Foto: VDO

Obavezan deo opreme novih komercijalnih vozila „pametniji“ i sigurniji od prethodnih generacija tahografa

Vortex Tahograf, beogradska kompanija koja se bavi uvozom i distribucijom svetskih renomiranih proizvođača digitalnih tahografa, rezervnih delova i opreme, proširila je ponudu SMART tahografima DTCO 4.1 najnovije, druge generacije. Od avgusta 2023. godine sva nova komercijalna vozila ukupne mase veće od 3,5 tona, koja se prvi put registruju za prevoz u tridesetak evropskih država, moraju da budu opremljena novom, drugom generacijom „pametnog“ tahografa, Smart 2 tahograf 4.1.

Tahografi druge generacije su u skladu sa izmenama Uredbe EU 2016/799, koje su opisane u Uredbi EU 2021/1228. Obavezni su za sva vozila koja se koriste za prevoz robe ili putnika u Evropskoj uniji, Švajcarskoj, Norveškoj, Velikoj Britaniji, Severnoj Irskoj i Islandu. Poseduju niz novih funkcija i mogućnosti, koji ih čine još „pametnijim“ i sigurnijim od prethodnih generacija tahografa. Smart tahograf 4.1 predstavlja rezultat napretka u tehnologiji i proširenja saradnje između evropskih institucija, industrije i prevoznika. On je deo evropske vizije o pametnom, održivom i bezbednom drumskom saobraćaju.

Podsećanja radi, tahograf je uređaj koji beleži podatke o vožnji, brzini, radnom vremenu i odmoru profesionalnih vozača. Njegova osnovna uloga je poboljšanje bezbednosti na putevima, zaštita vozača od prekomernog rada i sprečavanje nelojalne konkurencije u drumskom saobraćaju.

Šta je novo u Smart tahografu 4.1? Opremljen je integrisanim modulom za globalni sistem satelitske navigacije (GNSS), koji mu omogućava da pristupa satelitskim sistemima kao što su Galileo, GPS i GLONASS i tako beleži tačnu lokaciju vozila na početku i kraju radnog dana, kao i posle svaka tri kumulativna sata vožnje. Osim toga, Smart tahograf 4.1 automatski detektuje prelazak granice između država, kao i vreme utovara i istovara tereta ili putnika. Ovi podaci se mogu koristiti za kontrolu poštovanja propisa o kabotaži, upućivanju vozača na ture u drugim državama, kao i za obračun radnog vremena i naknada.

Smart tahograf 4.1 ima poboljšanu komunikaciju sa spoljnim uređajima i kontrolnim organima. Zahvaljujući Bluetooth interfejsu, u stanju je da čita i kontroliše podatke preko eksternih uređaja ili pametnih telefona. Takođe ima ITS interfejs, pomoću kog može da se poveže sa drugim inteligentnim transportnim sistemima, kao što su eCall, eToll ili eCMR. Ovi interfejsi omogućavaju brže i lakše preuzimanje podataka sa tahografa, kao i veću slobodu u razvoju aplikacija za upravljanje voznim parkom.

Još neke od novina na Smart tahografu 4.1 su povećana bezbednost i zaštita podataka. Ovaj uređaj u potpunosti ispunjava visoke standarde bezbednosti i zaštite za obradu ličnih podataka i ima sigurnosni sertifikat u skladu sa standardom ISO/IEC 15408 sa nivoom testiranja EAL 4+. Osim toga, on već koristi podatke iz evropskog satelitskog navigacionog sistema Galileo, koji će u budućnosti pružati dodatnu bezbednost. Kada operator Galileo satelitskog sistema učini dostupnim podatke o poziciji u autentifikovanom obliku, biće omogućena provera autentičnosti podataka o lokaciji vozila.

Značajne su i novine u skladištenju podataka: Smart tahograf 4.1 može da sačuva prikupljene i zabeležene podatke dvostruko duže od uređaja prve generacije – čak 56 dana, umesto dosadašnjih 28. Pored toga, ovaj uređaj može da obrađuje sve druge generacije vozačkih kartica koje su trenutno u opticaju. 

Smart tahograf 4.1 je od velike važnosti i za vozače i za prevoznike: olakšava poštovanje propisa, smanjuje administrativne operacije i povećava efikasnost i konkurentnost. On pruža mogućnost vozačima da lako i precizno evidentiraju svoje aktivnosti, kao i da imaju bolju kontrolu nad svojim preostalim vremenom vožnje i odmora. Pored toga, omogućava im i da brzo i jednostavno prenesu svoje podatke preko Bluetootha ili ITS interfejsa, bez potrebe za korišćenjem dodatnih uređaja ili čitača kartica. Smart tahograf 4.1 takođe štiti vozače od zloupotrebe ili falsifikovanja podataka, jer ima visok nivo bezbednosti i zaštite podataka. Doprinosi bezbednosti na putevima, jer smanjuje rizik od prekomernog rada ili umora vozača.

Smart tahograf 4.1 prevoznicima pruža mogućnost da efikasnije upravljaju svojim voznim parkom, optimizuju rute i resurse, kao i da i poboljšaju svoje usluge, a time i zadovoljstvo klijenata. Ovaj uređaj omogućava prevoznicima da lako i brzo preuzmu podatke sa tahografa i da ih, eventualno, integrišu u druge inteligentne transportne sisteme. Pored toga, on im pomaže da rade u skladu sa zakonom i da izbegnu kazne ili druge sankcije.

Kompanija VORTEX Tahograf  upozorava vlasnike komercijalnih vozila da će i postojeća vozila koja su angažovana u međunarodnim prevozima (konkretnije, u pomenutih tridesetak evropskih država), do kraja 2024. godine biti u obavezi da promene postojeće analogne i digitalne tahografe u svojim flotama, dok se na vozilima koja su u međunarodnom saobraćaju postojeći „pametni“ tahografi prve generacije moraju da zamene do avgusta 2025. godine. Ako ne budu poštovali nove uredbe Evropske unije i nekoliko evropskih država, mogu se suočiti s vrlo visokim kaznama.

Veoma važno je i upozorenje da se spušta granica ukupne mase vozila koja moraju biti opremljena tahografima: ona trenutno iznosi 3,5 tona ukupne mase (N2 i N3 vozila), ali se propisima koji su u najavi od vlasnika zahteva da do juna 2026. i sva vozila koja su angažovana u međunarodnim prevozima, a njihova najveća ukupna iznosi između 2,5 i 3,5 tona, takođe moraju da budu opremljena „pametnim“ tahografom druge generacije. Pojašnjenja radi, to su vozilima kojima se upravlja sa B vozačkom kategorijom.

Da bi se na vreme pripremili za Smart tahograf 4.1, vozači i prevoznici bi trebalo da se informišu o novim funkcijama i mogućnostima ovog tahografa, kao i o promenama u propisima koji se odnose na njegovu upotrebu. Takođe bi trebalo da se obrate ovlašćenom servisu, kako bi proverili da li je njihovo vozilo spremno za ugradnju ovog uređaja, odnosno da li je potrebno da ga nadograde ili zamene. Takođe treba da se raspitaju o novim vozačkim karticama sa proširenim kapacitetom skladištenja, koje će biti dostupne od kraja 2024. godine.

Detaljnije informacije o proizvodima iz ponude VORTEX Tahograf se mogu pronaći na zvaničnom veb sajtu kompanije.