominira sportska i uvećana Nissanova maska V-Motion sa hromiranom završnom obradom čiju preciznost naglašava ukrasna traka od saten hroma. Nju okružuju tanka, potpuno LED napredna matrična prednja svetla sa bumerang svetlosnim potpisom koja pružaju svetlost sličnu dnevnoj. Izuzetno mali razmaci između svih ovih detalja stvaraju vrhunski i precizan utisak.

Prednje osvetljenje na novom Qashqaiu je poboljšano u odnosu na prethodni model time što ima tanji, oštriji dizajn zahvaljujući upotrebi LED tehnologije.

Sa strane, novi Qashqai deluje sportskije i dinamičnije, sa jednom ‘intenzivnom linijom’ koja se proteže duž automobila od napred ka pozadi, naglašavajući horizontalni izgled automobila, ali i dajući mu osećaj dinamičnosti.

Nova generacija Qashqaia biće dostupna po prvi put sa 20-inčnim aluminijumskim naplatcima dijamantske obrade (prethodna generacija nudila je 19-inčne naplatke). Ovi naplatci većeg prečnika popunjavaju lukove i doprinose robusnom izgledu automobila na putu.

Kupci će biti zadovoljni mogućnostima personalizacije jer će novi Qashqai biti dostupan u 11 boja karoserije sa pet dvobojnih kombinacija, stvarajući 16 varijacija za odabir.

Poboljšan ambijent u unutrašnjosti

Povezana, udobna i opremljena komandama, kabina novog Nissana Qashqai postavlja novi standard u segmentu u pogledu vrhunskog osećaja, prepoznatljivog dizajna i poboljšane upotrebljivosti.

Za stvaranje prijatnog i opuštajućeg okruženja, u celoj kabini se koristi belo ambijentalno osvetljenje koje svojom ujednačenošću daje vrhunski i harmoničan utisak.

Velika pažnja posvećena je kvalitetu ergonomskog i estetskog prekidača menjača i tasterima sa visokokvalitetnim, taktilnim osećajem koji pružaju korisnicima više samopouzdanja i prefinjenosti.

Povezano upravljanje

Novi Qashqai nudi napredni infotainment sistem sa najvećom ponudom povezanih usluga u klasi, uključujući jednostavnu integraciju sa pametnim telefonima, ugrađeni Wi-Fi u automobilu koji omogućava povezivanje do sedam uređaja i usluge NissanConnect, namensku aplikaciju za kontrolu i praćenje vozila.

Veći, 9-inčni ekran NissanConnect visoke rezolucije je digitalni ulaz u navigaciju, postavke zabave i vozila, a kompatibilan je sa Android Auto® i Apple CarPlay® sa kojim se može povezati i bežično.

Novi potpuno elektronski 12.3-inčni TFT multi-informativni ekran visoke rezolucije može se konfigurisati na različite načine za prikaz uputstava navigacionog sistema, multimedijalnih sadržaja, stanja u saobraćaju ili informacija o vozilu. Ovim karakteristikama upravlja se pomoću novog okretnog dugmeta na upravljaču. Tradicionalna tekstura rezanog stakla “Kiriko” takođe je dodata TFT-ovoj digitalnoj pozadini – priznanje Nissanovim japanskim genima.

Inovativni novi 10.8-inčni Head-Up displej (HUD) pruža najveću površinu prikaza u segmentu. Najvažnije informacije navigacionog sistema, sistema za pomoć u vožnji i informacije o stanju u saobraćaju prikazuju se na vetrobranskom staklu, direktno u vidnom polju vozača.

Funkcije Home-to-Car su kompatibilne sa uslugama Google Assistant i uređajima Amazon Alexa. Sistem podržava širok spektar komandi, uključujući mogućnost glasovnog slanja odredišta navigacionom sistemu automobila sa svog pametnog uređaja, što smanjuje vreme potrebno za unošenje odredišta.

Preko aplikacije za pametni telefon NissanConnect dostupne su brojne jedinstvene funkcije vozila kao što su upravljanje sirenom i svetlima, kao i daljinsko otključavanje i zaključavanje vozila. Takođe se mogu podesiti pametna upozorenja, kao što su ograničenje brzine, vreme i parkirna zona sa obaveštenjima ako vozilo prekorači zadate parametre.

Ako ne koriste navigaciju sa svog telefona, vozači mogu da pristupe 3D mapama i funkciji Live Traffic koji uključuju napredne navigacione funkcije kao što su bežično ažuriranje mapa, stanje u saobraćaju u realnom vremenu, Google prikaz ulica i prikaz cena goriva. Navigacija Door-to-door je takođe dostupna kroz aplikaciju uključujući funkciju My Car Finder (pronađi moj automobil).

U mogućnostima povezivanja mogu da uživaju svi putnici jer je središnja konzola sada opremljena USB-A i USB-C utičnicama napred i pozadi.

Zavidna udobnosti

Novi Qashqai nastavlja vozačima da pruža nenadmašan nivo svesti o okruženju, zahvaljujući većoj preglednosti prednjeg, bočnog i zadnjeg dela. Poboljšanja uključuju širi ugao vetrobranskog stakla, tanji prednji nosač krova i retrovizore postavljene na vrata, umesto na a-stubu, čime su smanjena nepregledna područja.

Duže međuosovinsko rastojanje novog Qashqaia i efikasna organizacija prostora oslobađaju još više prostora za putnike. Prostor za kolena namenjen putnicima na zadnjim sedištima povećan je za 28 mm na 608 mm što stvara veću distancu sa vozačem i suvozačem. Prednji i zadnji naslon za glavu povećan je za 15 mm zahvaljujući manjem povećanju spoljašnjih dimenzija.

Oličenje praktičnosti

Električna vrata prtljažnika olakšaće pristup prtljažniku kada su vam ruke pune. Ukupna zapremina prtljažnika povećana je 50 litara u odnosu na model prethodne generacije, delimično zbog spuštanja poda prtljažnika za 20 mm kao posledice poboljšanog dizajn zadnjeg vešanja.

Popularne karakteristike prethodnika, na primer bočni pretinci za odlaganje iznad unutrašnjih lukova blatobrana i prilagodljivi razdelnik prtljažnog prostora, poboljšani su u novoj generaciji, kao i izdržljivi dvostrani tepih čija je druga strana od plastike koja se lako čisti.

Poboljšana ergonomija i dizajn vrata znači da je novi Qashqai lakši za ulazak i izlazak u poređenju sa prethodnom generacijom, a to je posebno očigledno u ograničenim prostorima kao što su višespratna auto parkirališta. Tamo gde prostor dozvoljava, roditelji će ceniti mogućnost otvaranja vrata do 85 stepeni, što će omogućiti lakši pristup bebama i mališanima u sedištima za decu.

Elektrifikovani pogonski sklopovi

Podržavajući Nissanov cilj da dostigne 50% prodaje elektrifikovanih vozila u Evropi do 2024. godine, novi Nissan Qashqai neće biti dostupan samo sa 1.3 DiG-T benzinskim motorom opremljenim blagom hibridnom tehnologijom, već će takođe u Evropi debitovati uvođenjem sistema e-POWER, Nissanovog inovativnog i nagrađivanog pogonskog sklopa koji crpi tehnologije iz pionirskog kompanijskog električnog vozila Nissan LEAF.

Sa varijantama 2WD i 4WD, 6-stepenim ručnim ili novim Xtronic menjačem, zahvaljujući sistemu e-POWER, potpuno nove opcije pogonskog sklopa Qashqaia zadovoljavaju sve zahteve kupaca i pružaju im zadovoljstvo u vožnji.

1.3 DiG-T benzinski motor 138 ks/156 ks i 12V blagi hibrid

12V blagi hibridni sistem dostupan na novom Qashqaiu je pristupačnija hibridna tehnologija koja donosi više obrtnog momenta, duže zaustavljanje motora u praznom hodu, brže ponovno pokretanje motora i zaustavljanje vozila [samo Xtronic], a uz to obezbeđuje nižu potrošnju goriva i emisije CO2 (-4 g/km).

Pozitivan uticaj upravljanja energijom blagog hibrida na CO2 je konkurentan, a 1.3-litarski motor isporučuje više snage i obrtnog momenta u poređenju sa ključnim konkurentima, čineći verziju sa benzinskim motorom privlačnom ponudom. Blagi hibridni sistem dodaje samo 22 kg ukupnoj masi vozila.

Pri usporavanju, energija se obnavlja regeneracijom i skladišti u litijum-jonskoj bateriji. Prikupljena energije se zatim koristi kada je vozilo zaustavljeno u praznom hodu, prilikom zaustavljanja (samo verzije Xtronic) i za dodatni obrtni moment.

Kod zaustavljanja, pri brzinama manjim od 18 km/h i sa pritisnutom kočnicom motor će se isključiti, a uskladištena energija iskoristiti za napajanje električne opreme vozila. Ovo omogućava da se produži zaustavljanje motora, a kao rezultat smanjenu potrošnju goriva.

Blagi hibridni sistem je uparen sa rafiniranim i renomiranim benzinskim motorom 1.3 DiG-T koji je uveden na Qashqaiu 2018. Motor je dodatno poboljšan za novi Qashqai sa 50 novih komponenti i sada ispunjava normu Euro6- D Full.

1.3 benzinski motor biće ponuđen sa dva izlaza snage – 138 ks i 156 ks – sa 6-stepenim ručnim menjačem ili novim Xtronic menjačem (samo sa 156 ks). Motor najveću snagu razvija pri 5500 o/min, a najveći obrtni moment od 270 Nm dostupan je već od praktičnih 1750 o/min u verziji sa 156 ks Xtronic menjačem i snažnijim verzijama sa ručnim menjačem.

Ručni menjač je poboljšan i sada se odlikuje bržim, direktnijim i sportskim osećajem prilikom promena stepena prenosa. Nova generacija Xtronic menjača ostvaruje bolju ekonomičnost goriva i snažnija ubrzanja zahvaljujući poboljšanjima koja uključuju sistem podmazivanja sa dve pumpe sa novom električnom pumpom za ulje.

