Dopunsku garanciju na pneumatike dobijaju kupci novih vozila, a nakon isteka fabričke garancije, redovnim održavanjem uz Toyota Relax garanciju ova pogodnost dostupna je do 10 godina ili 185.000 pređenih kilometara

Oštećenje pneumatika je neprilika koja može da zadesi svakog vozača. Nepažljivo odbačeni ekser ili rupa na putu može brzo da onesposobi vozilo.

Oštećena „guma“ mora odmah da se popravi, na licu mesta, sa setom za popravku ili da bude zamenjena s privremenim ili stalnim rezervnim točkom, ukoliko ga vozilo poseduje.

To može da se dogodi u uslovima kiše, mraka, itd… kada su popravka ili zamena pneumatika, pored puta ili na putu, ne samo neprijatni već i nebezbedni po osobu koja popravlja „gumu“, kao i za ostale učesnike u saobraćaju.

Da bi ovo neprijatno iskustvo učinila lakšim, Toyota je za svoje stranke pripremila dopunsku garanciju na pneumatike koja, u slučaju kvara, podrazumeva transport vozila do ovlašćenog Toyota servisa koji će pregledati vozilo i popraviti ili zameniti oštećeni pneumatik. Sve ove usluge su potpuno besplatne, a jedino što se ne može nadoknaditi je izgubljeno vreme.

Uslovi Toyotine garancije na pneumatike

Garanciju na pneumatike dobijaju svi kupci novih vozila! Početkom garancije smatra se datum isporuke novog vozila. Period garancije je tri godine – bez ograničenja kilometraže. Nakon perioda od tri godine, redovnim održavanjem u ovlašćenom Toyota servisu, sa Toyota Relax garancijom dobija se sve do 10. godine ili 185.000 km (šta pre nastupi)! Toyotina dopunska garancija na pneumatike vezana je za broj šasije vozila (VIN) i ne gubi se prodajom vozila!

Da bi se ostvarila garancija neophodno je da se u slučaju oštećenja pneumatika vozilo odmah zaustavi na bezbednom mestu. Vozač je u obavezi da pozove Toyota Eurocare i da prijavi oštećenje pneumatika.

Ukoliko se korisnik odluči za samostalnu zamenu ili popravku „gume“ Toyotina garancija na pneumatike ne važi!

Garancija podrazumeva popravku ili zamenu pneumatika u slučaju iznenadnog oštećenja i obuhvata:

  • Besplatni prevoz EUROCARE do najbližeg ovlašćenog servisa
  • Popravku ili zamenu oštećenog pneumatika
  • Popravku oštećenja koje je posledica vandalizma (samo uz policijski zapisnik)

Garancija pokriva samo „gumu“ koja je oštećena i ne uzima u obzir eventualnu potrebu potpune jednakosti pneumatika na vozilu! Oštećeni pneumatik, u skladu s procenom servisera, može biti popravljen ili zamenjen nekim drugim pneumatikom ekvivalentnih karakteristika (namene, klase kvaliteta, dimenzija, indeksa nosivosti, indeksa brzine…).

Kada ne važi Toyotina dopunska garancija na pneumatike?

Toyotina dopunska garancija na pneumatike ne važi ako je oštećenje „gume“ uzrokovano lošim, nemarnim, nepravilnim održavanjem ili rukovanjem (nepravilnom ugradnjom, itd…) ili nepravilnom upotrebom, za interventna vozila (policija, vatrogasci, ambulantna vozila, i sl.), za terensku-vanputnu vožnju, vozila koja se koriste za vožnju na gradilištima, rudnicima, u šumi i slično, oštećenja koja su nastala u saobraćajnoj nesreći, ukoliko je pneumatik bio oštećen u trenutku kada vozilo nije bilo registrovano, oštećenja usled mehaničkog kvara vozila (poput loma nekog dela vozila koji dovede do oštećenja pneumatika, itd),

oštećenja koja su posledica požara, eksplozije ili direktne izloženosti opasnim materijama, kao i istrošenosti ili posledice trošenja pneumatika.

Takođe, dopunska garancija na pneumatike ne važi ukoliko je pneumatik u momentu oštećenja potrošen više nego što je dozvoljeno (ukoliko je dubina šare manja od najmanje dozvoljene), ukoliko je šteta na pneumatiku nastala zbog preopterećenja vozila, ukoliko je oštećenje pneumatika posledica konstruktivnih modifikacija na vozilu ili ugradnje neoriginalne dodatne opreme ili delova koji nisu odobreni od strane proizvođača vozila, ukoliko oštećeni pneumatik nije odgovarajući za vozilo, odnosno nije predviđen homologacijom vozila, u slučaju više sile (rat, zemljotres, građanski nemiri i slični vanredni događaji), kao i ukoliko je vozilo izvezeno i više nije registrovano u jednoj od zemalja Toyota Adria regiona (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija).

Izuzeća od dopunske garancije za pneumatike

Pokriće Toyotine dopunske garancije na pneumatike se ne odnosi na oštećenja koja su postojala i koja su konstatovana od strane Toyota ovlašćenog servisa, tokom redovnog održavanja vozila kojim se aktivira ova garancija. Ova oštećenja mora otkloniti vlasnik vozila da bi mogao da koristi pogodnosti koje proističu iz Toyotine garancije na pneumatike.

Toyotina dopunska garancija na pneumatike takođe ne pokriva posledična oštećenja (npr. posledično oštećeni naplatak, senzor, ili neki drugi deo na vozilu).