• Čista CCS EBITDA dostigala je 4,702 milijardi dolara u 2022. godini, zbog doprinosa Upstream i Downstream segemenata i uopšte povoljnim makro okruženjem u naftnoj industriji
  • Čista CCS EBITDA na nivou Grupe za Q4 2022 dostigla je 1,074 milijardi dolara, što je 26% niže nego u prethodnom kvartalu
  • Upstream čista EBITDA u Q4 2022 porasla je za 8% na 492 miliona dolara u odnosu na 2021. godinu, dok je smanjena ako se uporedi sa Q4 2021, zbog uticaja plaćanja dodatnih poreza na dobit u Mađarskoj i ograničenja cene gasa u Hrvatskoj
  • Downstream CCS EBITDA u Q4 2022 dostigla je 384 miliona dolara, što predstavlja povećanje od  9% u odnosu na prethodnu godinu, pošto je opadajući doprinos Petchema nadoknađen većom EBITDA u segmentu prerade
  • Consumer Services je dostigao 89 miliona dolara EBITDA u Q4 2022 što je smanjenje od 23% u odnosu na prethodnu godinu zbog negativnog efekta koji je izazvala regulisana cena goriva u Centralnoj i Istočnoj Evropi

MOL Grupa je danas objavila finansijske rezultate za četvrti kvartal i celu fiskalnu 2022. godinu. Bez obzira na nepredvidive i turbulentrne spoljašnje uticaje, MOL Grupa je ostvarila 1,074 milijardi dolara u Q4 2022, čiste EBITDA od 4,702 milijardi dolara. Upstream i Downstream su zajedno ostvarili 95% ovog rezultat o odnosu pola-pola, na šta je značajno uticalo ukupno pozitivno naftno makro okruženje. EBITDA- relevantni procenjeni uticaj propisa o cenama goriva i dodatnih poreza širom MOL-ovog ključnog regiona CIE iznosio je više od 1,6 milijardi dolara u 2022.

„Prošla godina je bila pravi test iz svih mogućih aspekata u našoj industriji. Ponosan sam što mogu da kažem da je MOL uspeo da uspešno prođe kroz bezbroj izazova u ovoj godini i operativno i finansijski. Rat u Ukrajini i njegove posledice na sigurnost snabdevanja, nepredvidivi makro uslovi i regulatorne mere doneli su neviđene izazove našim stručnjacima u MOL-u koji su se odlično snašli tokom konstantne krizne situacije. Snažna EBITDA u 2022. godini – čak i sa ekstremno visokim porezima, ograničenjima cena i regulatornim merama – daje mogućnost da nastavimo naše transformaciono i razvojno putovanje postavljeno u strategiji Shape Tomorrov 2030+. Shodno tome, napravili smo prve investicije u proizvodnju zelenog vodonika i zakoračili u upravljanje otpadom što je veliki korak ka našim strateškim ciljevima vezanim za cirkularnu ekonomiju. Jasno nam je da 2023. neće biti ništa lakša, ali verujem da će nam dokazana otpornost MOL-a pomoći da sa samopouzdanjem prođemo kroz ova neizvesna vremena.” kaže predsednik i izvršni direktor Zsolt Hernádi prokomentarisao je rezultate:

Predsednik i izvršni direktor MOL grupe Zsolt Hernádi

Čista Upstream EBITDA u Q4 2022 porasla je za 8% na 492 miliona u odnosu na prošlu godinu, što godišnju EBITDA u  Upstream segementu dovodi do 2,212 milijardi dolara i predstavlja 47% ukupno ostvarenih rezultata u MOL Grupi. Odlična isporuka bila je vođena kontinuirano visokim cenama nafte i gasa tokom cele godine, kao i pouzdanim radom MOL-ovog međunarodnog i domaćeg portfolija. Međutim, regulisana cena gasa u Hrvatskoj i ekstra porezi u Mađarskoj imali su značajan negativan uticaj na rezultate, što je vidljivo u EBITDA brojkama u četvrtom kvartalu. Obim proizvodnje je premašio godišnje smernice i iznosio je 92 mboepd u 2022. Upstream je obezbedio skoro 60% slobodnog toka novca MOL Grupe u 2022. godini, donoseći 1.837 milijardi dolara. OPEX na nivou grupe je ostao oko 5,5 USD/bbl u 2022. uprkos značajnom pritisku troškova u celom lancu, a prodaja u Velikoj Britaniji je povoljno uticala na troškove podizanja jedinica.

