• Poslovanje bolje od očekivanog i pad dobiti pre oporezivanja veći od očekivanog usled teških spoljnih okolnosti
  • MOL Grupa je zabeležila dobit pre oporezivanja od 1,936 milijardi dolara, što je smanjenje od 36 odsto u odnosu na 2022, uzrokovano teškom makroekonomskom klimom, turbulentnom naftnom industrijom, haotičnom poreskom politikom i merama vlade.MOL Grupa objavila je danas svoje finansijske rezultate za 2023. i za četvrti kvartal 2023. Zbog geopolitičkih tenzija, haotične industrije i makro okruženja, te nepredvidive poreske politike i vladinih mera, MOL-ov profit pre oporezivanja je pao za 36 odsto u odnosu na 2022. godinu, na 1,936 milijardi dolara. Kompanija je ostvarila celogodišnju neto CCS EBITDA od 3,1 milijardu dolara, nadmašivši ažurirana očekivanja. Zasnovano na opreznim i razboritim kapitalnim investicijama i snažnom generisanju operativnog gotovinskog toka, pojednostavljeni slobodni novčani tok iznosio je 1,678 milijardi dolara.
Neto EBITDA CCS Grupe u četvrtom kvartalu 2023. iznosila je 992 miliona dolara, što predstavlja smanjenje od osam procenata u poređenju sa četvrtim kvartalom 2022. MOL očekuje da će ostvariti profit pre oporezivanja od približno 1,6 milijardi dolara u 2024., a EBITDA – u iznos od oko tri milijarde dolara.

Zbog vanrednih, teških spoljnih okolnosti, naš profit pre oporezivanja je smanjen u 2023. Ovo nije iznenađenje nakon godine u kojoj su dominirale geopolitičke, makroekonomske i industrijske tenzije i značajni dodatni pritisci iz regulatorno i poresko okruženje nastavljeno. Uprkos ovim izazovima, poslovali smo bolje nego što smo očekivali zahvaljujući našoj izvanrednoj operativnoj i troškovnoj efikasnosti i razboritoj investicionoj politici, koja je uspela da neutrališe efekte spoljnog okruženja. Izazovi sa kojima smo se suočili 2023. godine učinili su nas još odlučnijim da postignemo uspeh, ojačavajući našu ambiciju za nove korake; dodavanje upravljanja otpadom u naš portfolio je ojačalo naš integrisani poslovni model i pruža savršenu osnovu i zamah za naš rast i razvoj. Nastavljamo našu pametnu tranziciju, doprinoseći istovremeno održivosti i konkurentnosti. Sa našim obećavajućim nisko-karbonskim i zelenim investicionim projektima, mi aktivno razvijamo industrijsku kulturu našeg regiona i jačamo energetski suverenitet Centralne i Istočne Evrope. – Izvršni direktor i izvršni direktor MOL Grupe Žolt Hernadi prokomentarisao je rezultate: „

Neto CCS EBITDA za preradu i marketing za 2023. dostigao je 1,328 milijardi dolara, što je pad od 41 odsto u odnosu na 2022. zbog normalizacije marži prerade i slabog petrohemijskog okruženja, zajedno sa prekomernim jednokratnim porezima koji su samo delimično nadoknađeni većim obimom proizvodnje i prodaje. MOL Grupa je nastavila sa investicionim projektima u čitavom regionu Centralne i Istočne Evrope, promovišući svoje ciljeve održavanja dominantne regionalne uloge u tradicionalnoj delatnosti rafinerija i marketinga i transformaciju u fleksibilnu i održivu kompaniju u hemijskoj industriji. Istovremeno, u četvrtom kvartalu 2023. neto CCS EBITDA iznosila je 456 miliona dolara, što je smanjenje od tri procenta u odnosu na prethodni kvartal, podstaknuto padom rafinerijskih marži i sezonski nižim količinama. Uprkos blagom povećanju u odnosu na prethodni kvartal, petrohemijske marže su ostale slabe, a petrohemijska EBITDA je ostala u minusu, što je rezultiralo negativnim uticajem na EBITDA za celu 2023. godinu.

