Сви возачи којима је одузета возачка дозвола, а желе поново да је добију, односно, стекну право за враћање дозволе, морају да похађају обавезни Семинар унапређења знања из области безбедности саобраћаја.

Агенција за безбедност саобраћаја у оквиру својих надлежности, још од 2012. године, реализује семинаре за возаче којима је одузета возачка дозвола, а који имају за циљ унапређење њиховог знања и промену свести у вези са безбедним понашањем у саобраћају као предуслов за враћање дозволе. Наиме, од 2012. године Закон о безбедности саобраћаја препознаје категорију несавесних возача, а то су возачи који имају 18 или више казнених поена, возачи који су кривично осуђени за незгоду са смртним исходом, затим, возачи који су у року од 5 година кривично осуђени за незгоду са тешким телесним повредама другог лица.

Закључно са хиљадитим семинаром, пријављено је 11.845 возача, док је 11.534 њих слушало семинар, а 11.036 успело да врати дозволу. Када је реч о врсти и структури прекршаја, најчешће је реч о вожњи под утицајем алкохола (38%) , прекорачењу брзине (14%), као и вожњи без дозволе или без категорије у дозволи (8%). Посматрајући вожњу под утицајем алкохола, више од половине је возило у стању средње алкохолисаности, док је око 40% возило у стању тешке и веома тешке алкохолисаности, а око 6% у стању потпуне алкохолисаности.

Када је реч о полазницима семинара, око 98% њих су мушког пола, 2% су жене, док је просек година старости од 35 до 40. Око 15% има завршену основну школу, 70% средњу школу, 10% вишу школу или факултет. Занимљиво је да међу возачима којима је одузета возачка дозвола има 17 доктора наука. Посебно забрињава то што је све већи број оних којима је одузета пробна возачка дозвола (у 2023. години њих 39).  Међу полазницима има 74 повратника, који семинар слушају по други пут.

Семинари за несавесне возаче су креирани од стране саобраћајних инжењера и психолога и специфични су по томе што се изводе као радионице у групама од 6 до 12 полазника, а воде их стручни предавачи сертификовани од стране Агенције за безбедност саобраћаја. Едукацијом су обухваћене теме из безбедности и прописа, као и радионице на тему најчешћих прекршаја од стране несавесних возача. Семинар траје 14 радних дана, односно, 40 часова, а присуство је обавезно, након чега следи испит који је услов за добијање уверења неопходног за враћање возачке дозволе. Семинари се спроводе на територији 21 града у Србији.

Додатак:

Статистички извештај за семинаре за возаче којима је одузета возачка дозвола за период од 2012. закључно са 1000. семинаром можете преузети овде.