Toyota Hilux GR Sport

Konstruisan za još bolje performanse, odziv i kontrolu, s novim, prilagođenim karakteristikama sistema oslanjanja