Juče je pušten u saobraćaj most preko reke Save, kod Ostružnice, na sektoru 3, obilaznice Beograda.

Most preko reke Save, dug 1,96 kilometara, izgrađen je 90-tih godina prošlog veka, podsećaju u JP „Putevi Srbije“ čije saopštenje, dostavljeno redakciji AutoSrbija.Club portala, prenosimo u celini..
Nakon završetka izgradnje, ne dočekavši da pređe saobraćaj preko njega, most je srušen u NATO bombardovanju, 1999.godine.
Poslednje polje čelične konstrukcije uz levu obalu je palo u reku, stubovi su pretrpeli oštećenja, bilo je prslina duž ploče i konzola glavnog raspona.
Posle obimnih radova na sanaciji most se ponovo uzdigao već 2006. godine, ponosno izrastajući iz sopstvenih ruševina uz pomoć vrednih neimara.

Nakon uspešnog završetka izgradnje novog mosta „blizanca“ već postojećem mostu preko reke Save, na obilaznici Beograda stvorili su se uslovi za sanaciju starog mosta koji je 15 godina bio jedini prelaz obilaznicom preko reke Save za više desetina hiljada vozila svakodnevno.

U okviru projekta rehabilitacije, nakon uklanjanja asfalta, polimer betona i hidroizolacije, izvršen je detaljan pregled i ispitivanje čeličnog sanduka mosta i betonskih nosača i ploče i izvršena je neophodna sanacija konstrukcije glavnog raspona i betonskih prilaza sa obe strane. Izvršena je zaštita svih površina čelične konstrukcije sa novim sistemom antikorozivne zaštite, ugradnja hidroizolacije, popravka ili zamena dilatacija i ležišta mosta, sanacija elemenata sistema za odvodnjavanje. Izvršeno je prilagođavanje ograde mosta novim propisima i zamenjen sistem za zadržavanje vozila, uspešno završeno asfaltiranje kolovoza i izrada horizontalne signalizacije.

Radove je izvela kompanija Strabag d.o.o., Project Biro Utiber je bio stručni nadzor, na osnovu projektno-tehničke dokumentacije koju je pripremilo preduzeće Mostprojekt a.d.

Radovi na donjem stroju će se izvoditi pod saobraćajem, ali će brzina biti redukovana na 80 km/čas u periodima izvođenja radova zbog bezbednosti vozača i radnika koji izvode radove. Iz pomenutih razloga na mostu će biti postavljen radar za merenje trenutne brzine vozila sa displejom koji će ispisivati brzinu i upozorenje „Uspori“.

Izgradnja nizvodnog mosta i rehabilitacija stare uzvodne konstrukcije sada čine pun saobraćajni profil autoputa i na taj način doprinose funkcionalnosti, bezbednosti i udobnosti svih učesnika u saobraćaju.

Puštanjem u saobraćaj mosta preko reke Save kod Ostružnice, obilaznica Beograda biće u punom profilu autoputa od Batajnice do petlje Avala, i to sektori A i B1-B5.