Mnogo polemike, bure u javnosti, na društvenim mrežama, izazvala je informacija o izvođenju rehabilitacionih radova na auto-putu Miloš Veliki na deonici Ub -Lajkovac. Bilo je zaista mnogo tumačenja, netačnih infrmacija pa je usledio odgovor JP Putevi Srbije, koji u celini prenosimo na osnovu saopštenja koje je dostavljeno našoj redakciji.

Saopštenje JP Putevi Srbija

U cilju objektivnog i tačnog informisanja javnosti JP „Putevi Srbije“ obaveštava sledeće:

Na državnom putu IA reda broj 2, deonica Ub – Lajkovac izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza od km 43+151 do km 45+600, leva kolovozna traka (traka u smeru ka Beogradu), u ukupnoj dužini od 2,45 km.
Radovi na rehabilitaciji kolovoza na navedenoj deonici se izvode zbog pojave oštećenja u vidu podužnih i poprečnih pukotina na kolovozu, praćenih nabiranjem asfaltnih slojeva.
Pojava navedenih oštećenja na kolovozu je posledica visokog nivoa podzemnih voda i njegovog čestog oscilovanja u toku godine.
Nivo podzemnih voda i njegov balans je značajno poremećen tokom dužeg vremenskog perioda, a naročito tokom prošle i ove godine, zbog obilnih padavina i izlivanja reke Kolubare i njenih pritoka.
Plavljenje područja usled porasta i promena nivoa podzemnih voda, a naročito često oscilovanje, je dovelo do sufozije, tj. ispiranja sitnih čestica iz materijala u podtlu (samoniklog tla) i materijala u kolovoznoj konstrukciji puta.
Ispiranje sitnih čestica iz materijala u kolovoznoj konstrukciji i podtlu je dovelo do pada njegove nosivosti , a što je u kasnijoj fazi eksploatacije puta imalo za posledicu propadanje kolovozne konstrukcije i pojavu navedenih oštećenja.


Rehabilitacijom predmetne deonice puta je predviđeno uklanjanje završenog sloja (u debljini od 5 cm) u punoj širini (zaustavna, vozna i preticajna saobraćajna traka) leve kolovozne trake, a u voznoj saobraćajnoj traci je predviđeno uklanjanje i bituminiziranih nosećih slojeva u debljini od 15cm.
Nakon uklanjanja asfaltnih slojeva u voznoj saobraćajnoj traci, u cilju poboljšanja granulometrijskog sastava materijala u donjim nosećim slojevima kolovozne konstrukcije, predviđeno je nanošenje kamenog agregata, frakcije 0-4mm, a potom i izrada cementne stabilizacije na licu mesta.
Po završetku prethodnih radova, u voznoj saobraćajnoj traci planirana je izrada dva nova bituminizirana noseća sloja od BNS 22 sA Pmb, ukupne debljine d=15 cm i izrada završnog sloja od asfalt betona AB11 s Pmb d=5cm u punoj širini leve kolovozne trake.
Zbog položaja službenih prolaza na ovoj deonici autoputa, privremena saobraćajna signalizacija je postavljena na dužini od 7 km.
Za saobraćaj je zatvorena leva kolovozna traka, dok se saobraćaj odvija dvosmerno desnom kolovoznom trakom autoputa.
U cilju bezbednosti saobraćaja, zbog blizine radova petlji Ub, zatvoreno je isključenje za Ub iz pravca Čačka.
Sve izmene režima saobraćaja na predmetnoj deonici autoputa su u skladu sa izdatim Rešenjem nadležnog Ministartsva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Radovi na rehabilitaciji kolovoza izvodi preduzeće za puteve „Štrabag“ doo Beograd koje je nadležno i za održavanje državnog puta I A reda broj 2 – autoput Miloš Veliki.
Vrednost radova na rehabilitaciji kolovoza iznosiće 126,3 miliona dinara bez PDV-a.
Rok za završetak radova je 60 dana.