Javno preduzeće „Putevi Srbije“ je organizovalo izuzetno važnu vežbu „Simulacija vanrednog događaja u tunelu „Železnik“. Vežba je organizovana u saradnji sa pripadnicima službi za hitne intervencije, Sektorom za vanredne situacije – vatrogasno spasilačkom jedinicom, Dobrovoljnim vatrogasnim društvom „Matica“ iz Zemuna, Upravom saobraćajne policije i službom hitne medicinske pomoći,.

Vežba „Simulacija vanrednog događaja u tunelu „Železnik“ je održana 11.juna 2024.

Održana je na državnom putu IA reda, broj 1, u tunelu „Železnik“, na Obilaznici Beograda.

Simulacija vanrednog događaja u tunrlu "Železnik"
Foto: JP “ Putevi Srbije“


Cilj vežbe bio je da se uvežbaju stručna lica u JP „Putevi Srbije“ i pripadnici DVD „Matica“ – Zemun u zajedničkom nastupu uz ujednačeni metod rada na gašenju požara.

PROČITAJTE JOŠ: Brže,lakše, jevtinije do Crne Gore


Tokom vežbe, na osnovu zajednički definisanog operativnog plana, sprovedene su simulacije vanrednih događaja (požar na vozilu i curenje amonijaka iz cisterne). Prezentovane su uvežbane, koordinirane aktivnosti navedenih službi. Te aktivnosti se sprovode radi evakuacije lica, gašenja požara, sprečavanje daljeg curenja amonijaka.Naravno, uz otklanjanje posledica simuliranih vanrednih događaja.

Simulacija vanrednog događaja u tunrlu "Železnik"


Simulacija vanrednog događaja i reagovanje nadležnih službi u tunelu Železnik, kvalitetno su organizovani i sprovedeni. Prikazan je visok nivo spremnosti i reagovanja svih učesnika.

Simulacija vanrednog događaja u tunrlu "Železnik"


Zajedničke vežbe organizuju se periodično, shodno zakonskim obavezama upravljača puta. One su predviđene kako za lica zaposlena u Tunelsko – operativnim centrima JP „Putevi Srbije“ tako i za pripadnike službi za hitne intervencije. Naravno, radi sveobuhvatne pripreme za reagovanje u različitim vanrednim situacijama.

JP „PUTEVI SRBIJE

Foto i video materijal : JP “ Putevi Srbije“

PROČITAJTE JOŠ: Nova pravila za vozače električnih trotineta u Srbiji

JP „Putevi Srbije“

Twitter
JP

O nama

JP „Putevi Srbije“ osnovano je shodno Zakonu o javnim putevima (Sl. Glasnik RS, broj 101/05) i obavlja stručne poslove koji se odnose na trajno, neprekidno i kvalitetno održavanje i zaštitu, eksploataciju, izgradnju, rekonstrukciju, organizaciju i kontrolu naplate putarine, razvoj i upravljanje državnim putevima prvog i drugog reda u Republici Srbiji.

Putevi, kao dobra u opštoj upotrebi, su državna svojina, a upravljanje državnim putem je delatnost od opšteg interesa.

Finansiranje izgradnje i rekonstrukcije, održavanja i zaštite javnog puta obezbeđuje se iz naknade za upotrebu državnog puta – putarine, finansijskih kredita, budžeta Republike Srbije i drugih izvora u skladu sa zakonom.