Prednji pogon je dostupan u verzijama sa 138 ks i 156 ks, dok će pogon na četiri točka biti dostupan sam na Xtronic modelima sa 156 ks. Novi sistem upravljanja pogona na četiri točka i izbor načina vožnje je intuitivniji i inteligentniji. Prilagođava se spoljnim uslovima sa pet načina vožnje – Standard, ECO, Sport, Snow i Off-Road. Vreme reakcije pogona na četiri točka u slučaju proklizavanja točkova je pet puta kraće i sada iznosi oko 0.2 sekunde.

E-POWER

Novi Qashqai donosi prvo uvođenje Nissanovog inovativnog pogonskog sistema e‑POWER na evropsko tržište. Ekskluzivan Nissanov sistem i jedan od najvažnijih elemenata njegove strategije inteligentne mobilnosti, sistem e-POWER je jedinstven pristup elektrifikaciji čineći svakodnevnu vožnju uzbudljivom.

Novi e-POWER sistem Qashqaia čine snažna baterija povezana sa 154 ks snažnim benzinskim motorom najvećeg stepena kompresije u klasi, generator snage, inverter i 140 kW snažan električni motor dimenzija i snage kao u ostalim Nissanovim električnim vozilima. Ovo je jedinstveno rešenje koje kombinuje linearna ubrzanja karakteristična za električna vozila, ali bez potrebe za punjenjem vozila na punjaču.

Da bi se ispunile svakodnevne potrebe evropskih kupaca, sistem e-POWER je značajno poboljšan za novi Qashqai. Primenjen je u vozilu Note – najprodavanijem japanskom vozilu poslednjih godina – za 1.2 benzinski motor koji puni bateriju ukupne  snage 106 ks. Za evropsko tržište ugrađen je 1.5-litarski benzinski motor ukupne snage 140 kW (188 ks).

Jedinstveno obeležje sistema e-Power je to da se benzinski motor koristi samo za generisanje električne energije, dok točkove pokreće isključivo električni motor. Ovo znači da motor uvek radi u svom optimalnom rasponu obrtaja, što dovodi do superiorne efikasnosti u potrošnji goriva i niže emisije CO2 u poređenju sa konvencionalnim motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.

Zahvaljujući isključivo električnom motornom pogonu, nema kašnjenja u reakcijama kao kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem ili tradicionalnih hibrida. Trenutni odziv pruža uzbudljiv osećaj velikog obrtnog momenta i snažna ubrzanja pri različitim brzinama kako bi preticanje ili uključivanje na autoput bilo jednostavnije i sigurnije.

Kao i LEAF, novi Qashqai sa sistemom e-POWER nudi doživljaj vožnje samo jednom pedalom, poznatijom pod nazivom e-Pedal. Vozači mogu da pokreću vozilo, ubrzavaju i koče upotrebom samo pedale gasa.

Platforma CMF-C

Novi Qashqai je prvi novi model na evropskom tržištu koji koristi platformu CMF-C koja spaja najnapredniju automobilsku strukturu i tehnološku arhitekturu.

Ključno za inženjerski koncept bilo je zadržavanje idealnih proporcija kojima aktuelni Qashqai duguje svoj uspeh. Naime, one omogućavaju jednostavno kretanje gradskim putevima i parkiranje, a istovremeno nude odličan unutrašnji prostor.

Kada je reč o konstrukciji, gola karoserija izrađena je od još lakšeg materijala, a naprednim tehnikama utiskivanja i zavarivanja povećana je čvrstoća i smanjena masa vozila. Qashqai je po prvi put opremljen vratima prtljažnika izrađenim od kompozitnog materijala koji smanjuje masu za 2.6 kg.

Prednja i zadnja vrata, prednji blatobrani i poklopac motora sada su izrađeni od aluminijuma koji smanjuje masu Qashqaieve karoserije za 21 kg u odnosu na prethodni model.

Naprednim tehnikama proizvodnje ukupna masa gole karoserije lakša je za 60 kg, dok je krutost povećana za 41% u odnosu na model u odlasku. Time je obezbeđena uglađenost, udobnost i odziv karakterističan za modele više klase, izuzetna zaštita u slučaju nesreće, kao i veća efikasnosti automobila.

Novi dizajn sistema vešanja i upravljača

Novi Qashqai nastavlja da pruža zadovoljstvo u vožnji. Udobnom i glatkom vožnjom kao i zabavnim voznim karakteristikama na vijugavim putevima opravdava ugled svojih prethodnika.

Platforma CMF-C je omogućila novom Qashqaiu ugradnju Macphersona na prednjem i zadnjem delu. U Qashqai sa pogonom na dva točka i 19-inčnim naplatcima ugrađena je torziona zadnja osovina. Verzije sa 20-inčnim naplatcima i pogonom na sva četiri točka biće opremljene naprednim multi-link zadnjim vešanjem.

Poboljšan je i servo upravljač tako da sada nudi bolji odziv, bolji osećaj na upravljaču oko središnjeg položaja i smanjeno trenje.

Poboljšan sistem za pomoć u vožnji ProPILOT

Novi Qashqai biće opremljen najnovijom generacijom sistema za pomoć u vožnji ProPILOT da bi pružio još bolju podršku vozaču u svim uslovima. Sistem ProPILOT sa navigacijom Navi-link osmišljen je da smanji umor i stres tokom vožnje, a istovremeno jednostavan je za upotrebu. [Dostupno samo sa Xtronic menjačem].

ProPILOT sa navigacijom Navi-link pomaže pri ubrzavanju i kočenju tokom vožnje jednom trakom autoputa. Sistem može da ubrza vozilo do podešene brzine i potpuno ga zaustavi u saobraćajnim zastojima. ProPILOT automatski pokreće vozilo nakon tri sekunde kada se saobraćaj ponovo pokrene.

Poboljšan sistem potpuno novog Nissana Qashqai samostalno prilagođava brzinu automobila uslovima na putu: kada vozilo na autoputu uđe u zonu nižeg ograničenja brzine, sistem automatski očitava ograničenje i analizira podatke iz navigacionog sistema kako bi prilagodio brzinu Qashqaia na odgovarajuću brzinu, što znači da vozač ne mora ručno podešavati tempomat.

Sistem može takođe da koristi podatke iz navigacionog sistema kako bi prilagodio brzinu prilikom ulaska u krivine ili na uskom izlazu sa autoputa.

Pored toga, ProPILOT sa navigacijom Navi-link sada je povezan sa Qashqaievim radarima za nadzor mrtvog ugla koji ispravljaju upravljač kako vozač ne bi promenio voznu traku dok je vozilo u mrtvom uglu.

Ostala poboljšanja uključuju “bočnu zaštitu” koja je posebno korisna u gradskim uslovima vožnje, jer vozača upozorava na prisutnost prepreka sa bočnih strana vozila, najčešće prilikom ulaska na parkiralište supermarketa. Novi Qashqai može takođe da interveniše kako bi sprečio sudar prilikom vožnje unazad zahvaljujući poboljšanom sistemu za otkrivanje pokretnih objekata: kada prepozna pokretni objekat u svojoj blizini, vozilo automatski koči ili se zaustavlja.

Dodatna sigurnost dolazi u obliku Nissanovog inteligentnog sistema nužnog prednjeg kočenja sa funkcijom predviđanja. Zahvaljujući naprednoj radarskoj tehnologiji, senzori su u stanju da očitavaju put iznad automobila koji se kreće ispred da bi se otkrilo da li vozilo iznenada koči. Sistem će aktivirati kočnicu da bi se smanjila verovatnoća sudara.

Još jedna funkcija paketa sigurnosnih tehnologija u kabini novog vozila Qashqai je novi središnji vazdušni jastuk, koji se postavlja između dva prednja sedišta kako bi sprečio putnike u prvom redu da stupe u kontakt u slučaju bočnog sudara. Središnji vazdušni jastuk dopunjuje vazdušne jastuke za vozača i suvozača kao i bočne vazdušne jastuke i zavesice standardno ugrađene u novi Qashqai.

Inteligentna LED prednja svetla

Nissanovi inženjeri su za novi Qashqai razvili naredni sistem prednjih svetala koji prilagođava svetlosni snop prema uslovima na putu i ostalim učesnicima u saobraćaju. Snop je podeljen na 12 pojedinačnih svetlosnih elemenata koji se selektivno deaktiviraju kada se približava drugo vozilo. Zahvaljujući ovoj inovaciji, poboljšani su domet, širina i jačina svetlosnog snopa. On se takođe brzo prilagođava da ne bi zaslepeo vozače iz suprotnog smera.

Novi Qashqai će promeniti očekivanja koja kupci imaju od porodičnog automobila. Udobnost, sofisticiranost i tehnologije biće preuzeti iz viših klasa automobila, dok će doživljaj vožnje zadovoljiti kako vozače tako i njihove putnike. Zahvaljujući Nissanovoj naprednoj tehnolpgiji e-POWER, verujemo da će kupce osvojiti uglađen rad električnog motora i to što više ne moraju da brinu o dometu,” rekao je Gianluca de Ficchy, predsednik za region Afrike, Bliskog istoka, Indije, Evrope i Okeanije (AMIEO).

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE*

1.3-benzin blagi hibride-POWER (1.5-benzin)
6MT6MTXtronic
2WD2WD2WD/4WDe-POWER
Snaga  KS (kW)138 (103)156 (116)188 (140)
Obrtni momentNm240260270330
Pogon2WD2WD2WD / 4WD2WD
Ukupna dužinamm4425 (+35)
Ukupna visinamm1635 (+10)
Ukupna širinamm1838 (+32)
Međuosovinsko rastojanjemm2666 (+20)

*predmet homologacije

“HONDA” PREDSTAVLJA NOVI “HR-V” HIBRID

Potpuno nova HONDA HR-V donosi izuzetnu hibridnu efikasnost i napredne bezbednosne i tehnološke elemente, ugrađene u smelu, elegantnu i kupeom nadahnutu formu dizajniranu tako da naglasi prostranost enterijera i komfor po kojem je ovaj model poznat.

