­

­              ­              ­             

  • Izvanredne ocene za ESG, ljudska prava i upravljanje lancem snabdevanja
  • Hankook je postigao najviši rezultat od osnivanja DJSI World
  • Kontinuirano fokusiranje na održivost

­             ­              ­             

Neu-Isenburg, Nemačka, 22 . decembar 2022. – Dalje učvršćujući svoje liderstvo u oblasti životne sredine, društva i upravljanja (ESG), proizvođač vrhunskih pneumatika Hankook zaradio je sedmu uzastopnu listu u Dow Jones indeksima održivosti (DJSI) za održivost vodeću u industriji. Ove godine, lista uključuje 326 kompanija širom sveta – 12,8% od 2.555 najvećih globalnih korporacija. Hankook je među vodećim predstavnicima industrije autokomponenti.

Hankook je pre sedam godina prvi put uključen u DJSI Vorld, najautoritativniji svetski indeks za procenu održivosti, kao rezultat njegovih stalnih napora da ojača upravljanje ESG-om. Ove godine, kompanija je zabeležila najviši rezultat od osnivanja DJSI, postigavši odlične ocene za korporativnu filantropiju, ljudska prava i upravljanje lancem snabdevanja, kao i inovacije u istraživanju i razvoju.

Hankook was awarded the “S&P Global Gold Class” by US financial services provider S&P Global in its Sustainability Yearbook 2022

Kroz osam komiteta u svakoj od svojih oblasti stručnosti, Hankook je poboljšao svoje standarde ESG za celu kompaniju i nastoji da održi održivi lanac snabdevanja. Kompanija je 2018. godine definisala strategiju za održivo snabdevanje prirodnom gumom. Štaviše, kompanija je lider u praksi cirkularne ekonomije. Pored toga, stručnjak za gume se pridružio Inicijativi zasnovanoj na naučnim ciljevima (SBTi) ove godine i podneo srednjoročni i dugoročni cilj smanjenja gasova sa efektom staklene bašte sa ciljem da se do 2030. godine smanji emisija CO2 koja se odnosi na proizvodnju za 46,2% u poređenju sa 2019. Takođe ima za cilj smanjenje emisije gasova staklene bašte iz lanca snabdevanja za 27,5%.

Deklarisani cilj kompanije kao globalne kompanije za proizvodnju pneumatika je da aktivnosti poput korporativne filantropije i upravljanja životnom sredinom stavi u sistemski okvir kako bi se postigle globalne vrhunske sposobnosti upravljanja održivošću.

Dow Jones indeksi održivosti su najpoštovanije globalno merilo za ocenu održivosti i ulaganja. U njemu su navedene kompanije za primer tako što sveobuhvatno ocenjuje aktivnosti korporativnog upravljanja u smislu takvih aspekata kao što su finansijski učinak, društveni doprinosi, etički menadžment i upravljanje životnom sredinom. DJSI su 1999. godine zajednički razvili S&P Dow Jones Indices, najveća svetska kompanija za finansijske informacije, i S&P Global Switzerland SA (ranije SAM), globalna agencija za ocenjivanje održivosti.