Er Srbija će uvesti direktne letove do Hamburga, Geteborga, Kelna i Marselja tokom maja 2023. godine i tako nastaviti sa širenjem mreže svojih destinacija u sledećoj letnjoj sezoni.

Do novih destinacija u Nemačkoj i Švedskoj srpska nacionalna avio-kompanija leteće tri puta nedeljno, dok će između Beograda i Marselja saobraćati dva puta nedeljno. Letove će obavljati avioni tipa erbas A319. Avio-karte su već u prodaji, po ceni počev od 49 evra po smeru u ekonomskoj klasi za Keln, Hamburg i Geteborg, odnosno počev od 69 evra za Marselj.

U istoj nedelji za koju smo najavili početak letova do Čikaga, naša kompanija pojačaće saobraćaj i ka destinacijama u Zapadnoj Evropi – letećemo ka još dva nova grada u Nemačkoj, kao i po jednom u Francuskoj i Švedskoj. Nastavljamo da širimo mrežu, trudeći se da putnicima približimo još destinacija u Evropi. U narednim danima, putnike ćemo obradovati uvođenjem direktnih linija do nekih od najomiljenijih letnjih destinacija, – izjavio je Boško Rupić, direktor komercijale i strategije Er Srbije.

Do Hamburga, drugog najvećeg grada u Nemačkoj, Er Srbija će početi da leti od 15. maja 2023. godine, svakog ponedeljka, srede i petka. Hamburg je evropski centar nauke, istraživanja i obrazovanja i sedište najstarije nemačke berze i trgovačke banke na svetu. Pored bogatog arhitektonskog nasleđa, taj grad se može pohvaliti izuzetnom ponudom muzeja, od moderne umetnosti i nemačkog romantizma do etnologije i pomorske istorije. Muzej u obliku broda poznat kao „Beli labud južnog Atlantika“ dug je 159 metara i posetiocima pruža priliku da se upoznaju sa načinom života mornara. Jedini je grad u Nemačkoj koji ima peščanu plažu.

Broj letaDatum prvog leta
Frekvencija

Mesto polaska
Vreme polaska
Mesto dolaska
Vreme dolaskaVreme trajanja leta
JU  039017-Maj-23sredaBeograd (BEG)06:35Hamburg (HAM)08:4502:10
JU  039117-Maj-23sredaHamburg (HAM)09:20Beograd (BEG)11:2502:05
JU  039415-Maj-23ponedeljak, petakBeograd (BEG)17:30Hamburg (HAM)19:4002:10
JU  039515-Maj-23ponedeljak, petakHamburg (HAM)20:25Beograd (BEG)22:3002:05

*Sva navedena vremena su lokalna.

Od 18. maja 2023. godine, svakog ponedeljka, četvrtka i nedelje, srpska nacionalna avio-kompanija će leteti do Geteborga, jednog od najvažnijih gradova na privrednoj mapi severne Evrope, koji je ujedno i najveća luka u Skandinaviji i bitno putno čvorište između Stokholma, Osla i Kopenhagena. Centar grada krase kanali inspirisani holandskim stilom gradnje, a uz njih se pružaju biciklističke staze. Glavne znamenitosti su Gradska saborna crkva, Glavna železnička stanica, Geteborška opera, kao i gradski muzej u kome se mogu videti ostaci autentičnog vikinškog broda.

Broj letaDatum prvog leta
Frekvencija

Mesto polaska
Vreme polaska
Mesto dolaska
Vreme dolaskaVreme trajanja leta
JU  044018-Maj-23četvrtakBeograd (BEG)06:10Geteborg (GOT)08:4502:35
JU  044118-Maj-23četvrtakGeteborg (GOT)09:30Beograd (BEG)11:5502:25
JU  044421-Maj-23ponedeljak, nedeljaBeograd (BEG)17:05Geteborg (GOT)19:4002:35
JU  044521-Maj-23ponedeljak, nedeljaGeteborg (GOT)20:25Beograd (BEG)22:5002:25

*Sva navedena vremena su lokalna.

Svakog utorka, četvrtka i subote, od 18. maja 2023. godine, Er Srbija će iz Beograda leteti za Keln. Grad leži na reci Rajni, i bogat je turističkim atrakcijama i kulturnim dešavanjima. Simbol grada je Kelnska katedrala iz davne 1248. godine, koju je, zbog impresivne gotičke arhitekture, izuzetnih vitraža i drugih važnih umetničkih dela, UNESCO uvrstio na listu svetske baštine. Najposećenija kulturna institucija u Kelnu, sa oko 600.000 posetilaca godišnje, je Muzej čokolade, a pažnju turista privlače i Romano-germanski muzej, Muzej Ludvig, kao i Muzej mirisa. Pored Beograda, do Kelna možete leteti i sa aerodroma “Konstantin Veliki” u Nišu.