Nova HONDA HR-V je najnoviji model u Hondinoj ponudi koji nosi amblem e:HEV (hibridno električno vozilo), nakon restilizovanog modela HONDA CR-V i potpuno novog modela HONDA Jazz koji su lansirani 2020. HONDA HR-V e:HEV ima upadljivu SUV pojavu u kompaktnom i kupeom inspirisanom dizajnu. Ima novu smelu integrisanu rešetku hladnjaka, dok oblik karoserije obuhvata dugačku haubu i oštrije, vertikalnije strane koje omogućavaju zadržavanje istog prostora u enterijeru. Centar haube je postavljen nisko i ravno, sa linijom ramena koja se pruža do osnove A-stubova, i projektuje osećaj stabilnosti i sigurnosti. Pametnim uklapanjem elemenata hibridnog pogonskog sklopa HR-V zadržava prostor enterijera svog prethodnika, u kom četiri odrasle osobe mogu da sede u maksimalnom komforu, a takođe zadržava svestrana magična sedišta koja nude fleksibilnost ravnog spuštanja ili preklopa uvis, zavisno od potrebnog prostora za tovar.

Honda HR-V e:HEV 2021

Baš kao što je slučaj s eksterijerom i prostrani enterijer pruža vrhunski SUV osećaj. Odlikuje ga moderna minimalistička estetika i horizontalna postavka instrumenata, gde je svaki element pažljivo postavljen tako da doprinosi osećaju prostranosti.

Novi model, u skladu sa Hondinim ciljevima elektrifikacije svih glavnih modela do 2022, se na evropskom kontinentu očekuje krajem 2021.

Honda HR-V e:HEV 2021

Posetite HONDA salone Delta Automoto na Novom Beogradu, u ulici Omladinskih brigada 33a ili Stojanov d.o.o.u Novom Sadu, Zrenjaninski put 16. i saznajte više o dolazećim modelima.

GRUPACIJA HMG PRIKAZALA KONCEPT “TIGER” (FOTO/VIDEO)

Grupacija Hyundai Motor Group (HMG), čiji automobilski deo čine Hyundai, Kia i Genesis, razotkrila je koncept TIGER (Transforming Intelligent Ground Excursion Robot), koji je njihovo drugo ultimativno mobilno vozilo (UMV) i prvo bez posade. Transformirajući inteligentni hodajući robot namenjen je transportu različitih vrsta tereta na zahtevnim terenima.

New Horizons Studio razvija tehnologije za inovativne platforme vozila
TIGER je razvila grupacijina kompanija New Horizons Studio, koja ima sedište u mestu Mountain View u Kaliforniji. Studio osnovan krajem 2020. godine sa ciljem razvijanja UMV-ova želi postati vodeći u Silicijevoj dolini na području istraživanja i inovacija. “Vozilo kao što je TIGER i tehnologije koje stoje iza toga nam pružaju priliku da pomeramo granice naše mašte,” rekao je Dr. John Suh, vođa studija. “Neprestano tražimo nove načine za dizajniranje vozila i koncepte transporta i mobilnosti u bliskoj budućnosti.”

TIGER za transport tereta do udaljenih i nepristupačnih krajeva – deluje sa pogonom na 4 točka ili kao 4-nožna hodajuća mašina
Izuzetne mogućnosti “tigra” namenjene su delovanju kao mobilna naučno-istraživačka platforma na nepristupačnim krajevima. Vozilo napravljeno na modularnoj platformi uključuje vrlo pokretne noge i sistem za pomeranje točkova, okretanje od 360 stepeni i različite senzore za daljinsko osmatranje. Tiger se može povezati i sa »avio-vozilima« bez posade (UAV) koja ga mogu puniti i prevesti na nepristupačne terene.

Pozamašan deo za odlaganje tereta Tigeru omogućava transport robe za dostavu, a može i dostavljati pakete pomoći u hitnim slučajevima. Točkovi koji se pomeraju u više smerova omogućavaju savladavanje različitih ekstremnih situacija. Tiger sa svojim teretnim mogućnostima nudi više od tipičnog terenskog vozila. Sa raširenim nogama vozi se kao vozilo sa pogonom na 4 točka, kada je i najefikasniji zbog kretanja pomoću kotrljanja. Kada vozilo zaglavi ili se mora kretati po zahtevnijem terenu, teškom ili neprohodnom samo sa točkovima, tada dolaze do izražaja njegove sposobnosti hodanja zahvaljujući nogama. Grupacija HMG je 2019. na sajmu zabavne elektronike CES predstavila koncept Elevate, svoje prvo ultimativno mobilno vozilo sa pokretnim nogama. Tiger sa konceptom Elevate deli slične karakteristike kao što su noge i točkovi – razlika je u tome da je prvi namenjen prevozu putnika dok je Tiger bez posade.

Prva varijanta razvijena u Silicijevoj dolini, u saradnji sa globalnim partnerima
Prva varijanta Tigera je X-1 (X od »experimental«) i donosi različita tehnološka i dizajnerska znanja. Projekat je vodio New Horizons Studio uz pomoć Autodeska, vodeće kompanije na području dizajna inženjerskog software-a.

“Rad na vozilu TIGER X-1 uz upotrebu napredne tehnologije kao što je generativni dizajn pomera granice i smanjuje masu kod transporta. To je tačno ono što mislimo kada govorimo o stvaranju novog mogućeg,” rekao je Srinat Jonalagada, podpredsednik poslovne strategije dizajna i izrade u Autodesku. “Nove tehnike dizajna, inženjeringa i izrade koje nam pruža Autodesk Fusion 360 danas pomažu modernim, zajedničkim ekipama koje žele što da pre i što efikasnije pokrenu proizvodnju.”

TIGER X-1 združuje Autodeskov generativni dizajn sa znanjem grupacije HMG na području istraživanja i razvoja mobilnosti. Ekipe su zajedno napravile laku, ali neverovatno  čvrstu strukturu kod koje su za aditivno (3D) printanje za izradu nogu i nekih delova šasije koristili karbonska vlakna. New Horizons Studio je u saradnji sa dizajnerima iz kompanije Sundberg-Ferar razvio TIGER X-1 za dostavu kritičnog tereta na zahtevnom terenu. Mogućnosti konceptnog vozila su idealne za 360-stepeno pregledavanje površine, npr. na područjima prirodnih nesreća gde se spasioci suočavaju sa zahtevnim terenom ili mogu čak istraživati površinu na drugim planetama.

“Hteli smo da napravimo robota sa maksimalnom efikasnošću kretanja na točkovima koji bi mogao raširiti mogućnosti transporta do nepristupačnih krajeva,” rekao je David Byron koji je u Sundberg-Feraru zadužen za dizajn i inovacije. “TIGER je modularna platforma koja omogućava upotrebu različitih karoserija na šasiji, sa različitim namenama upotrebe, kao što su npr. dostava tereta ili osmatranje na lokacijama koje nisu primerene za ljude.”

New Horizons Studio, koji je smešten u mestu Mountain View u Kaliforniji, razvija vozila bez presedana. Radi se o vozilima za korisnike koji putuju po neuobičajenim i teško pristupačnim terenima do kojih se teško dolazi sa običnim vozilima. UMV-ovi koje razvija ovaj studio namenjeni su zahtevnoj upotrebi i sredinama i mogu da se prilagođavaju različitim uslovima. New Horizons Studio se fokusira na razvoj tehnologija koje omogućavaju konceptna vozila kao što je npr. TIGER. Te tehnologije uključuju pomeranje nogu točkova, materijale i strukture velikih mogućnosti, električne sisteme velikih kapaciteta, šasije i karoserije, virtuelni razvoj i sisteme ocenjivanja, dizajn sa čovekom u središtu i slično. Sve to predstavlja osetan tehnički napredak koji se može koristiti za bilo koje vozilo i ubrzaće razvoj naprednih usluga mobilnosti.

Navedeni studio jača viziju Kije da stvara budućnost mobilnosti i donosi napredno razmišljanje, inovativno liderstvo karakteristično za Silicijevu dolinu i ostale inovativne inkubatore. Konceptna ultimativna mobilna vozila bez posade i njihov razvoj se ne temelje samo na točkovima, jer su namenjena različitim situacijama – vozilo sa robotskim nogama na primer može pomoći kao prvo na mestu nesreće u slučaju prirodnih nesreća, ili pomoći ljudima kojima je za pristup potrebna rampa kako bi podiglo ili spustilo vozilo i nakon toga omogućilo upotrebu invalidskih kolica.

Očekuje se da će vozila kao što su Elevate, TIGER i slična, sa kombinacijom robotike i tehnologije pomeranja točkova, koje razvijaju New Horizons Studio i Kia, na novo definisati mobilnost.

KOLIKO JE ZAISTA POSKUPELO GORIVO?

Saopptenje Udruženja naftnih kompanija Srbije (UNKS) prenosimo u celini.

Šesnaest nedelja za redom cena sirove nafte ima trend rasta, tako da se barel BRENT-a koji se 30. oktobra prodavao za 37,46 dolara danas prodaje po ceni od gotovo 65 dolara, što predstavlja povećanje od 72 %.

Skok cene sirove nafte je znatno povećao troškove u lancu prerade nafte i distribucije derivata, tako da su prosečne maloprodajne cene sve tri vrste goriva u Srbiji prethodne nedelje povećane za oko jedan dinar po litri.

Ukupno povećanje cene benzina  i TNG autogasa u navedenom periodu (od početka novembra do danas) je oko 6 din/l, a dizela 8 din/l, što predstavlja povećanje od 5-8%

Ovo je poslednje iskazivanje strukture maloprodajne cene sa navedenim iznosima akciza, jer se od 15. februara primenjuju novi iznosi usklađeni sa rastom potrošačkih cena u prethodnoj godini (tabela u nastavku).Budući da akcize ulaze u osnovicu za obračun PDV-a, ukupno povećanje dažbina na benzin iznosi  0,89 din/l, na dizel 0,91 i na  TNG 0,7 din/kg.

Vrsta derivata nafte Akcizeod 01.07.2020.Indeks potrošačkih cena 2020
(%)
Akcizeod 15.02.2021.RazlikaRazlika
sa PDV-om
Bezolovni benzin(BMB 95 BMB 98 i BMB100)RSD/l57.101.357.840.740.89
Gasna ulja(evrodizel)RSD/l58.721.359.480.760.91
Tečni naftni gas(autogas i PBS u bocama)RSD/kg44.591.345.170.580.70

Cene goriva rastu i u svim zemljama u okruženju, brzinu promene određuju tržišni uslovi, ali se u svim zemljama beleži trend rasta cena goriva.

