Novi industrijski plan za čista, bezbedna i pristupačna rešenja mobilnosti iz Kragujevca za ceo svet

Kragujevac, Srbija, 19.07.2022. – Onlajn događaj održan danas okupio je potencijalne dobavljače u okviru prvog Dana dobavljača u organizaciji kompanije FCA Srbija. Njima je predstavljen novi projekat i upućen poziv da predaju svoje ponude za isporuku komponenti za novo električno vozilo koje će se proizvoditi u Kragujevcu od sredine 2024. godine. Ambicije kompanije Stellantis uključuju razvoj sopstvene baze dobavljača u Srbiji kako bi se usaglasili sa globalnim standardima kvaliteta i sve konkurentnijom pozicijom Srbije u automobilskoj industriji na globalnom nivou.

„Glavni ciljevi događaja bili su da se izgrade odnosi sa dobavljačima zasnovani na poverenju i poboljša učinak kompanije Stellantis u ovoj strateškoj oblasti kako bi se predstavile prednosti lokalizacije proizvodnje u Kragujevcu kao alati za podršku konkurentnosti i održivosti samog projekta. Aktivnosti nabavke i lanca snabdevanja u središtu su poslovanja kompanije Stellantis“, rekao je Jovica Jovanović, industrijski direktor operacija za Srbiju u kompaniji Stellantis. „Kako ćemo u 2022. godini već videti pokretanje aktivnosti za instalaciju proizvodne linije za novu platformu koja će biti lansirana 2024. godine, Stellantis je već počeo da radi na fleksibilnom i agilnom industrijskom ekosistemu u okviru kragujevačke fabrike. To je važan korak na putu  implementacije elektrifikacije proizvodnog pogona kompanije Stellantis u Kragujevcu, koji će fabrici obezbediti ključnu ulogu u razvoju strateškog plana Dare Forward 2030“.

Tokom ovog događaja, Razvojna agencija Srbije (RAS) predstavila je investicioni opseg i potencijale koje nudi lokalizacija nove investicije u zemlji, koja će podržati razvoj konkurentnog lokalnog klastera u okviru automobilske industrije.

Stellantis će instalirati novu električnu platformu u kragujevačkoj fabrici u Srbiji, kako bi se sredinom 2024. godine pokrenula proizvodnja kompaktnih vozila, što će pomoći kompaniji da ostane na putu ka dostizanju 100% prodaje putničkih električnih vozila u Evropi do kraja ove decenije, kao i dostizanja nulte emisije ugljen-dioksida do 2038. godine. Dakle, Srbija i kragujevačka fabrika će igrati ključnu ulogu u strateškom planu Dare Forward 2030 kompanije Stellantis. Novi kompaktni automobil, koji tek treba da bude imenovan, proizvodiće se u Kragujevačkoj fabrici. Fabrika bi takođe mogla biti rekonfigurisana kako bi mogla da iznese potencijalne dodatne količine još jednog vozila, na osnovu konstantnog unapređenja učinka.

Otvorenost ka transformacionim izazovima, konstantna posvećenost transformacionim temama i strateška vizija oslikavaju ambiciju i spremnost Stellantisa da uspostavi održivo poslovanje na svom putu ka elektrifikaciji.