EBITDA istraživanja i proizvodnje nafte i gasa za 2023. iznosila je 953 miliona dolara, što predstavlja pad od 57 odsto u odnosu na 2022. godinu. Godišnji pojednostavljeni slobodni novčani tok pao je na 587 miliona dolara, uglavnom kao rezultat nižih cena ugljovodonika. Proizvodnja je iznosila 90,4 mboepd tokom cele godine, što je izvanredno dostignuće gde je nivo proizvodnje premašio cilj za 2023. uprkos objektivnim poteškoćama na polju Šaikan u Iračkom Kurdistanu. Dobri rezultati u Mađarskoj doprineli su unapređenju proizvodnje i ispunjenju očekivanja koje su postavile države na lokalnom nivou. U četvrtom kvartalu 2023. godine proizvodnja je iznosila 91,5 mboepd, što je povećanje od 4,7 mboepd u odnosu na prethodni kvartal, jer je završetak planiranih remonta u prerađivačkim pogonima i proširenje prava u oblasti ACG doprineo povećanju proizvodnje. Kao rezultat toga, EBITDA u četvrtom kvartalu 2023. skočila je za 92 procenta na 375 miliona dolara u odnosu na prethodni kvartal, uz pomoć nešto viših cena ugljovodonika i ukidanja specijalnog režima rente za rudarstvo u Mađarskoj. Drugi značajni razvoji su prve količine gasa proizvedene iz polja u suvlasništvu MOL-a u Kazahstanu, sa dodatnim proizvodnim kapacitetom koji će biti pušten u rad u drugoj polovini 2024. godine, i nove geotermalne koncesije dodeljene MOL Grupi u Mađarskoj i Hrvatskoj.

EBITDA za korisničku podršku povećana je za 61 odsto u četvrtom kvartalu 2023. u poređenju sa istim periodom prošle godine i dostigla je 144 miliona dolara zahvaljujući izvanrednom rezultatu koji omogućava kontinuirano poboljšanje marži i ukidanje ograničenja na cene goriva u Mađarskoj i Hrvatskoj. Prva godina poslovanja u Poljskoj nakon kupovine Lotos benzinskih pumpi u decembru 2022. godine, uz dodavanje mreže OMV Slovenija u regionalni portfelj MOL Grupe, omogućila je prodaju dodatnih 260 miliona litara goriva u četvrtom kvartalu 2023. , što je dovelo do ukupnog povećanja prodaje goriva od 10% između četvrtog kvartala 2022. i četvrtog kvartala 2023. godine. Poslovanje korisničke službe takođe je postiglo izvanredne rezultate u poboljšanju marži bez goriva, sa povećanjem od 32% u istom periodu . Rezultatu je doprinela i odlična prodaja proizvoda iz gastronomske ponude i prehrambenih proizvoda, koji predstavlja uspešan nastavak uvođenja kategorije bez goriva. Broj prodatih kafa povećan je za 20%, uz povećanje broja prodatih viršle za 48%, dok je prodaja sendviča porasla za 52%. Uz bogatu ponudu, uzlaznom trendu je pomoglo konstantno širenje digitalnih popusta i MOL MOVE programa lojalnosti i kontinuirana integracija proširene prodajne mreže u Poljskoj i Sloveniji u Fresh Corner i Gastro koncepte.

Upravljanje otpadom, u skladu sa datom koncesijom, pokrenula je u Mađarskoj u julu 2023. godine kompanija MOHU, koja je preuzela i obezbedila nesmetano prikupljanje i sakupljanje otpada i ostvarila EBITDA od 37 miliona dolara u 2023. godini. Uvođenje sistema refundiranja predstavlja još jedno značajno dostignuće koje zahteva značajna kapitalna ulaganja, sa instalacijom oko 2.000 mašina u saradnji sa maloprodajnim lancima; ovo će u velikoj meri pomoći Mađarskoj da ispuni zahteve EU. Počela je i realizacija investicije u prvu MOL-ovu deponiju, uz pripreme za izgradnju još devet deponija, tri pretovarne stanice i tri postrojenja za sortiranje otpada. Ukupna kapitalna investicija od 63 miliona dolara, uključujući kupovinu 200.000 kontejnera za odvojeno sakupljanje otpada, stavlja dodatni naglasak na nameru MOL-a da dodatno unapredi svoju reputaciju značajnim razvojem cirkularne ekonomije, počevši od Mađarske.