Nekako nezapaženo je prošla vest da je Vlada Srbije, prvih dana februara ove godine, donela je Odluku o utvrđivanju cene tehničkog pregleda kojom je propisano da se za putničke automobili tehnički pregledi ne mogu naplaćivati jeftnije od 3.070 dinara, dok je maksimalna cena 6.020 dinara.

Cena je bila jedan od glavnih problema, pored ostalih izmena kriterijuma na tehničkom pregledu zbog kojih su ranije negodovali vozači.Tehnički pregledi su imali slobodu da sami određuju cenu, a ona je porasla prošlog leta sa izmenom određenih propisa.

Vlada Srbije je sada donela pravilnik koji važi za sve tehničke preglede.

Odluka o određivanju cene tehničkih pregleda je bitan deo seta propisa kojom će se sprečiti zloupotrebe u oblasti od izuzetnog značaja za bezbednost saobraćaja na putevima. Tako, najniža cena sa pdv-om za putnička vozila za tu uslugu iznosi 3.070 dinara, a najviša 6.020 dinara – piše u odluci.

Propisane su i najniža i najviša cena za motocikle, mopede i traktore – od 2.120 dinara do 4.120 dinara.

Za teška teretna i priključna vozila vozači će izdvajati od 6.020 dinara do 11.920 dinara.

Kada se tehnički pregled za teretna i priključna vozila vrši na poligonu najviša cena može biti uvećana za dodatnih 2.000 dinara – piše u saopštenju.

U dopisu koji je poslat medijima nije precizirano kada ova Odluka stupa na snagu, ali je naglašeno da je doneta zbog stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.