Korporacija Subaru sa zadovoljstvom objavljuje da je Subaru proglašen jednim od najboljih brendova na Forbsovoj listi „Najbolji brendovi za društveni uticaj 2023“ Subaru je rangiran kao broj 1 u kategoriji automobila i broj 2 među 300 najboljih brendova.
Da bi napravio listu Forbs se udružio sa HundredX kako bi ispitao više od 100.000 potrošača i rangirao
300 brendova koje su ispitanici ocenili najviše u četiri kategorije:
*Ukupne vrednosti brenda i poverenje
*Društveni uticaj
*Održivost i
*Podrška zajednice.


Prikupljeno je blizu četiri miliona ocena za više od 2.000 jedinstvenih brendova. Na listi se nalaze brendovi koji su najcenjeniji jer čine dobro u sektorima koji uključuju zivotnu sredinu, socijalna pitanja i njihove lokalne zajednice. Subaru se plasirao u prvih šest u sve četiri kategorije u anketi.
Povratne informacije ispitanika o anketi su pokazale da Subaru ne samo da proizvodi odlična vozila koja su napravljena da traju, već i da kupci cene ono što proizvođač automobila čini I na nacionalnom I na lokalnom nivou za svoju zajednicu, i podržava ciljeve za koje se zalažu Subaru vlasnici vozila.


U cilju postizanja naše vizije „pružanja sreće svima“, Subaru će ispuniti naše korporativno društvene
odgovornosti i pružiti uživanje i bezbrižnost našim klijentima i drugim zainteresovanim stranama
promovišući inicijative zasnovane na Subaru Globalnoj politici održivosti sa fokusom na šest
prioritenih oblasti Subaru grupe. Subaru ima za cilj da bude zaista globalna kompanija sa svakim
svojim zaposlenim koji pokreće održivi rast, dok nastavlja sa svojim naporima da doprinese
ostvarenju prijatnog i održivog društva.