Broj letaDatum prvog leta
Frekvencija

Mesto polaska
Vreme polaska
Mesto dolaska
Vreme dolaskaVreme trajanja leta
JU  032618-Maj-23utorak, četvrtakBeograd (BEG)06:40Keln (CGN)08:5002:10
JU  032718-Maj-23utorak, četvrtakKeln (CGN)09:35Beograd (BEG)11:3502:00
JU  032820-Maj-23subotaBeograd (BEG)17:45Keln (CGN)19:5502:10
JU  032920-Maj-23subotaKeln (CGN)20:40Beograd (BEG)22:4002:00

*Sva navedena vremena su lokalna.

Er Srbijom od 20. maja 2023. godine, svakog utorka i subote, možete leteti do Marselja, drugog najvećeg grada u Francuskoj, koji zahvaljujući 2.600 godina dugoj istoriji, ima bogato i raznoliko kulturno nasleđe. Od okruga Panier do malog netaknutog sela Goudes, od zgrade Mucem do Vieille Charité, od nezaobilaznog Notre-Dame de la Garde do blistavog Cité le Corbusier. Ukoliko u jutarnjim satima prođete pored Stare luke, jednog od turističkih simbola grada, sigruno ćete sresti glasne ribare koji prodaju svež ulov. Upravo ovde počinje čuvena, kilometar duga, „ulica konoplje“ Rue La Canbière, čiji izgled datira iz 19. veka, kada je Marselj bio jedan od najvećih trgovačkih centara konoplje na svetu.

Broj letaDatum prvog letaFrekvencijaMesto polaskaVreme polaskaMesto dolaskaVreme dolaskaVreme trajanja leta
JU  029620-Maj-23subotaBeograd (BEG)06:30Marselj (MRS)08:5002:20
JU  029720-Maj-23subotaMarselj (MRS)09:35Beograd (BEG)11:5002:15
JU  029823-Maj-23utorakBeograd (BEG)17:20Marselj (MRS)19:4002:20
JU  029923-Maj-23utorakMarselj (MRS)20:25Beograd (BEG)22:4002:15

*Sva navedena vremena su lokalna.

Nacionalna avio-kompanija nudi dobru povezanost iz Hamburga, Geteborga, Kelna i Marselja, preko Beograda, do drugih destinacija u svojoj mreži poput Soluna, Atine, Istanbula, Bukurešta, Sofije, Tirane, Skoplja, Sarajeva, Rima, Malte, Splita, Dubrovnika, Tivta, Podgorice, Beča, Pule, Rijeke, Zadra, Firence, Katanije, Napulja, Palerma i Larnake.

Više informacija o aktivnostima Er Srbije možete pronaći na stranici Medija centra Er Srbije.

NEW AIR SERBIA DESTINATIONS IN GERMANY, FRANCE AND SWEDEN 

Air Serbia will be introducing direct flights to Hamburg, Gothenburg, Cologne and Marseille during May 2023, thus continuing the expansion of its network of destinations in the next summer season. The Serbian national airline will be flying to the new destinations in Germany and Sweden three times a week, and it will operate two flights a week between Belgrade and Marseille. Flights will be operated using Airbus A319 aircraft. Fares are already available for purchase, and one-way tickets in economy start at 49 euros for Cologne, Hamburg and Gothenburg, or 69 euros for Marseille.

“In the same week in which we announced the commencement of flights to Chicago, our company will also intensify flights to destinations in West Europe – we will be operating flights to two more cities in Germany, and one each in France and Sweden. We are continuing to expand our network, while striving to bring more destinations in Europe closer to our passengers. In the coming days, we will surprise our passengers with the introduction of direct flights to some of their favourite summer destinations,” said Air Serbia GM Commercial and Strategy Jiří Marek.

Air Serbia will start operating flights to Hamburg, the second biggest city in Germany, on 15 May, 2023, every Monday, Wednesday and Friday. Hamburg is the European centre of science, research and education, and the seat of the oldest German stock exchange and commercial bank in the world. In addition to its rich architectural heritage, the city boasts an exceptional selection of museums, from contemporary art and German romanticism to ethnology and naval history. A museum in the shape of a ship known as the “White Swan of the South Atlantic” is 159 meters long and offers its guests the opportunity to learn about the life of sailors. It is the only city in Germany with a sandy beach.