Downstream EBITDA u Q4 2022 blago je poboljšana u odnosu na prethodnu godinu i dostigla je 384 miliona dolara, pošto je doprinos rafineriji uspeo da ublaži negativnu EBITDA kompanije Petchem u kvartalu i uprkos odloženom puštanju u rad rafinerije Dunav nakon planiranog remonta u novembru 2022. Potražnja za motornim gorivom je nastavljena u Mađarskoj i Slovačkoj, obe su pale za 4% u kvartalu, dok su na mađarsko tržište takođe uticali teški uslovi snabdevanja kao rezultat gornje granice cena. Godišnja čista CCS EBITDA dostigla je 2.240 milijarde dolara u 2022. zahvaljujući ukupnom dobrom učinku prerade. U rafineriji Slovnaft uspešno je završena probna prerada sirove nafte Arab Light, gde su završene sve pripreme za povećanje unosa sirove nafte iz ne-ruskih izvora u skladu sa propisima o zabrani izvoza naftnih derivata ruskog porekla od 5. februara 2023.

Consumer Services EBITDA je skoro prepolovljen u 2022. u poređenju sa celogodišnjim rezultatom iz 2021. i dostigla je 320 miliona dolara, zbog propisa o cenama goriva u MOL-ovom ključnom regionu CIE. U četvrtom kvartalu 2022. EBITDA je takođe bila pod pritiskom i dostigla je 89 miliona dolara, 23% niže nego u istom periodu prethodne godine, uprkos postepenom ukidanju ograničenja cena goriva u Mađarskoj početkom decembra. Povećanje obima prodaje, proširenje non-fuel marže i uključivanje Lotosovih sredstava u Poljskoj delimično su ublažili negativne uticaje. U četvrtom kvartalu 2022, MOL je završio posao koji pokriva proširenje Consumer Service portfolija kupovinom 417 benzinskih stanica u Poljskoj. Broj rekonstruisanih stanica sa Fresh Cornerom porastao je na 1.179 u Q4 2022. sa 1.130 koliko ih je bilo u Q3 2022. godine.

Gas Midstream EBITDA dostigla je 163 miliona dolara u 2022, 20% više nego u 2021, zbog povećane potražnje za prekograničnim kapacitetima, kontinuiranog punjenja skladišta i većih obima domaćeg prenosa. EBITDA je porasla za 79% na godišnjem nivou u Q4 2022. na 61 milion dolara, uprkos izazovnom spoljnom okruženju tokom cele godine. Domaći obim prenosa opao je za 30% u Q4 2022, u skladu sa smanjenjem potrošnje gasa u domaćinstvima i industriji.

Regulatorne mere su negativno uticale na rezultate na nivou Grupe: procenjeni uticaj regulative o cenama goriva i dodatnih poreza u MOL-ovom ključnom regionu CIE iznosio je više od 1,6 milijardi dolara u 2022. godini koji se odnosi na EBITDA.

O MOL Grupi

MOL Grupa je integrisana, međunarodna naftna i gasna, petrohemijska i retail kompanija sa sedištem u Budimpešti, Mađarska. Posluje u više od 30 zemalja sa dinamičnom međunarodnom radnom snagom od 25.000 ljudi i iskustvom u industriji od preko 100 godina. Unutar integrisanog lanca snabdevanja MOL Grupe posluju tri rafinerije i dva petrohemijska pogona u Mađarskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj. MOL poseduje mrežu od skoro 2000 servisnih stanica u 10 zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope. MOL-ove istraživačke i proizvodne aktivnosti podržane su sa više od 85 godina iskustva u oblasti ugljovodonika i 30 godina u ubrizgavanju CO2. Trenutno postoje proizvodne aktivnosti u 8 zemalja, a istraživačke u 10 zemalja.

MOL je posvećen transformaciji svojih tradicionalnih operacija zasnovanih na fosilnim gorivima u niskougljenični, održivi poslovni model i teži da do 2050. postane ugljenično neutralna uz oblikovanje niskokarbonske cirkularne ekonomije u Centralnoj i Istočnoj Evropi.