NS Požarevac

Usled konstantnog povećanja saobraćaja u Republici Srbiji, kao i sve većeg učešća elektronske naplate putarine u ukupnom saobraćaju kroz naplatne stanice, JP „Putevi Srbije“ je pokrenulo Projekat proširenja 26 naplatnih stanica u Republici Srbiji.

Pored čeone naplatne stanice Stara Pazova, koja je u proširenom kapacitetu puštena u saobraćaj 16.05.2023.g., u ovoj godini su proširene i sledeće naplatne stanice:

• Bočna naplatna stanica Požarevac na državnom putu I A reda broj 1, sa postojećih 3 ostrva – 4 saobraćajne trake, naplatna stanica je proširena za 3 nova ostrva, i ukupni prošireni kapacitet je 6 ostrva – 7 saobraćajnih traka i novi upravni objekat od 100 m² iznad saobraćajnih traka na nadstrešnici.

• Bočna naplatna stanica Smederevo na državnom putu I A reda broj 1, sa postojećih 2 ostrva – 3 saobraćajne trake, naplatna stanica je proširena za 2 nova ostrva, i ukupni prošireni kapacitet je 4 ostrva – 5 saobraćajnih traka i novi prizemni upravni objekat od 100 m².

NS Smederevo

• Bočna naplatna stanica Aleksinac na državnom putu I A reda broj 1, sa postojećeg 1 ostrva – 2 saobraćajne trake, naplatna stanica je proširena za 2 nova ostrva, i ukupni prošireni kapacitet je 3 ostrva – 4 saobraćajne trake i novi prizemni upravni objekat od 50 m².

NS Aleksinac

Na naplatnoj stanici Obrenovac završena je prva faza proširenja u kojoj je ova naplatna stanica proširena za dve saobraćajne trake.

Projekat proširenja naplatnih stanica u Republici Srbiji predstavlja još jednu vrednu investiciju JP „Putevi Srbije“ koja će značajno doprineti poboljšanju uslova putovanja, povećati protok i brzinu prolaska vozila, dodatno povećati upotrebu elektronske naplate putarine i doprineti bezbednosti, komforu i brzini putovanja.