Flt DesgEff DateFreqDept ArpDept TimeArvl ArpArrv TimeBlock Time
JU  039017-May-23WednesdayBelgrade (BEG)06:35Hamburg (HAM)08:4502:10
JU  039117-May-23WednesdayHamburg (HAM)09:20Belgrade (BEG)11:2502:05
JU  039415-May-23Monday, FridayBelgrade (BEG)17:30Hamburg (HAM)19:4002:10
JU  039515-May-23Monday, FridayHamburg (HAM)20:25Belgrade (BEG)22:3002:05

*All times are local.

Starting on 18 May, 2023, every Monday, Thursday and Sunday, the Serbian national airline will be operating flights to Gothenburg, one of the most important cities on the economic map of Europe, and also the biggest port in Scandinavia and an important travel hub between Stockholm, Oslo and Copenhagen. The centre of the city is enriched with canals inspired by the Dutch architectural style, with bicycle tracks stretching alongside them. The main landmarks are the Gothenburg Cathedral, the Gothenburg Central Station. the Gothenburg opera house as well as the city museum, where the remnants of an authentic Viking ship are exhibited.

Flt DesgEff DateFreqDept ArpDept TimeArvl ArpArrv TimeBlock Time
JU  044018-May-23ThursdayBelgrade (BEG)06:10Gothenburg (GOT)08:4502:35
JU  044118-May-23ThursdayGothenburg (GOT)09:30Belgrade (BEG)11:5502:25
JU  044421-May-23Monday, SundayBelgrade (BEG)17:05Gothenburg (GOT)19:4002:35
JU  044521-May-23Monday, SundayGothenburg (GOT)20:25Belgrade (BEG)22:5002:25

*All times are local.

Starting on 18 May, 2023, every Tuesday, Thursday and Saturday, Air Serbia will be operating flights from Belgrade to Cologne. The city lies on the Rhine, and is rich in tourist attractions and cultural events. The symbol of the city is the Cologne Cathedral from 1248, which, due to its impressive Gothic architecture, exceptional stained glass windows and other important works of art, was included in the UNESCO World Heritage List. The most visited cultural institution in Cologne, with around 600,000 visitors a year, is the Chocolate Museum, while the Romano-Germanic Museum, Museum Ludwig, and the Fragrance Museum are also sure to attract tourists. In addition to Belgrade, you can fly to Cologne from „Constantine the Great“ airport in Niš.

Flt DesgEff DateFreqDept ArpDept TimeArvl ArpArrv TimeBlock Time
JU  032618-May-23Tuesday, ThursdayBelgrade (BEG)06:40Cologne (CGN)08:5002:10
JU  032718-May-23Tuesday, ThursdayCologne (CGN)09:35Belgrade (BEG)11:3502:00
JU  032820-May-23SaturdayBelgrade (BEG)17:45Cologne (CGN)19:5502:10
JU  032920-May-23SaturdayCologne (CGN)20:40Belgrade (BEG)22:4002:00

*All times are local.

Starting on 20 May, 2023, every Tuesday and Saturday, you can fly to Marseille, the second largest city in France, which, thanks to its 2,600-year-long history, has a rich and diverse cultural heritage. From the Panier district to the small, untouched village of Goudes, from the Mucem building to the Vieille Charité, from the must-see Notre-Dame de la Garde to the dazzling Cité le Corbusier. If you pass by the Old Port, one of the tourist symbols of the city, in the mornings, you will surely meet the loud fishermen selling their fresh catch. Here is where the famous, kilometre-long “Hemp Street”, Rue La Canbière begins, whose appearance dates to the XIX century, when Marseille was one of the biggest hemp trade centres in the world.

Flt DesgEff DateFreqDept ArpDept TimeArvl ArpArrv TimeBlock Time
JU  029620-May-23SaturdayBelgrade (BEG)06:30Marseille (MRS)08:5002:20
JU  029720-May-23SaturdayMarseille (MRS)09:35Belgrade (BEG)11:5002:15
JU  029823-May-23TuesdayBelgrade (BEG)17:20Marseille (MRS)19:4002:20
JU  029923-May-23TuesdayMarseille (MRS)20:25Belgrade (BEG)22:4002:15

*All times are local.

The national airline offers good connections from Hamburg, Gothenburg, Cologne and Marseille, via Belgrade, to other destinations in its network such as Thessaloniki, Athens, Istanbul, Bucharest, Sofia, Tirana, Skopje, Sarajevo, Rome, Malta, Split, Dubrovnik, Tivat, Podgorica, Vienna, Pula, Rijeka, Zadar, Florence, Catania, Naples, Palermo and Larnaca.

You can find more information about Air Serbia’s activities on the Air Serbia media centre webpage.