Usled planiranog proširenja mreže destinacija i obima saobraćaja u narednom periodu, Er Srbija je raspisala konkurs za prijem novih članica i članova kabinskih posada. Zainteresovani kandidati, koji imaju najmanje 18 godina, diplomu srednje škole i tečno znanje engleskog jezika, mogu se prijaviti na konkurs popunjavanjem prijave na zvaničnom sajtu kompanije, najkasnije do 10. avgusta. Za kandidatkinje i kandidate koji žele da se pridruže srpskoj nacionalnoj avio-kompaniji takođe je neophodno da su državljani Republike Srbije i da imaju važeći pasoš, da su komunikativni i imaju pozitivan pristup u ispunjavanju svakodnevnih zadataka.    

Due to the planned expansion of the network of destinations and higher traffic in the upcoming period, Air Serbia has announced a call for new cabin crew members. Interested candidates, who are at least 18, have a high school diploma and are fluent in English, can apply by filling out an application on the official website of the company no later than 10 August. Candidates who wish to join the Serbian national airline also need to be citizens of the Republic of Serbia and to have a valid passport, to be communicative and to have a positive approach to completing everyday tasks