Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), na 82. sednici Vlade Republike Srbije održane 28. septembra 2023. godine, usvojena je Strategija bezbednosti saobraćaja Republike Srbije za period od 2023. do 2030. godine sa pratećim Akcionim planom bezbednosti saobraćaja za period od 2023. do 2025. godine.


U skladu sa odlukom Tela za koordinaciju poslova u bezbednosti saobraćaja, Agencija je formirala Radnu grupu za izradu Nacrta strategije bezbednosti saobraćaja Republike Srbije za period od 2023. do 2030. godine, koja je obuhvatala predstavnike 32 subjekta bezbednosti saobraćaja na državnom i lokalnom nivou. Tokom izrade strategije i pratećeg trogodišnjeg akcionog plana, sprovedena je analiza problema i razvijeni ciljevi, pokazatelji, aktivnosti i troškovi za ostvarenje pet posebnih ciljeva ove strategije. U proces izrade strategije i pratećeg akcionog plana aktivno je uključen i konsultovan Republički sekretarijat za javne politike.


Donošenjem međusektorske Strategije bezbednosti saobraćaja Republike Srbije za period od 2023. do 2030. godine postavlja se osnov za stvaranje sistema u kojem bi bezbednost saobraćaja bila jedan od društvenih prioriteta svih građana. Cilj je da Republika Srbija bude među 10 najbezbednijih zemalja Evrope.


Opšti cilj strategije jeste smanjenje broja poginulih i teško povređenih lica za 50% do 2030. godine, u odnosu na 2019. godinu i NULA poginule dece u saobraćaju od 2030. godine.

Ukoliko se ovi ciljevi ostvare, u Republici Srbiji će biti spašeno najmanje 1.382 života među kojima je 68 dece.


Dosledno prateći princip „nulte tolerancije“, prosečne godišnje društveno – ekonomske posledice (troškovi, gubici i štete) saobraćajnih nezgoda u Republici Srbiji bi bile značajno manje od 4,1 milijardu evra. Finansijski okvir za dostizanje opšteg cilja odnosno realizaciju svih mera i aktivnosti iz strategije i pratećih akcionih planova na godišnjem nivou iznosi oko 10% ukupnih društveno – ekonomskih posledica saobraćajnih nezgoda.
U cilju dodatnog usklađivanja Strategije i svetskih, odnosno evropskih principa u oblasti bezbednosti saobraćaja, struktura ove strategije prati svetske pravce, prepoznaje i oslanja se na svetske uspešne prakse u oblasti bezbednosti saobraćaja, posebno: Globalne ciljeve održivog razvoja; Globalne ciljeve bezbednosti saobraćaja; Rezolucije UN o globalnom unapređenju bezbednosti saobraćaja zaključno sa Rezolucijom od 2. septembra 2020. godine kojom se period od 2021-2030. godine proglašava Drugom decenijom akcije za bezbednost saobraćaja; Stokholmsku deklaraciju; Globalni plan druge decenije akcije za bezbednost saobraćaja, Okvirnu politiku bezbednosti saobraćaja Evropske unije za period 2021-2030. godine kao i Akcioni plan bezbednosti saobraćaja Zapadnog Balkana.