AMSTERDAM, 19. jul 2022. – Stellantis N.V. i Dongfeng Motor (Hong Kong) International Co., Limited, podružnica Dongfeng Motor Group Compani Limited („Dongfeng“) sklopili su ugovor („HOA“) koji se odnosi na 99,2 miliona običnih akcija Stellantisa u vlasništvu Dongfenga, što predstavlja 3,16 % akcijskog kapitala Stellantisa. U skladu sa HoA, Dongfeng može s vremena na vreme dati ponudu za prodaju Stellantisu, svih ili jednog dela Stellantis običnih akcija koje drži Dongfeng. Stellantis će imati pravo, ali ne i obavezu, da prihvati ovaj predlog i da kupi Stellantisove akcije ponuđene po prosečnoj zaključnoj ceni po akciji na „Euronext Milano“ za period od pet trgovačkih dana koji neposredno prethodi datumu kada Dongfeng predstavi „ponudu .

KINESKI GIGANT -DONGFENG

U slučaju da Dongfeng odluči da otuđi bilo koji deo svojih Stellantis običnih akcija kroz proces ubrzane izrade knjige (ABB), Dongfeng će ponuditi Stellantisu priliku da interveniše kao vodeći investitor u takvoj transakciji, po rezultujućoj ponuđenoj ceni. ABB.

DONGFENG

Svaka kupovina Stellantis običnih akcija od strane Stellantisa od Dongfenga biće obavljena u skladu sa ovlašćenjem koje je dala generalna skupština 13. aprila 2022. godine, uz eventualno obnavljanje ili produženje.

Stellantis će obavestiti tržište o mogućem prihvatanju ponude Dongfenga i kupovini ponuđenih akcija.