Saobraćajna policija, će od petka, 10. februara, početi sankcionisanje vozača koji prođu vozilom na crveno svetlo semafora ispred raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza, a na osnovu snimaka zabeleženih kamerama sistema video-nadzora Grada Beograda.

Uočen je ogroman broj prekršaja ove vrste, koji spadaju u takozvanu nasilničku vožnju, pa je ovo još jedan vid borbe sa bahatim vozačima.

Kamere koje su postavljene ispred raskrsnica ili pešačkih prelaza na kojima je saobraćaj regulisan semaforima, pomoću odgovarajućeg softvera detektovaće vozila koja prođu semafor na znak crvenog svetla i automatski beležiti video-snimak učinjenog prekršaja.

Vlasniku, odnosno korisniku takvog vozila biće upućen poziv da u roku od osam dana dostavi potpune i tačne podatke o identitetu lica koje je učinilo prekršaj.

Ukoliko vozilom u tom trenutku nije upravljao vlasnik, on je dužan da dostavi overenu pisanu izjavu na osnovu koje se na nesporan način može utvrditi koje lice je upravljalo vozilom u vreme napravljenog prekršaja.

Za prolazak vozila na crveno svetlo semafora, odnosno za nezaustavljanje vozila ispred pešačkog prelaza koji je regulisan semaforima, Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisana je novčana kazna u rasponu od 20.000 do 40.000 dinara ili kazna zatvora u trajanju do 30 dana, šest kaznenih poena i zaštitna mera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od najmanje tri meseca.

Prema dostupnim podacima MUP od prošle godine, ovo ministarstvo već je postavilo 633 kamere na 262 lokacije u prestonici. Preciznije, radi se o 357 fiksnih i 149 pokretnih kamera, kao i 127 „saobraćajnih“ kamera koje su povezane na softver.

Najviše ovakvih kamera ima na Novom Beogradu čak 63.Projektom su obuhvaćene centralne beogradske opštine.