REZULTATI MOL GRUPE U 2020.

i

 • EBITDA za 2020. godinu dostigla je 2,05 milijardi dolara, iznad post COVID smernica (od oko 1,9 milijardi dolara), ali je smanjena za 16% u odnosu na prošlu godinu usled pandemije i ekonomske krize
 • Čista CSS EBITDA dostigla je 464 miliona dolara u Q4 2020, što je za 23% niže u odnosu na prošlu godinu zbog slabijih makro pokazatelja na tržišta nafte
 • Upstream proizvodnja povećala se za 8% u 2020. na 120 mboepd zahvaljujući doprinosu ACG-a, ali je EBITDA opala za 34% u odnosu na isti period prošle godine zbog izuzetno slabog eksternog okruženja cena
 • Downstream čista CCS EBITDA smanjila se u Q4 na 133 miliona dolara, pogođena smanjenim maržama rafinerija i uobičajenom situacijom u Q4. Rezultat tokom cele godine bio je 15% niži nego pre godinu dana
 • Segment Consumer Services porastao je za 23% u Q4 2020. na 128 miliona dolara i generisao je EBITDA u visini od 510 miliona dolara u celoj 2020. godini, što je za 8% više nego 2019.
 • Smernice za EBITDA za 2021. su oko 2,3 milijarde dolara, kako se očekuje oporavak makro okruženja

Budimpešta. – MOL Grupa objavila je finansijske rezultate za 2020. Uprkos veoma izazovnoj godini i ekonomskoj krizi, MOL Grupa je u Q4 ostvarila 464 miliona dolara čistog CCS-a EBITDA, dovodeći celu godišnju EBITDA CCS na 2,05 milijardi dolara, što je iznad korigovanih smernica.  U godini punoj neizvesnosti, svi segmenti su generisali pozitivne slobodne tokove novca, što je rezultiralo sa 636 miliona dolara u 2020. godini, više nego pre godinu dana. Organski CAPEX je u 2020. iznosio 1,41 milijarde dolara, u skladu sa očekivanjima (do 1,5 milijardi dolara). MOL očekuje da će EBITDA za 2021. godinu iznositi oko 2,3 milijarde dolara, obzirom da se očekuje da će se makro okruženje verovatno oporaviti.

Predsednik Uprave i glavni izvršni direktor Zsolt Hernádi prokomentarisao je rezultate:

„Uspeli smo da ostvarimo više od 2 milijarde dolara EBITDA u 2020. godini, i iako je zarada bila niža u poređenju sa 2019. godinom, naša brza i pravovremena reakcija na krizu omogućila nam je generisanje još snažnijeg slobodnog novčanog toka od naših smernica pre pandemije. To je bilo moguće samo ukoliko svaki segment ima pozitivno novčano poslovanje čak i u ovoj izazovnoj godini.

Prošla godina je bila najizazovnija do sada. Ponosan sam na sve naše kolege, jer je naše poslovanje teklo bez prekida i usred najveće krize, nastavili smo biti pouzdan partner svih naših kupaca i partnera i nastavili smo sa realizacijom svih naših strateških ulaganja, mada su nažalost malo usporena zbog ograničene pokretljivosti. Čak i pod velikim stresom, ne gubimo iz vida svoju viziju i nastojaćemo da udvostručimo svoje napore u 2021. godini kako bismo napredovali u našoj poslovnoj transformaciji. Očekujemo da će 2021. godina biti godina sa izvesnim oporavkom, što je takođe iza naših većih EBITDA očekivanja od 2,3 milijarde dolara. Naše investicije se takođe moraju nadoknaditi, tako da će naš organski CAPEX biti oko 1,7-1,9 milijardi dolara, što opet podrazumeva potpuno finansirano poslovanje sa pozitivnim slobodnim novčanim tokom.”

EBITDA Upstream segmenta pala je u Q4 na 181 miliona dolara, usled tehničkih prilagođavanja koja su povezana sa ACG, novom svojinom MOL-a u Azerbejdžanu. Kvartal je doveo do celokupne EBITDA ovog segmenta na 689 miliona dolara, što je 34% manje nego pre godinu dana, obzirom da su dosta niže cene nafte i gasa samo delimično nadoknađene doprinosom ACG-a koji je pomogao da se obim proizvodnje tokom cele godine poveća za 8% u odnosu na prošlu godinu. Rezerve su se povećale na 364 mboepd do kraja 2020. godine (sa 270 mboepd krajem 2019. godine), što odražava doprinos ACG-a i neto reviziju rezerve naviše u portfoliu, što podrazumeva 312% zamene rezervi.

Downstream segment pao je za 15% na 740 miliona dolara u 2020. EBITDA za CCS, što odražava slabo makro okruženje, dok je rezultat za Q4 dostigao 133 miliona dolara, pogođen negativnom maržom rafinerija i uobičajenom situacijom za Q4. Pod uticajem drugog talasa epidemije, obim prodaje rafiniranih proizvoda opao je za 14% u odnosu na prošlogodišnji rezultat u Q4. Projekat Polyol premašio je 75% ukupnog završetka na kraju Q4. Zbog pandemije, MOL zajedno sa izvođačem radova za inženjering, nabavku i izgradnju procenjuje da će se završetak projekta prebaciti u drugu polovinu 2022. godine (prvobitno planirano za drugu polovinu 2021. godine) i kao rezultat kašnjenja ukupni kapitalni izdaci mogu se povećati na oko 1,3 milijarde evra (prvobitno 1,2 milijarde evra).

Segment Consumer Services ubrzano je porastao u Q4 na + 23%, a EBITDA je porasla na 128 miliona dolara u odnosu na prošlu godinu, uglavnom vođena većim doprinosom u gorivu i manjim operativnim troškovima. Ovaj segment je generisao EBITDA u visini od 510 miliona dolara tokom cele 2020. godine, što je 8% više od rezultata u 2019. Pojednostavljeni novčani tok je više nego udvostručen u Q4 i skočio je za 28% u 2020. godini na 381 milion dolara. Razvoj non-fuel koncepta je nastavljen uprkos pandemiji: broj obnovljenih lokacija sa Fresh Corner-om porastao je na 955 sa 877 na kraju 2019.

Gas Midstream segment dostigao je 201 milion dolara EBITDA u 2020, što je 8% više nego prethodne godine. U Q4, EBITDA je opala za 41% na godišnjem nivou, na 42 miliona dolara, kao rezultat značajno nižih prekograničnih kapaciteta i samim tim nižih prihoda, smanjenja tranzitnih prihoda i većih operativnih troškova.

O MOL Grupi

MOL Grupa je integrisana, međunarodna naftna i plinska kompanija sa sedištem u Budimpešti. Uz tradiciju dužu od 100 godina, prisutna je u više od 30 zemalja, a njena dinamična međunarodna radna snaga broji 25.000 ljudi. MOL ima više od 75 godina iskustva u području istraživanja i proizvodnje ugljovodonika. Proizvodne aktivnosti trenutno se odvijaju u osam, a istraživačke u 13 zemalja. Unutar integrisanog lanca snabdevanja MOL Grupe posluju četiri rafinerije i dva petrohemijska pogona u Mađarskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj. Grupa u vlasništvu ima 2.000 servisnih stanica u deset zemalja srednje i jugoistočne Evrope.

“FIAT DUCATO” BROJ 1 U EVROPI

Ducato – najprodavanije komercijalno vozilo u Evropi

 • Najprodavaniji model brenda Fiat Professional, predstavljen 1981. godine, dobio je bitno priznanje 2020. godine: prema podacima kompanije Dataforce, najprodavanije je komercijalno vozilo – svih segmenata – na evropskom tržištu prvi put u 40 godina.
 • Kako bi se zahvalio svim profesionalcima koji su ga odabrali, Ducato nastavlja da se razvija, i za svoju 40. godišnjicu ove godine, spreman je takođe da se uhvati u koštac sa izazovima mobilnosti sa nultim emisijama: idealno prevozno sredstvo za logistiku „poslednje milje“ i za zadovoljavanje najmodernijih potreba onlajn trgovine.
 • To ipak nije sve: Ducato je najpopularnija osnova za kamper među putnicima širom Evrope, i ponovo je prošle godine pružao potpuni mir za odmore u prirodi, u zaštićenom, samoodrživom okruženju koje je lako očistiti i dezinfikovati.

2021. Ducato puni 40 godina: predstavljen 1981. godine, model perjanica i predstavnik izvrsnosti brenda Fiat Professional oduvek je bio jedan od najcenjenijih komercijalnih vozila u Evropi, zbog svoje prilagodljivosti, snage motora i smanjenih redovnih troškova. Dobio je specijalan poklon od svih svojih kupaca: lojalnost ga je učinila najprodavanijim komercijalnim vozilom – svih segmenata – na evropskom tržištu 2020. godine. Pobrao je veliki broj pohvala od klijenata širom Evrope: bilo je oko 150.000 primeraka i tržišni udeo od 20,5%, sa porastom od 7,6% što se tiče količine i od 3% što se tiče tržišnog udela, u otežanim tržišnim okolnostima.

40 godina italijanske istorije

Pre skoro 40 godina, Ducato je napravio revoluciju u segmentu kombija velike zapremine sa svojim pogonom na prednje točkove, tovarnom zapreminom i svestranošću. Proizvodnja je počela 1981. godine u pogonima postrojenja Sevel („Società Europea Veicoli Leggeri“ – evropskog proizvođača lakih vozila) u dolini Val di Sangro, gde se nalazi i dan danas. U gradu Atesa (okrug Kjeti, istočno od Rima) se nalazi najveća fabrika na svetu za proizvodnju srednjih i velikih kombija. 2020. godine, bila je to prva fabrika u Italiji koja se ponovo otvorila nakon zatvaranja zemlje, pod potpuno bezbednim uslovima za svoih preko 6.000 zaposlenih.

Vremenom, karakteristike modela Ducato su se usavršavale do toga da postane standard u svojoj klasi, model koji postavlja trendove, koji je proizveden u preko 10.000 varijanti i koji se prodaje u preko 80 zemalja širom sveta. Veliki izbor verzija karoserije i efikasnost šasije čine ga brojem jedan za proizvođače kampera i vozila za posebne namene.

