BMW i Vision Circular predstavlja inovativni koncept vozila koji nam nagoveštava kako će izgledati 2040. godina. Taj futuristički model, premijerno predstavljen na ovogodišnjem IAA Mobility sajmu u Minhenu, sledi principe cirkularne ekonomije sa namerom da redujuje emisije CO2.

Tokom narednih godina BMW će se voditi jasno definisnim ciljevima koji počivaju na principima cirkularnosti. Međutim, šta bi to tačno značilo u praksi? Koliko su štetne CO2 emisije? Zašto održivost neće biti žrtvovana zarad luksuza?

Zahvaljujuči inženjerima, naučnicima i stručnjacima u BMW-u, nije teško zamisliti kako bi kompaktno, potpuno električno vozilo sa doslednim fokusom na održivosti i luksuzu moglo da izgleda u budućnosti. Kao što ime sugeriše, dizajnerska mantra je u skladu sa principima cirkularne ekonomije.

ŠTA JE CIRKULARNA EKONOMIJA?

Mnogi resursi su ograničeni, tako da bi ekonomija kao celina morala radikalno da se menja iz pozicije „uzmi, proizvedi, baci“ u stvarnu cirkularnu ekonomiju gde se ništa ne baca. Cilj takvog pristupa baziran je na tome da se postojeći materijali i proizvodi održavaju, recikliraju, popravljaju i dele što je moguće duže.

SMANJIVANJE CO2 EMISIJA

Redukcija emisija CO2 u celom životnom ciklusu vozila jeste jedan od ključnih prioriteta BMW Grupe u okviru njene potrage za klimatskom neutralnošću. Ali, da li je uopšte moguće proizvoditi vozila koja ne zagađuju okruženje i šta se dešava sa njihovom reciklažom? Principi cirkularne ekonomije kreiraju viziju budućnosti u kojoj su vozila napravljena u potpunosti od sekundarnih materijala, te su dizajnirana kako bi bila optimlna za reciklažu.

ODRŽIVOST KAO OSNOVNI POSTULAT

BMW Grupa teži potpunoj CO2 neutralnosti najkasnije 2050: od energetskih zahteva, kroz lanac snabdevanja pa sve do ciklusa korišćenja i uklanjanja. Da bi se to postiglo, vozila se moraju projektovati tako da budu resursno efikasna još u proizvodnoj fazi.

To se odnosi na energiju korišćenu u proizvodnji i prošireno je na upotrebu recikliranih materijala. Na primer, fabrike BMW Grupe širom sveta već koriste 100 odsto zelenu energiju.

„BMW teži tome da postane najodrživiji proizvođač rešenja za individualnu mobilnost.“

BMW I VISION CIRCULAR – POSTAVLJANJE JASNIH CILJEVA ZA BUDUĆNOST

„BMW i Vision Circular demonstrira iscrpno i dosledno promišljanje koje smo primenili na održivu mobilnost. On predstavlja našu ambiciju da budemo pionir na polju razvoja cirkularne ekonomije“, objašnjava generalni direktor BMW-a Oliver Zipse. „Želimo da proširimo našu lidersku poziciju u efikasnosti resursa u proizvodnji za ceo životni ciklus naših vozila.“

CIRKULARNI DIZAJN – 4 PRINCIPA

RE:THINK – Figurativno govoreći: ništa se ne propušta. Vizija vozila i proizvodni proces, uključujući cikluse materijala, ponovo su razmotreni, razvijeni i optimalizovani od nule.

RE:DUCE – Redukcija gde god je to moguće: u korišćenju materijala kao i kontroli elemenata primenom digitalizacije koja štiti životnu sredinu.

RE:USE – Proširenje životnog ciklusa kroz ponovnu proizvodnju i ponovno dizajniranje. Lako uklonjive veze doprinose tome da je mnogo lakše zameniti pojedine materijale i komponente, što stvara priliku da se vozilo iznova i iznova osmišljava.

RE:CYCLE – Fokus u pogledu korišćenih materijala usmeren je na reciklirane materijale koji se ponovo upotrebljavaju na kraju životnog ciklusa proizvoda. Ključ za efikasno recikliranje je u malom broju različitih grupa materijala sazdanih od monomaterijala čije se međukonektivne komponente takođe mogu lako menjati.

„Posvetili smo se cirkularnosti sistematično, od samog početka dizajnerskog procesa za BMW i Vision Circular.“

Adrijan van Hojdonk

Šef Dizajna BMW Grupe