• Do 2030. godine iznos zelenih investicija dostiže četiri milijarde dolara i region učiniti konkurentnijim kroz energiju iz obnovljivih izvora

MOL grupa je ažurirala svoju dugoročnu strategiju: cilj kompanije je da region učini zelenijim, konkurentnijim i samodovoljnim. MOL Grupa obezbeđuje pametnu tranziciju rešenjima za budućnost – ulaganjem sredstava u dalje jačanje bezbednosti snabdevanja u regionu, stvaranje vrednosti iz otpada i oblikovanje budućnosti mobilnosti kroz inovativne tehnologije. Ažurirana strategija stavlja veći naglasak na obnovljiva goriva, zeleni vodonik, biometan i geotermalnu energiju. Zelene investicije će premašiti četiri milijarde dolara do 2030. godine sa ciljem postizanja neutralnosti ugljenika do 2050. godine, prema linku https://molgroup.info/en/strategy-2030„U 2016. smo bili jedna od prvih kompanija u industriji nafte i gasa koja je najavila diversifikaciju i udaljavanje od fosilnih goriva uz postepeni razvoj u oblasti petrohemije i usluga za korisnike. Išli smo u istom pravcu osam godina, ali smo imali da uzmemo u obzir da se energetski sektor suočavao sa velikim izazovima i promenama u prethodnim godinama. Došlo je vreme da ponovo ažuriramo našu strategiju pošto su ciljevi održivosti postali ambiciozniji, dok potražnja za fosilnim gorivima ostaje jaka. Ne verujemo u dogmatski pristup, ali tražimo pametna rešenja.Idemo na trezan i pragmatičan put, omogućavajući prelazak na zelenu energiju, a da istovremeno ne dovedemo u pitanje sigurnost snabdevanja energijom, konkurentnost naše kompanije i stvaranje vrednosti za naši akcionari“, rekao je Žolt Hernadi, izvršni direktor MOL grupe.

„To znači da ćemo, pored naših tradicionalnih poslovnih aktivnosti, koristiti zelenu energiju kako bismo našu kompaniju, a samim tim i čitav centralnoevropski region, učinili održivijim, konkurentnijim i samodovoljnijim. Stvaramo vrednost od otpada, pokrećemo cirkularnu ekonomiju i dalje jačamo sigurnost snabdevanja.Nema sumnje da se energetska tranzicija mora izvršiti i da se moraju ostvariti veoma ambiciozni ciljevi koje je postavila Evropska unija.To je u interesu svih nas. MOL Grupa, kao vodeća kompanija u srednjoevropskoj industriji, čini sve što je u njenoj moći da ispuni ove ciljeve i transformiše svoje poslovanje, ali je jasno da to ne možemo sami i ne bi bilo fer preneti sve troškove energije prelazak na industrijska preduzeća. Zajednički ciljevi se mogu postići samo uz podršku zajednice, pametnu regulativu i saradnju na svim nivoima. Na MOL Grupu se može računati kao na partnera u ovim zajedničkim evropskim naporima“, dodao je Hernadi.

Glavni prioritet ažurirane dugoročne strategije je da se obezbedi sigurnost snabdevanja energijom i omogući stabilna zelena tranzicija. Da bi to postigla, kompanija dodatno jača svoj portfelj tradicionalnih fondova, dok će do 2030. godine za zelene investicije izdvojiti više od četiri milijarde dolara. U nastavku predstavljamo ključne elemente ažurirane strategije po poslovnim oblastima:

Poslovanje Rafinerija i marketing nastavlja da jača svoju poziciju u preradi nafte u Evropi, dok se dinamično prilagođava promenljivim potrebama mobilnosti i privrede. Obnovljiva goriva otvaraju nove dimenzije u održivoj mobilnosti: ažurirana strategija se fokusira na proizvodnju biometana i zelenog vodonika, dok kružna ekonomija povećava doprinos biokomponenti i otpada u proizvodnji. Sa ciljem diverzifikacije i udaljavanja od fosilnih goriva, MOL Grupa planira da do 2030. godine uloži milijardu dolara u integraciju otpada, reciklažu i projekte srednjeg nivoa u hemijskoj industriji.