Ducato i kamper: pobednička kombinacija

Lider u svom segmentu od 2014. godine i najprodavanije komercijalno vozilo 2020. godine, Ducato je neprikosnoveni lider u segmentu velikih kombija na 13 evropskih tržišta, i jedini je koji je napravljen specijalno kao osnova za kamper. Tokom poslednje decenije u Evropi, preko 500.000 porodica je odlučilo da putuje u kamperu koje ima za osnovu vozilo Ducato brenda Fiat Professional, zahvaljujući širokom izboru verzija karoserije, pravilnom, kockastom obliku tovarnog prostora, efikasnosti njegovih motora i ispunjavajućem iskustvu vožnje u njemu. Ducato je vozilo-osnova za kamper koje je dizajnirano i razvijeno u saradnji sa najvećim evropskim proizvođačima vozila za rekreaciju- slobodno vreme, kako bi se ponudila najbolja rešenja i što se tiče osnove i što se tiče odeljka za boravak. Odmor unutar kampera koji ima Ducato za osnovu je idealan izbor za kombinovanje avanture i slobode sa bezbednošću i mirom unutar sopstvenih „četiri zida“. Ponovo je prošle godine pružao totalni mir za odmore u prirodi, u zaštićenom, samoodrživom okruženju koje je lako očistiti i dezinfikovati.

Nova tehnologija i dobro poznati kvaliteti s ciljem „nulte emisije“ sa modelom E-Ducato

Od njegovog izlaska na tržište, Fiat Ducato je osvojio publiku sa svojom robusnošću i odličnom pouzdanošću. Od prve serije nadalje, profesionalci koji su birali Ducato cenili su ga ne samo zbog njegove stabilnosti, nego i zbog njegove svestranosti i lakoće korišćenja. Prethodnik novog koncepta lakog komercijalnog vozila se može pohvaliti neprikosnovenim liderstvom u svom segmentu koje je opravdano rezultatima prodaje od preko 3 miliona primeraka. Svi ovi kvaliteti, nagrađeni širokom klijentelom profesionalaca širom Evrope, će se stoga razviti u put prema nultim emisijama sa potpuno električnom verzijom modela Ducato. Dizajniran u skladu sa najvišim standardima kvaliteta brenda Fiat Professional, Ducato će biti dostupan u svim verzijama karoserije i sa istim zapreminama tovarnog prostora konvencionalnog modela Ducato, od 10 m3 do 17 m3, i najboljom korisnom nosivošću u segmentu, do 1.950 kg. Različite opcije baterije će takođe biti u ponudi, sa autonomijom od 230 do preko 360 km u tipično gradskom ciklusu dostave, spremnim za izazove „poslednje milje“.

Uspeh ne samo u Evropi

Uspeh modela Ducato je sada dobro poznat u Evropi, dokazan njegovim novim rekordom, ali globalni predstavnik brenda Fiat Professional je takođe bio najprodavaniji već neko vreme u Rusiji, Latinskoj Americi, Bliskom Istoku i Australiji. Trenutno se prodaje kao efikasni „svetski kombi“ u preko 80 zemalja, uključujući i Severnu Ameriku kao ProMaster model brenda RAM.

Torino, februara 2021. godine

ZA TREĆI ROĐENDAN “CUPRA BORN” (FOTO/VIDEO)

 

Martorell, 22.02.2021 – CUPRA je krenula u novu eru. Tri godine nakon lansiranja u Terramaru, CUPRA počinje transformaciju kompanije u pravcu elektrifikacije. U kombinaciji sa performansama CUPRA je pored svojih šest plug-in hibridnih varijanti lansirala i prvi 100% električni model, CUPRA Born.

U okviru proslave treće godišnjice kompanije, CUPRA je u viruelnoj e-Garaži predstavila svoje planove za budućnost na događaju kojem su prisustvovali mnogi ugledni gosti.

Predsednik CUPRE, Vaine Griffiths se prvi obratio rečima: „CUPRA je iznenadila sve u ove tri godine i čak nastavila da raste tokom pandemije. Ovi sjajni rezultati čine nas optimističnim da 2021. godine radimo još više; ove godine nastojimo da udvostručimo obim prodaje i očekujemo da ćemo znatno premašiti naš početni cilj. “

Od svog početka 2018. godine, CUPRA je premašila sva početna očekivanja prodajom 65.000 jedinica i rastom dvocifrenom stopom. Nakon lansiranja nove palete proizvoda i predstavljanjem svog prvog  jedinstveno razvijenog modela, Formentor, CUPRA je ubrzala svoj rast i u januaru 2021. postala je najbrže rastuća marka.

Elektrifikacija će biti ključ rasta CUPRA 2021. Godine. Sa svih šest hibridnih varijanti CUPRA Leon i CUPRA Formentor na tržištu, zajedno sa CUPRA Atecom, brend ima za cilj da ojača svoje prisustvo u Evropi. Cilj brenda je da 50% ukupne prodaje Formentora bude plug-in hibridna verzija.

Lansiranje modela CUPRA Born, trebalo bi da bude impuls za transformaciju kompanije, po rečima Vaineu Griffiths: „CUPRA Born će promeniti igru na tržištu svojim dizajnom i performansama. Verujem da će ovo vozilo poboljšati i profitabilnost kompanije. Pored toga, CUPRA Born će doprineti smanjenju emisije CO2 i ispunjavanju evropskih ciljeva. Ovim automobilom nameravamo da doprinesemo elektrifikaciji Španije i sveta i želimo da sledeća generacija bude deo ove transformacije.“

CUPRA ima u planu da proširi svoju globalnu distributivnu mrežu na 800 prodajnih mesta širom sveta do kraja 2022. godine. Ovom strategijom CUPRA Born otvoriće vrata novim međunarodnim tržištima i povećati prisustvo brenda u svetu. Sa svojih 500 kilometara dometa i sportskim dizajnom, spojiće se najnaprednija tehnologija sa minimalnim uticajem na životnu sredinu, jer će neki elementi modela biti izrađeni od recikliranih plastičnih materijala. CUPRA Born će ubrzati električnu transformaciju, a u drugoj polovini godine počinje proizvodnja u fabrici u Zvickau u Nemačkoj.

POVRATAK “RENOA 5″(FOTO/VIDEO)

Renault 5 Prototype, prednja svetla koja vam namiguju

Kultni automobil sedamdesetih sa svetlima koja namiguju. Zvuči li vam to poznato? Naravno, to je R5! Njegov nestašni izgled je deo našeg nasledja pa se iz modela Renault 5 Prototype predstavljenog u januaru može jasno zaključiti odakle potiče. Nicolas Jardin, autor spoljašnjeg dizajna prototipa nam je pojasnio kako je na savremen način oživeo prepoznatljiv izgled originalnog Renaulta 5.

Ah, taj R5! Svako će se lako setiti nestašnog i buntovnog pogleda koji je ubrzo stekao kultni status, baš kao i sam automobil. Još 1972., godine kad je ovaj model stigao na tržište, Renault je tom pogledu dao i lice u popularnom reklamnom crtanom filmu Les aventures de Supercar. Isti lik je bio česta pojava na putevima tokom kampanje „Zgrabi upravljač“ sprovedene u isto vreme. Svetlima Renaulta 5 dodate su lepe oči i tako je krenuo da upozna francuski narod. Upravo ovaj klasičan i prepoznatljiv pogled je Nicolas Jardin želeo da oživi u modelu Renault 5 Prototype, istovremeno ga uvodeći u budućnost.

Od kultnog izgleda do novog života

Već se puno pisalo o modelu Renault 5 Prototype koji je predstavljen 14. januara kad je najavio budući električni model koji će biti naslednik originalnog modela R5. Treba napomenuti da su dizajneri genijalno oživeli originalni izgled verzije iz 1972. Nisu pribegavali retro dizajnu, ali iz prototipa su jasno vidljivi prepoznatljivi elementi njegovog kultnog pretka. Iz samog srca Tehnocentra, mesta na kojem se razvijaju koncepti i modeli Grupe Renault, Nicolas Jardin otkriva kako se razvijao njegov projekat: „Nismo imali neograničenu slobodu u radu na ovom projektu. Bila je to reinterpretacija modela R5 i njegovo prenošenje u budućnost. Morali smo da dizajniramo savremeni proizvod.“

Kako bi se ponovno dizajnirala nestašna glavna i dnevna svetla, „dizajn smo započeli sa linijama, uglovima i radijusima elemenata sa prednjeg dela originalnog R5. Zatim su tokom skiciranja glavna svetla poprimila sasvim drugačije dimenzije i dizajn“.

Njihov konačan izgled je vrlo razrađen, isklesan i podseća na oči koje se smeju i blago su naborane. Dnevna svetla su pravouglog oblika i nalaze se na dnu pa podsećaju na dodatna svetla za maglu sa originalne verzije. Kao i tada, i sada su smeštena na prednjem braniku u boji karoserije. „Njihova kristalna i trodimenzionalna obrada kao i izuzetno precizan dizajn podsećaju na laserske rezove, na svet aerodinamike i aeronautike.“

Tehnologija u službi izražajnosti

Konačno, za oživljavanje kultnog izgleda modela R5 su upotrebljeni ultramoderni procesi. Konkretno, LED Matrix tehnologija omogućava ugradnju programirane animacije uz pomoć koje se svetla oživljavaju. To je vidljivo iz, na primer, niza svetlosnih efekata kojima automobil izražava dobrodošlicu. Osvetljava se novi logotip automobila, čime se pokreće animacija koja se proteže u prednju rešetku. Zatim se uključuju glavna svetla, kao da automobil namiguje. Nemoguće je ne primetiti to namigivanje! „Zahvaljujući Matrix tehnologiji i animacijama iz svetlosnog pozdrava smo uspeli da ponovimo izražajnost i nestašnost pogleda originalnog automobila.“ Dakle, zbog dizajna i tehnologije svetla modela Renault 5 Prototype na papiru nemaju puno toga zajedničkog sa originalnim modelom R5. Ipak, izgled nam je sasvim prepoznatljiv. Opklada je dobijena! „Da bi bio dostojan naslednik modela R5, automobil je morao da bude izražajan i živahan. Uspeli smo to da postignemo na ovom prototipu i on je savršen

RENAULT VISION – FORMAT 16-9

NAGRADA ZA “ABARTH 595”

Abarth 595 šesti put zaredom osvojio nagradu za najbolji automobil časopisa „Auto Motor und Sport”

 • „Abarth 595” je izglasan od strane više od 101.000 čitalaca časopisa „Auto Motor und Sport” za najbolji model u kategoriji uvoznih mini automobila.
 • Sportski auto brenda sa značkom škorpiona ostavio je iza sebe ostalih 12 konkurenata iz kategorije uvoznih vozila.
 • Takmičenje „Best Cars” je uključivalo čitavu porodicu Abarth 595/695 modela koji su nepobedivi od 2016. godine.

