Solidan učinak uprkos teškim spoljnim okolnostima

  • Dobit MOL Grupe pre oporezivanja dostigla je 382 miliona USD u prvom kvartalu 2024. godine, 18% i 29% manje u odnosu na isti period prethodne godine
  • Na Downstream rezultate uticalo je povećanje marži za preradu na bazi Brent-a i marže za petrohemiju, ali je proizvodnja smanjena zbog zaokreta
  • Segment maloprodaje je podržan povećanjem marže za proizvode koji se ne odnose na gorivo  u prethodnoj godini i jednokratnim dobitkom od prodaje servisnih stanica
  • Upstream proizvodnja raste iz kvartala u kvartal na 92,3 mboepd uglavnom zahvaljujući proizvodnji koja je počela u Kazahstanu u decembru, ali je pad cena gasa imao negativan uticaj na rezultate
  • Dodatni državni troškovi i dalje utiču na rezultate: dodatni porez zasnovan na obračunatim prihodima u prvom kvartalu 2024. uticao je sa 110 miliona dolara, dok su porez na Brent-Ural i porez na CO2 uticali sa po 27 miliona dolara

Budimpešta, 10.maj 2024. – MOL Grupa je danaş objavila finansijske rezultate za prvi kvartal 2024. godine. Dobit MOL Grupe pre oporezivanja u prvom kvartalu 2024. godine je 382 miliona USD, zbog konstantnih poreza koje je odredila Vlada i zaokreta u Downstream segmentu, nepovoljnog efekta nižih cena gasa u Upstream segmentu i nastavka snažne dinamike koja se ne odnosi na gorivo u Consumer Services segmentu. MOL Grupa je u Q1 2024. godine ostvarila 402 miliona USD pojednostavljenog slobodnog toka gotovine što je za 22% manje u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Predsednik i izvršni direktor Zsolt Hernádi prokomentarisao je rezultate: „Finansijski rezultati MOL Grupe još jednom su pokazali efikasnost našeg otpornog poslovnog modela. Dok smo se nosili sa izazovima spoljašnjeg okruženja, uspeli smo da postignemo solidne rezultate. Naša stabilnost je ključna za jačanje sigurnosti snabdevanja Centralne i Istočne Evrope i nastavak strateških investicija, poput kompleksa poliola koji će uskoro biti pušten u rad, a vredan je 1,3 milijarde evra.

U martu smo zacrtali ambiciozan investicioni plan u našoj ažuriranoj strategiji za povećanje konkurentnosti MOL-a, kao i industrije u CIE. Uprkos izuzetno visokim državnim nametima koji su opteretili naš učinak, ostajemo posvećeni nastavku našeg putovanja energetske tranzicije i daljem sopstvenom održivom razvoju.”

Downstream rezultati bili su podržani i maržima za petrohemiju i rafinerije, ali je niža prodaja sopstvene proizvodnje uticala na učinak. Dodatni državni troškovi u Mađarskoj nastavljaju da utiču na rezultate jer porez zasnovan na prihodima, porez na Brent Ural i porez na CO2 imaju značajan uticaj na kvartalne rezultate.

Maloprodaju je obeležilo kontinuirano poboljšanje marže koja se ne odnosi na gorivo, što znači uglavnom povećanje prodaje gastronomskih, prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, dok je jednokratni dobitak od prodaje servisnih stanicatakođe doprineo rezultatima u prvom kvartalu. Uprkos smanjenju veličine mreže zbog primopredaje pravnih sredstava u Mađarskoj, obim prodaje goriva je porastao za 6% u odnosu na prethodnu godinu, dok je jedinična marža goriva opala za 2% u odnosu na prethodnu godinu. Broj lokacija Fresh Corner porastao je širom mreže na 1.260 u Q1 2024, sa 1.172 koliko ih je bilo u Q1 2023.

Upstream proizvodnja je iznosila 92,3 mboepd u prvom kvartalu 2024. godine, što znači povećanje od 0,8 mboepd u odnosu na isti kvartal prošle godine. Kako je prvi gas proizveden u Kazahstanu u decembru 2023, to je rezultiralo sa +1,3 mboepd u prvom kvartalu 2024. Nivoi proizvodnje u regionu CEE su se blago smanjili zbog osnovnog pada kopnenih sredstava u Hrvatskoj, dok je proizvodnja u Mađarskoj zadržana na visokom nivou zahvaljujući uspešnim naporima protiv prirodnog opadanja. Jedinični trošak na nivou grupe ostao je nepromenjen u odnosu na prethodnu godinu uprkos opštim inflatornim pritiscima, usled pada cena električne energije, veće proizvodnje i pomeranja prema nižoj ceni imovine.

Na usluge cirkularne ekonomije je uticala niža realizacija prihoda proširene odgovornosti proizvođača (EPR) od očekivane. Sistem depozita i povraćaja (DRS) je u funkciji od 1. januara sa oko 2.400 automata za otkup ambalaže instaliranih i dostupnih na maloprodajnim mestima širom Mađarske.

Gas Midstream performanse su obeležile kombinovani efekat povoljnog makroekonomskog okruženja i promenljive potražnje za regionalnim prenosnim uslugama.

O MOL Grupi

MOL Grupa je integrisana, međunarodna naftna i gasna, petrohemijska i retail kompanija sa sedištem u Budimpešti, Mađarska. Posluje u više od 30 zemalja sa dinamičnom međunarodnom radnom snagom od 24.000 ljudi i iskustvom u industriji od preko 100 godina. Unutar integrisanog lanca snabdevanja MOL Grupe posluju tri rafinerije i dva petrohemijska pogona u Mađarskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj. MOL poseduje mrežu od skoro 2400 servisnih stanica u 10 zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope. MOL-ove istraživačke i proizvodne aktivnosti podržane su sa više od 85 godina iskustva u oblasti ugljovodonika i 30 godina u ubrizgavanju CO2. Trenutno postoje proizvodne aktivnosti u 8 zemalja, a istraživačke u 10 zemalja.

MOL je posvećen transformaciji svojih tradicionalnih operacija zasnovanih na fosilnim gorivima u niskougljenični, održivi poslovni model i teži da do 2050. postane ugljenično neutralna uz oblikovanje niskokarbonske cirkularne ekonomije u Centralnoj i Istočnoj Evropi.