Ima interesovanja, ali ne preteranog, kažu prodavci novih automobila na pitanje da li taksisti koriste subvenciju za nabavku novih vozila.

Da podsetimo, država će i ove godine subvencionisati 6.000 taksi prevoznika u iznosu od 8.000 evra za nabavku novih putničkih vozila koja ispunjavaju određene ekološki prihvatljive standarde. Zahtevi za subvencije podnose se Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje nakon kvartalnog prikupljanja zahteva donosi rešenja.

Pravo na podsticaje države imaju svi prevoznici koji obavljaju delatnost taksi prevoza kao javnog prevoza od 4. januara 2019. godine ili ranije.

Ipak, potrebno je da zainteresovani taksista ispuni nekoliko uslova pre nego što mu se odobri subvencija. Parvo, taksi prevoznik, da bi koristio subvenciju, dužan je da prethodno isplati 15 odsto kupoprodajne cene novog putničkog vozila. Bilo da je to deo učešća za odobrenje ugovora o finansijskom lizingu ili deo učešća za odobrenje namenskog kredita. Subvencija se dodeljuje u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći male vrednosti.

Da bi koristio novac iz državnog budžeta taksi prevoznik je dužan da pre isplate subvencije isplati iznos u visini od najmanje 15 odsto kupoprodajne cene novog putničkog vozila davaocu finansijskog lizinga na ime dela učešća za odobrenje ugovora o finansijskom lizingu putničkog vozila, odnosno iznos u istoj visini banci na ime dela učešća za odobrenje namenskog kredita za kupovinu putničkog vozila.

„Ako taksi prevoznik kupuje novo putničko vozilo sopstvenim sredstvima, subvencija se isplaćuje nakon što taksi prevoznik dostavi dokaz da je u celosti isplatio dobavljaču deo kupoprodajne cene koji se ne finansira iz sredstava za odobravanje subvencija, odnosno dokaz o isplati dobavljaču iznosa u visini od najmanje 15 odsto kupoprodajne cene novog putničkog vozila. Ako taksi prevoznik kupuje novo putničko vozilo zaključenjem ugovora o finansijskom lizingu, odnosno zaključenjem ugovora o namenskom kreditu, subvencija se isplaćuje se nakon zaključenja ugovora o finansijskom lizingu, odnosno zaključenja ugovora o namenskom kreditu“, navodi se u pomenutoj uredbi.

Novo putničko vozilo čija se nabavka subvencioniše mora zadovoljavati propisane uslove iz Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i mora imati vrednost ne manju od 13.000 evra.

Subvencija se odobrava za nova putnička vozila koja imaju potpuno električni, hibridni ili pogon na komprimovani prirodni gas, ili zadovoljavaju najmanje euro 6 standard u pogledu emisije izduvnih gasova

-Zanimljivo je da Mađarska stimuliše svoje taksiste za nabavku isključivo električnog vozila sa 20.000 evra – kaže nam Filip Mitrović iz Folskvagena Srbija.

Putnička vozila čija se nabavka subvencioniše ne mogu se otuđiti u roku od tri. Taksi prevoznik je dužan da subvencionisanim putničkim vozilom obavlja delatnost najmanje u roku od tri godine.

Taksista, između ostalog, mora da dokaže da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, a ukoliko ima ugovor o reprogramu, ne sme da duguje više od 500.000 dinara. Takođe, taksista ne sme da ima pravosnažnu sudsku ili upravnu meru zabrane obavljanja delatnosti ili osudu zbog privrednog prestupa.

POGLEDAJTE UREDBU VLADE SRBIJE O SUBVENCIJAMA ZA TAKSISTE

Evo i kako se podnosi zahtev


Zahtev za subvenciju za nabavku novog putničkog vozila u skladu sa ovom uredbom podnosi se Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture isključivo preporučenom pošiljkom ili pošiljkom koja ima mogućnost elektronskog praćenja na portalu JP Pošta Srbije.

Redosled ostvarivanja prava na dodeljivanje subvencije utvrđuje se prema vremenu prijema potpunog zahteva.

Zahtev se smatra potpunim ako sadrži svu potrebnu navedenu dokumentaciju:

1) važeće rešenje o odobravanju taksi prevoza,

2) dokaz da je taksi prevoznik izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda,

3) dokaz da taksi prevoznik nema pravosnažnu sudsku ili upravnu meru zabrane obavljanja delatnosti ili osudu zbog privrednog prestupa,

4) izvod iz Agencije za privredne registre za taksi prevoznika ne stariji od 15 dana na dan podnošenja zahteva,

5) predračun dobavljača za nabavku novog putničkog vozila,

6) predugovor između dobavljača i taksi prevoznika koji sadrži naziv proizvođača, godinu proizvodnje, tip, model, snagu motora, ukupnu cenu putničkog vozila, iznos PDV , način i rok isporuke,

7) izjava dobavljača da može izvršiti isporuku putničkog vozila,

8) izjava, odnosno saglasnost taksi prevoznika za upis zabrane raspolaganja putničkim vozilom u naredne tri godine, osim u slučaju kada taksi prevoznik ne postaje vlasnik vozila,

9) izjava dobavljača da putničko vozilo ispunjava sve propisane uslove iz čl. 5. i 6. ove uredbe,

10) izjava taksi prevoznika o dodeljenoj pomoći male vrednosti (de minimis) u tekućoj godini i prethodne dve fiskalne godine.