Šessti put zaredom, Abarth 595/695 porodica modela je osvojila titule najboljih automobila u kategoriji uvoznih mini automobila. Sa 25,6 odsto glasova, Abarth 595/695 je odneo veliku pobedu nad ostalih 12 konkurenata.

U ukupnom poretku svih kategorija, uključujući i domaće brendove, ovaj model je zauzeo drugo mesto.

Takmičenje „Best Cars” je zatražilo od čitalaca časopisa „Auto Motor und Sport” da 45. put zaredom glasaju za svoje omiljene automobile na nemačkom tržištu. Više od 101.000 čitatelja biralo je između 387 modela, koji se trenutno nalaže na tržištu, podeljenih u 11 kategorija od kojih svaka ima posebnu klasifikaciju za uvozna vozila.

Od 1949. godine, Abarth je sinonim za vozila visokih performansi koja pružaju užitak u vožnji širokom krugu kupaca. Duh modela „Abarth 595” i „Abarth 695” je osvojio srca hiljada ljubitelja automobila širom sveta. Pobeda na „Best Cars” takmičenju je dodatna potvrda međunarodnog uspeha ovih malih sportskih automobila i strasti koju nemačko tržište ima prema brend sa značkom škorpiona.

Skoro dopunjena Abarth porodica modela sastoji se od 4 verzije – „595“, „Turismo”, „Competizione” i „Essesse“ koje donose nove boje, kvalitetne materijale, nove stilske detalje, naprednu tehnologiju i mogućnost personalizacije kako bi bolje naglasili dve duše brenda Abarth: performanse i stil. Sve verzije poseduju specifične karakteristike koje ističu njihov sportski karakter i doprinose unapređenju performansi. Svi poseduju isti motor, moćni 1,4 T-Jet sa snagom od 145 do 180 ks, svi su napravljeni u skladu sa Evropskim Emisionim Standardom na kom su bazirani italijanski i nemački bolidi Formule 4.

Detaljnije, porodica modela kreće od  verzije Abarth 595 (145 ks),  koja predstavlja ulaznu tačku u svet modela Abarth, do verzije Abarth 595 Turismo (165 ks) koja je ekskluzivno opremljena novim kožnim sedištima koja su takođe dostupna u braon „Helmet Brown” boji. U porodici modela su i Abarth 595 Competizione (180 ks) sa izrazito sportskom konfiguracijom koja uključuje nove alu felne od 17 inča i novu „reli-plavu“ mat boju, inspirisanu modelom Fiat 131 Abarth Rally iz 1970-ih, kao i beskompromisnog modela Abarth 595 Essesse (180 ks). Svi modeli su dostupni u hečbek i kabriolet varijanti, a kabriolet ima električni krov. Više informacija o novoj Abarth 595 porodici modela možete naći ovde.

Torino, februara 2021.godine

BMW SKUTER NIKAD POVOLJNIJI

ODLIČNA PONUDA – BMW C 400 GT BEZ UČEŠĆA ZA 148 EURA MESEČNO

Ne propustite posebne uslove za kupovinu BMW C 400 GT modela po akcijskoj ceni, bez učešća sa atraktivnim mesečnim ratama i 5 godina garancije, a svakog kupca očekuje i „BMW SKILL RIDE“ trening.

Ukoliko se klijent odluči za kupovinu BMW C 400 GT skutera bez učešća, mesečna rata iznosi 148 eura, a ukoliko izabere opciju sa 30% učešća, iznos rate postaje još manji, svega 98 eura.

BMW C 400 GT je skuter srednje veličine, idealan za vožnju gradskim ulicama, ali podjednako komforan i za izlete van grada. Poseduje veoma udobno sedište, LED svetlosnu tehnologiju, a zahvaljujući BMW Motorrad Connectivity sistemu vozačev pametni telefon se povezuje sa standardnim TFT ekranom na skuteru i kontroliše se preko multikontrolera na ručicama upravljača. Dodatno, sistemi ABS i automatska kontrola stabilnosti (ASC) koji su deo standardne opreme, obezbeđuju sigurnost u svakoj situaciji.

Od opreme modela BMW C 400 GT izdvajamo TFT ekran sa Connectivity paketom (navigacija, povezivanje sa pametnim telefonom, i mogućnost primanja i upućivanja poziva preko komandi na motociklu, biranje muzike, mogućnost povezivanja sa dve kacige), Keyless sistem, LED dnevno svetlo, LED kratko i dugo svetlo, dovoljno prostora za smeštanje dve kacige i naslon na sedištu vozača.

BMW Motorrad Srbija uz svaki kupljeni BMW motocikl, svojim klijentima obezbeđuje 5 godina garancije, bez ograničenja kilometraže kao i specijalizovan BMW Skill Ride trening – poseban trening koji usavršava veštine vožnje BMW motocikala i omogućava lakše snalaženje u različitim situacijama na putu.

Kontaktirajte nas, zakažite test vožnju i saznajte više o modelu.

NEMCI ZALJUBLJENI U “ĐULIJU”

Alfa Romeo Giulia osvojila titulu najboljeg automobila

 • U Nemačkoj, model Giulia je zauzeo prvo mesto u kategoriji uvoznih vozila srednje klase prema glasovima čitalaca magazina “auto motor und sport”.
 •  Alfa Romeo Giulia je 2021. godine četvrti put u pet godina proglašena za dobitnika nagrade za najbolji automobil.
 • Više od 101.000 čitalaca su glasala za svoje favorite između 378 modela vozila dostupnih na nemačkom tržištu.

Alfa Romeo Giulia osvojila je još jednu prestižnu nagradu nakon što je taj model proglašen za najbolji automobil 2021. godine u izboru časopisa „auto motor und sport”. Čitatelji su izglasali italijansku sportsku limuzinu za pobednika u kategoriji uvoznog vozila srednje klase i to četvrti put u poslednjih pet godina. Sa osvojenih 22 odsto glasova, Alfa Romeo Giulia je nadmašila 14 konkurenata, a Alfa Romeo Giulietta i Alfa Romeo Stelvio, drugi odnosno treći u svojim kategorijama, upotpunili su uspeh brenda Alfa Romeo u dodeli nagrada za najbolji automobil 2021. godine.

Četvrta pobeda modela Alfa Romeo Giulia u poslednjih pet godina na dodeli nagrada za najbolji automobil je samo dodatno pokazala koliko je nepokolebljiv entuzijazam nemačkih ljubitelja automobila. Ovo se može videti ne samo iz pobede modela Giulia, već takođe i iz vrhunskog plasmana modela Stelvio i Giulietta u svojim kategorijama.

Više od 101.000 čitatelja je učestvovalo u 45. izdanju takmičenja pod nazivom Best Cars” koje organizuje automobilski magazin auto, motor und sport”. Oni su mogli da biraju između 387 modela podeljenih u 11 kategorija, uključujući posebna priznanja za uvozna vozila. Ceremonija dodele nagrada je prvi put ikada održana virtuelno.

Torino, 11.02.2021.

BOSCH USPEŠNO POSLUJE I TOKOM PANDEMIJE

Bosch nastavio uspešno poslovanje tokom krize izazvane korona virusom i postigao pozitivan rezultat Postignuta CO2 neutralnost – kompanija ostvarila rezultate bolje od očekivanih u 2020.
 Prodaja: 71,6 milijardi evra / dobit od poslovanja pre oporezivanja (EBIT): 1,9 milijardi evra
 Generalni direktor kompanije Bosch Volkmar Dener: „Održivost i AIoT su ključni za buduće poslovanje.”
 Finansijski direktor kompanije Bosch Stefan Azenkeršbaumer: „Napori da smanjimo troškove i unapredimo konkurentnost obezbeđuju solidnu finansijsku osnovu koja nam omogućava da se proširimo na nove perspektivne oblasti poslovanja”.
 Održiva mobilnost: 2020. godine primljene su narudžbine u vrednosti od 7,5 milijardi evra samo za elektrifikaciju pogonskog sistema
 Rast AIoT tržišta: Prodato već 10 miliona električnih ručnih alata sa
mogućnošću povezivanja, kućnih aparata i sistema za grejanje / više od 90 procenata svih elektronskih proizvoda kompanije Bosch već ima mogućnost povezivanja
 Sve Bosch lokacije su CO2 neutralne od proleća 2020; trenutno je u toku nezavisna revizija

Štutgart, Nemačka – U 2020. poslovnoj godini Bosch Grupa je ostvarila pozitivan rezultat uprkos efektima krize izazvane korona virusom i padu proizvodnje automobila. Dobavljač tehnologije i usluga je zapravo ostvario bolje rezultate od inicijalno očekivanih. Prema preliminarnim rezultatima1
, dobit od poslovanja pre oporezivanja (EBIT) dostigla je oko 1,9 milijardi evra. To znači da procenjena EBIT marža iznosi oko 2,5 odsto ukupnog prihoda. Nakon usklađivanja zbog troškova restrukturisanja, procenjena dobit od poslovanja pre oporezivanja iznosi oko 3,3 milijarde evra – što je marža od skoro 4,5 odsto. Ukupna prodaja Bosch Grupe iznosila je 71,6 milijardi evra, što predstavlja pad od 4,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine, nakon usklađivanja kursnih razlika

„Sve forografije: Bosch”.

„Uprkos efektima pandemije, uspeli smo da postignemo vrlo pozitivan rezultat. Za to najviše možemo da zahvalimo izvanrednoj posvećenosti naših zaposlenih”, rekao je dr Volkmar Dener, predsednik Upravnog odbora kompanije Robert Bosch GmbH, prilikom predstavljanja preliminarnih poslovnih rezultata.

Velika raznovrsnost portfolija poslovanja i globalno prisustvo kompanije su potvrdili značaj takvog načina poslovanja, dodao je on.

