Javno preduzeće „Putevi Srbije“ u saradnji sa pripadnicima službi za hitne intervencije, Sektorom za vanredne situacije – vatrogasno spasilačkom jedinicom, Upravom saobraćajne policije i službom hitne medicinske pomoći, 26.10.2023.g., na državnom putu IA reda broj 2 u tunelu „Brančić“, sprovelo je simulaciju vanrednog događaja.

Tokom vežbe,  na osnovu zajednički definisanog operativnog plana, sprovedena je simulacija vanrednog događaja i prezentovane su uvežbane, koordinirane aktivnosti navedenih službi radi evakuacije lica, gašenja požara i otklanjanja posledica simuliranog vanrednog događaja.

Zajedničke vežbe organizuju se periodično, shodno zakonskim obavezama upravljača puta kako za lica zaposlena u Tunelsko – operativnim centrima JP „Putevi Srbije“ tako i za pripadnike službi za hitne intervencije, radi sveobuhvatne pripreme za reagovanje u različitim vanrednim situacijama.

Vatrogasna vežba u tunelu Brančić je sprovedena kvalitetno i dobro organizovano, uz pokazan visok nivo spremnosti i reagovanja svih učesnika.