Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Горан Весић и в.д. директора ЈП „Путеви Србије“ Зоран Дробњак и директор кинеске компаније „CCCC“  Јанг Донг, у просторијама општине Сурчин, потписали су Анекс 3 уговора о Пројектовању и изградњи уливно-изливних саобраћајница на државном путу I А  реда број 2,  Београд – Јужни Јадран за деоницу Сурчин – Обреновац у Јакову, на укрштању аутопута Е 763 са локалним путем Сурчин – Јаково.

Пројекат изградње петље у Јакову је вредан више од 3,3 милиона долара, инвеститор је Јавно предузеће „Путеви Србије” а извођач радова кинеска компанија „China Communications Construction Company Ltd. (CCCC)“.

Будућа петља Јаково ће омогућити бржи приступ аутопуту Милош Велики не само становницинма Јакова и других насеља општине Сурчин, већ и индустријској зони у Јакову, а сам центар Сурчина заштитити од транзитног и теретног саобраћаја, што ће смањити гужве и повећати безбедност свих учесника у саобраћају.

Укупна дужина пројектованих саобраћајница износи 2,235 км, а површина коловоза уливно-изливних саобраћајница и проширења зауставне траке аутопута је 11.230м2. Планирана је изградња  једносмерних саобраћајница ширине коловоза 6,00 м и банкина од 1,50 м.

Предвиђена је и уградња трака за успорење и убрзање кретања возила на делу зауставне траке у профилу аутопута. Постојећа зауставна трака ширине 2,50 и 0,50 м се претвара у изливну и уливну траку ширине 3,50 и 0,50 м.  Дужина трака за убрзање или успорење кретања возила је 25,00 м. Ширина уливне и изливне рампе је 6,00 м.

Потписивању је присуствовали представници  ресорног министарства, града Београда, извођача и пројектанта, као и локалне самоуправе.