Kompanija će svoju preradu nafte učiniti fleksibilnijom kako bi odgovorila na zahteve ekonomskog i regulatornog okruženja i dodatno ojačala sigurnost snabdevanja u regionu. Do 2030. godine MOL Grupa takođe planira da uloži više od milijardu dolara u projekte koji omogućavaju energetsku efikasnost, povećavaju udeo održivih goriva u svom portfelju i značajno smanjuju emisije gasova staklene bašte u poslovanju. Za postizanje ovih ciljeva povećaćemo korišćenje električne energije iz obnovljivih izvora širom MOL Grupe, posebno u Rafineriji i marketinškim aktivnostima.

Aktivnost istraživanja i proizvodnje nafte i gasa igra ključnu ulogu u finansiranju transformacije na nivou Grupacije, a usporavanje prirodnog pada proizvodnje ostaje prioritet. U narednih pet godina, MOL grupa će održavati proizvodnju na prosečnom dnevnom nivou od najmanje 90.000 barela ekvivalenta nafte. Pored konvencionalne proizvodnje ugljovodonika, ova aktivnost takođe jača svoje projekte koji su neutralni od ugljenika: kompanija gradi na svojim postojećim kompetencijama da započne geotermalno istraživanje, pokrene pilot projekat proizvodnje litijuma i fokusira se na izgradnju kapaciteta za skladištenje ugljenika. hvatanje i skladištenje. Istraživanje i proizvodnja nafte i gasa takođe jača prekograničnu saradnju između MOL-a i Ine, optimizuje njenu infrastrukturu i podržava sigurnost snabdevanja u regionu kroz poboljšanje efikasnosti i optimizaciju troškova. Međunarodni portfolio će takođe biti dodatno diversifikovan i biće uspostavljena strateška partnerstva.

Poslovanje usluga korisnicima ima za cilj da do 2030. godine dostigne EBITDA od milijardu dolara godišnje. Ovo će zahtevati dalje širenje i optimizaciju mreže na postojećim i potencijalnim novim tržištima u regionu Centralne i Istočne Evrope. Kompanija planira da poveća učešće negoriva na 65% svih transakcija do 2025. godine i na 85% do 2030. godine, a cilj joj je da program MOL MOVE dostigne 10 miliona korisnika u regionu. MOL će nastaviti sa transformacijom svojih maloprodajnih objekata, uz dalje širenje i jačanje gastronomske ponude. U skladu sa potrebama tržišta, dalje će razvijati svoja rešenja za mobilnost, mrežu stanica za punjenje električnih vozila i pripremati se za povećanje broja vozila sa vodoničnim gorivnim ćelijama.

Integrisani poslovni model MOL Grupe pruža jedinstveno rešenje u Evropi za jedan od najznačajnijih ekoloških izazova, upravljanje otpadom. Kompanija smatra otpad vrednom sirovinom i izvorom energije i povećaće stopu reciklaže na 65% do 2035. godine, dok će istovremeno smanjiti odlaganje na 10%. Od 2030. godine, aktivnost upravljanja otpadom bi potencijalno mogla da obezbedi milion i po tona sirovina godišnje za regionalnu naftnu i hemijsku industriju i energetski sektor.

Kako se očekuje da će MOL Grupa trošiti oko 2.500 GVh obnovljive električne energije godišnje do 2030. godine zbog dekarbonizacije rafinerijskih operacija, mi gradimo sopstveni portfelj obnovljivih izvora. Naš proizvodni pogon zelenog vodonika u Sažalobati će takođe biti napajan obnovljivom električnom energijom. Očekuje se da će solarni projekti obezbediti većinu proizvodnje, ali takođe razmatramo dodatna rešenja za obnovljive izvore energije i skladištenje.