KONTAKT

Asocijacija automobilskih novinara Srbije

Predsednik Dragan Milutinović

Generalni sekretar Petar Živković

mail: redakcija@autosrbija.club

Izdavač:

Eko Klub Srbije  (Eco Club of Serbia), 

11118 Beograd, 

Radoslava Grujića 23, 

MB: 28177186; 

PIB: 109045908

e-mail: eco.club.serbia@gmail.com ;