„Ulažući u oblasti koje su važne za razvoj kompanije, kao što su održiva mobilnost, internet stvari i veštačka inteligencija, dodatno proširujemo vodeću poziciju u oblasti inovacija.” Bosch veruje da će AIoT – kombinacija veštačke inteligencije (AI) i interneta stvari (IoT) – stvoriti mogućnosti razvoja na tržištima vrednim milijarde. „Želimo da postanemo vodeća
AIoT kompanija”, rekao je Dener. „Na osnovu sveobuhvatnog znanja u toj oblasti i velike stručnosti u oblasti elektronike i softvera, raspolažemo sa više mogućnosti od većine naših konkurenata.”


Odlučno delovanje – visok nivo likvidnosti omogućava finansijsku
stabilnost

Nakon što je prodaja kompanije Bosch drastično opala početkom prolećnog
zaključavanja zbog korona virusa, koje je pogodilo mnoge zemlje i grane
industrije, ista se značajno oporavila u drugoj polovini 2020. „Veoma smo
zadovoljni načinom na koji se posao generalno odvijao tokom 2020. godine,
uprkos krizi”, izjavio je profesor Štefan Azenkeršbaumer, finansijski direktor i zamenik predsednika Upravnog odbora. „Delovali smo brzo kako bismo uskladili troškove i kapitalne izdatke sa padom prodaje – pritom ne zapostavljajući perspektivne nove oblasti poslovanja.” Zbog toga je Bosch ostvario novčani tok od oko 5 milijardi evra, što je najviši rezultat u istoriji kompanije, obezbeđujući tako dovoljnu finansijsku stabilnost kompanije u kriznim vremenima. Sa kapitalnim izdacima od oko 5 odsto, Bosch je uspeo da uštedi oko milijardu evra gotovine u poređenju sa prethodnom godinom.


Održivi rast – uz klimatsku neutralnost i elektromobilnost
Uprkos krizi, Bosch se fokusira na oblasti koje će biti važne u budućnosti, dok istovremeno naglašava i praktikuje vrednost održivog poslovanja. Kompanija je dostigla značajnu prekretnicu u proleće 2020. kada je, uprkos pandemiji, ostvarila klimatsku neutralnost na svojih 400 lokacija širom sveta.

Održali smo datu reč. Prema našim internim proračunima, Bosch je prva globalna industrijska kompanija koja je postigla klimatsku neutralnost u proleće 2020. godine – ranije nego što je planirano, uz manje CO2 emisija i ekonomičnije nego što je planirano”, rekao je Dener, objašnjavajući da je trenutno u toku nezavisna revizija.

On je još jednom potvrdio da je sledeći cilj kompanije Bosch da postigne smanjenje emisija CO2 u lancu snabdevanja za 15 odsto do 2030.godine.


Bosch deli svoje iskustvo u postizanju klimatske neutralnosti sa drugim
kompanijama putem konsalting kompanije Bosch Climate Solutions čiji klijenti su, između ostalih, Freudenberg, Hansgrohe i Koehler Paper Group. „Naša nova konsalting kompanija utire put kojim će i druge kompanije postati klimatski neutralne, istovremeno ukazujući na potencijal novih oblasti razvoja poslovanja”, izjavio je Dener.

Zbog toga jedan od fokusa kompanije Bosch predstavljaju nova i unapređena tehnička rešenja za mobilnost i budućnost vožnje. Na putu ka održivoj mobilnosti, kompanija je već uložila 5 milijardi evra u električne pogonske sisteme. Ove godine Bosch će potrošiti 700 miliona evra na razvoj elektromobilnosti, uključujući gorivne ćelije. To iznosi skoro 40 odsto više nego prošle godine.

U bližoj budućnosti elektromobilnost će postati jedna od osnovnih oblasti poslovanja kompanije Bosch. Naš cilj je da postanemo lider na tržištu elektromobilnosti za vozila koja rade na akumulatore i gorivne ćelije”, rekao je Dener. „Već imamo širi proizvodni asortiman u oblasti elektromobilnosti od bilo koje druge kompanije – od električnih bicikala do kamiona.”

Značajna ulaganja kompanije Bosch u ovoj oblasti počinju da se isplaćuju: poslovanje kompanije u oblasti elektrifikacije pogonskih sistema trenutno raste dva puta brže od tržišta.
Od 2018. godine kompanija Bosch je imala 90 projekata u ovoj oblasti, a samo prošle godine 30.
Strukturne promene kroz nesmetanu tranziciju
Kako kaže Dener, strukturna promena u industriji i predstojeće uvođenje propisa za Euro7 motore dovode automobilsku industriju u tranzicionu fazu punu izazova.

„Elektromobilnost stiže, ali direktna ulaganja u tu oblast moraju da poteknu iz našeg poslovanja sa postojećim pogonskim sistemima”, naveo je Dener. Kako bi što je više moguće saradnika bilo zadržano tokom ove transformacije, dodao je on, vrlo je važno za Bosch i druge kompanije da tranzicija prođe koliko je moguće nesmetano. „Električni automobili su CO2 neutralni kada koriste struju iz obnovljivih izvora, a isto važi za automobile koji koriste dizel i benzin – pod uslovom da upotrebljavaju sintetička goriva. Ne bi trebalo da dozvolimo da predstojeći propis za Euro7 motore protraćimogućnost za ublažavanje globalnog
zagrevanja.”

Čak i sada moderni dizel i benzinski motori više nemaju značajniji uticaj na kvalitet vazduha u gradovima. Drugi način za zaštitu životne sredine, kako Dener kaže, bio bi korišćenje goriva iz obnovljivih izvora za pokretanje starijih automobila.

„Ne mora da znači da je nešto ekološki pogrešno samo zato što je društveno i ekonomski prihvatljivo”, izjavio je Dener. „Moramo da održimo ravnotežu između ekonomskih, ekoloških i društvenih faktora.”

On je dodao da bi cilj trebalo da bude pomoć automobilskoj industriji da pređe na klimatski povoljnu, zelenu mobilnost, uz istovremeno očuvanje radnih mesta.

AIoT kao mogućnost za razvoj – povezani proizvodi postaju inteligentni
Kombinovanjem veštačke inteligencije i interneta stvari Bosch želi da osvoji
poziciju na tržištu vrednom milijarde. Inovativnim AIoT rešenjima kompanija će ostvariti dodatnu prednost za kupce tako što će smanjiti troškove energije i povećati konfornost prilikom korišćenja proizvoda kao i bezbednost. Povezanost pruža informacije o načinu korišćenja Bosch proizvoda. Bosch to želi da iskoristi kako bi unapredio njihovu upotrebu pomoću ažuriranja softvera ili kao osnovu za nove funkcije i dijapazon novih usluga. Tokom nekoliko proteklih godina Bosch je radio na razvoju tehničkih preduslova: programski paket za internet stvari (IoT suite) povezuje uređaje, senzore i protočnost, a infrastruktura cloud-a obrađuje
podatke. Pored toga, platforma veštačke inteligencije omogućava brzo povećanje oblasti primene veštačke inteligencije.

„Sledeći korak je korišćenje tehničke stručnosti kao bazu za razvoj poslovanja”, rekao je Dener.

Bosch je već prodao oko deset miliona električnih ručnih alata sa mogućnošću povezivanja, kućnih aparata i sistema za grejanje, a broj aktivnih korisnika raste. Kako bi nastavila da gradi poslovanje na stručnostosti u oblasti veštačke inteligencije, kompanija je početkom 2017. godine osnovala Bosch Centar za veštačku inteligenciju, ili BCAI, što je potez koji već daje rezultate.
Početno ulaganje se isplatilo samo tri godine nakon osnivanja; doprinos BCAI rezultatima sada vredi oko 300 miliona evra. BCAI trenutno zapošljava ukupno oko 270 specijalista za veštačku inteligenciju koji rade na više od 180 projekata u oblastima mobilnosti, proizvodnje, pametnih domova i poljoprivrede.
Nova divizija Cross-Domain Computing Solutions sa blizu 17.000 saradnika će takođe odigrati važnu ulogu u tome da Bosch postane AIoT kompanija. „Nova divizija spaja razvoj hardvera i softvera za nove elektronske sisteme u delu automobilske industrije”, izjavio je Dener. „To je ulaznica za novo tržište viših nivoa inteligencije u automobilima.”

Samo u drugoj polovini 2020. godine Bosch je dobio porudžbine u vrednosti od oko 2,5 milijardi evra za svoje računare u vozilima. Ove godine se očekuje još poslova vrednih milijarde.
Bosch razvija AIoT aplikacije u svim poslovnim sektorima. Jedan od primera je Aviotec, video-sistem za detekciju požara koji koristi veštačku inteligenciju da detektuje dim i plamen čak i kada je jedini izvor svetlosti infracrvena svetlost.
Druga aplikacija je platforma za vizuelni pregled radnih predmeta koja koristi veštačku inteligenciju kao pomoć u otkrivanju čak i sićušnih ogrebotina na površini. Kada su u pitanju uređaji za praćenje aktivnosti tokom fitnesa, novi senzor koji sam uči i koji koristi lokalnu veštačku inteligenciju smanjuje latentnost i potrošnju energije na najmanju moguću meru. U ovom slučaju inteligencija se nalazi u samom senzoru.


Poslovni rezultati u 2020. godini po poslovnim oblastima
U različitim divizijama kompanije Bosch prodaja je opala usled pandemije korona virusa i samo je poslovanje u oblasti robe široke potrošnje zabeležilo porast. Poslovni sektor Mobility Solutions, koji je posebno teško pogođen zatvaranjima proizvodnih pogona u automobilskoj industriji, zabeležio je prodaju od 42,3 milijarde evra. Uprkos padu od 9,5 odsto u odnosu na isti period prošle godine, poslovanje je ipak raslo brže od tržišta na kome se proizvodnja automobila smanjila za 15 odsto. Posle sklađivanja kursnih razlika, prodaja je smanjena za 8,1 odsto. U poslovnom sektoru Consumer Goods prodaja je porasla za 5,2 odsto na 18,6 milijardi evra. Posle usklađivanja kursnih razlika, ta brojka je porasla na 8,2 odsto. Poslovanje u oblasti Kućnih aparata i Električnih ručnih alata iskoristili su trend među kupcima da usmere svoju energiju na kućno okruženje. Uprkos porastu narudžbina od jeseni, poslovni sektor Industrial Technology nije mogao da izbegne dugotrajnu nepovoljnu situaciju na tržištu.
Ukupna prodaja je iznosila 5,1 milijardu evra, što je pad od 16 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Posle usklađivanja kursnih razlika, pad prodaje je iznosio 15 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Poslovni sektor Energy and Building Technology ostvario je prodaju od 5,4 milijarde evra. Iako su programi podsticajnih mera u nekim državama pomogli poslovanju u oblasti sistema za grejanje da ostvari povoljne rezultate, otkazivanje mnogih događaja uticalo je na posao sa proizvodima u oblasti tehnologije vezano za konferencije i javne događaje. Prodaja je pala za 3,4 odsto ili 2 odsto nakon usklađivanja kursnih razlika.
Poslovni rezultati u 2020. godini po regionima
Bosch je osetio uticaj prolećnog pada prodaje u svim regionima: prihodi od
prodaje u Evropi iznosili su ukupno 38 milijardi evra. U odnosu na isti period prošle godine, ovo predstavlja smanjenje od 5,7 odsto ili 4,6 odsto nakon usklađivanja kursnih razlika. Prodaja u Severnoj Americi je smanjena za 14 odsto na 10,8 milijardi evra, što predstavlja pad od 12 procenta nakon usklađivanja kursnih razlika. U Južnoj Americi prodaja je iznosila ukupno 1,1 milijardu evra. Ovo nominalno predstavlja smanjenje od 21 odsto. Posle usklađivanja kursnih razlika, pad iznosi samo 2,5 odsto. U zemljama Azije i Pacifika ukupna prodaja je iznosila 21,7 milijardi evra, što je pad od samo 1,4 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Posle usklađivanja kursnih razlika, prodaja je zapravo porasla za 0,5 odsto. Rani oporavak tržišta i pozitivni rezultati u Kini su bili od pomoći. Po prvi put u istoriji kompanije prodaja u Kini premašila je prodaju u Nemačkoj.
Broj zaposlenih u 2020: uglavnom stabilna zaposlenost
Prema podacima od 31. decembra 2020. godine, Bosch Grupa zapošljava
394.500 saradnika širom sveta. To pokazuje da je uprkos krizi kompanija Bosch uspela da održi broj zaposlenih na uglavnom stabilnom nivou, a do promena je došlo pretežno u Kini i Nemačkoj.
Prognoza za 2021: cilj je da iz krize izađemo jači
Bosch očekuje da će se globalna ekonomija polako oporaviti u 2021. Nakon
smanjenja od oko 4,5 odsto prošle godine, Bosch očekuje rast od skoro 4 odsto ove godine. „Kriza nije gotova”, kaže Azenkeršbaumer. Po njegovom mišljenju, rast neće ometati samo kontinuirana visoka stopa zaražavanja i prateća društvena i ekonomska ograničenja. On je objasnio da bi politička dešavanja poput Bregzita i stalnog strateškog nadmetanja između SAD i Kine koja bi mogla da dovedu do ograničenja u trgovini takođe mogla da utiču na globalni ekonomski razvoj. Uprkos svim izazovima, naš cilj je i dalje da se razvijamo jače od tržišta u sektorima i regionima koji su nam važni.” Bez obzira na dalja dešavanja sa pandemijom, Bosch namerava da nastavi da se prilagođava kako bi mogao da odgovori na strukturnu promenu, kao i da to učini na društveno prihvatljiv način. „Naši rigorozni napori na smanjenju troškova i unapređenju konkurentnosti obezbeđuju solidnu finansijsku osnovu koja nam omogućava da se proširimo na nove perspektivne oblasti.”

“IVECO” BREND “PEGASO” SLAVI 75. GODINA

IVECO slavi 75. godišnjicu nasleđa marke Pegaso Španski brend je IVECO-u doneo bogato nasleđe inovacija, strasti i snage i proizvodne izvrsnosti svojih pogona u Madridu i Valladolidu.

Sedamdeset i pet godina od stvaranja brenda Pegaso u Španiji, njegovo nasleđe strasti, pionirskog duha i snage živi u IVECO-ovom DNK. Istorijski španski brend Pegaso osnovao je Empresa Nacional de Autocamiones (ENASA) 1947. godine, uzimajući ime krilatog konja iz grčke mitologije koje je simbolizovalo moć i lakoću. Njegova proizvodna linija bila je u bivšoj fabrici Hispano Suiza u Barseloni do 1955. godine, kada se preselila u novu fabriku u Madridu – u kojoj se do danas grade IVECO kamioni.

-Ova godina obeležava važnu prekretnicu u istoriji IVECO-a, koja nam daje priliku da se setimo i proslavimo impresivno nasleđe inovacija, dostignuća koja menjaju igru i pionirski duh legendarnog Pegasa Marka. Njegov vizionarski pristup dizajnu vozila usmjeren ka budućnosti, njegova strast za izvrsnošću i dalje žive kod naših ljudi i u vozilima IVECO koja putuju putevima širom svijeta.-kaže Luca Sra, glavni operativni direktor IVECO-ove poslovne jedinice za kamione.

Ikonski dizajn kamiona
Prva dva modela kamiona, Pegaso I i Pegaso II, nasledili su modernu ravnu kabinu Hispano Suiza 66-D, koja je postala toliko popularna da su se dugi niz godina modeli sa kabinom nazivali kamionom „tipa Pegaso“. Od početka su se kamioni Pegaso isticali izvanrednim performansama i ekonomičnošću potrošnje goriva.

Vizionarska inovacija: prototip električnog kamiona 1952. godine i prvi konceptni kamion
Pionirski duh Pegasa bio je očigledan kada je još 1952. godine projektovao i proizveo svoj prvi prototip električnog kamiona. Pegaso II (naslovna fotofrafija ) je mogao da se napuni za samo 5 sati i imao je domet od 75 km. Promotivne informacije o prototipu mogle su biti napisane danas, ističući izvrsno ubrzanje, malu potrošnju energije, tihi rad i niže poreske troškove. Iako nikada nije ušao u proizvodnju, električni prototip Pegaso II služio je kao osnova za razvoj trolejbusa.

Pegaso je imao veliki uticaj na sajmu automobila u Barseloni 1989. godine kada je predstavio prvi koncept kamion u evropskoj industriji. SOLO 500 je doneo mnoge tehnologije u kojima i danas uživamo, poput GPS-a, kamera za pogled unazad, blizinskih radara i drugih sistema dizajniranih da pomognu vozačima.


Istorija proizvodne izvrsnosti


Prva faza izgradnje fabrike Pegaso Madrid završena je 1955. godine. Objekat se tokom svoje istorije kontinuirano razvijao i danas je jedna od najnaprednijih fabrika na svetu. To je bila prva CNH industrijska fabrika koja je 2017. godine dostigla “Zlatan nivo” u programu za proizvodnju svetske klase (VCM). U 2008. godini proizvedena je milionita jedinica.

Danas su tu proizvodne linije i istraživački centar posvećen IVECO-ovim teškim vozilima.

Sada već davne 1975. godine Pegaso je kupio proizvođača SAVA, koji je proizvodio laka i srednja komercijalna vozila u svojoj fabrici u Valladolidu. 1990. godine ovaj pogon je postao dom proizvodne linije Daili. Tokom godina fabrika je stekla međunarodno priznanje za izvrsnost, a danas je pionir u industriji 4.0 i ima sertifikovani”Zlatan nivo” u VCM-u. Proizvodi verziju Daili-a sa šasijom u kabini, kao i Hi-Matic modele koji uključuju IVECO-ov 8-stepeni automatski menjač. Takođe proizvodi i farba limarske kabine koje isporučuje u fabriku IVECO u Madridu.

Nasleđe pobeda na svetskim trkalištima


Pegaso, koji je takođe proizvodio automobile, jedna je od retkih marki koja se može pohvaliti da se takmičila na šampionatima kao što su Monaco GP (1952), 24 sata Le Mana (1953) i Carrera Panamericana (1954).

Takođe sa IVECO-om deli slavu stečenu kroz istoriju na trkama kamiona, takmičeći se na Evropskom prvenstvu u 1989. i 1990, obezbedivši četiri uzastopne pobede na trkalištu Jarama i učestvujući u nekoliko izdanja relija Pariz-Dakar.

Foto:IVECO

GOODYEAR INVESTIRAO U TUSIMPLE (FOTO/VIDEO)

GOODYEAR JE INVESTIRAO U KOMPANIJU ZA RAZVOJ AUTONOMNIH KAMIONA TUSIMPLE

Beograd, 11. februar 2021 – Goodyear se poslednjih godina još više usmerava na pronalaženje tehnoloških rešenja koja će odgovoriti na brojne izazove mobilnosti u budućnosti. U tu svrhu je, između ostalog, prošle godine najavljeno sklapanje strateškog partnerstva sa kompanijom TuSimple, koja se ponosi prvom mrežom autonomnih teretnih vozila na svetu, pod nazivom Autonomous Freight Network (AFN). Ove godine, Goodyear odlučio je da svoje partnerstvo sa kompanijom TuSimple osnaži, dodavši ih u investicioni portfolio svog fonda rizičnog kapitala Goodyear Ventures.

Jedinice kompanije TuSimple za upravljanje samovozećim kamionima nalaze se u SAD, Kini, Japanu i u Evropi. Ključne elemente ekosistema kompanije predstavljaju digitalne mape, samovozeći kamioni, strateški raspoređeni terminali i sistem za upravljanje autonomnom flotom vozila. Cilj kompanije je razvijanje tržišnog rešenja za autonomnu vožnju četvrtog stepena, koja će većom bezbednošću, nižim troškovima i smanjenjem emisija transformisati logističku industriju.

FOTO I VIDEO:GOODYEAR

Obe kompanije dele zajedničku viziju održive transportne industrije, stoga će Goodyear u sklopu partnerstva, pored nabavke pneumatika i rešenja za upravljanje istih, sprovoditi i brojna istraživanja. Svrha ovih istraživanja biće obezbeđivanje preciznijeg predviđanja održavanja, bolje razumevanje izdržljivosti pneumatika, kao i smanjenje ugljeničkog otiska voznih parkova.

Asocijacija automobilskih novinara Srbije AAN

Exit mobile version