.

Tekst i foto :Lj. Ivanović

Vazduhoplovstvo je jedno od tehnički najnaprednijih i najkompikovanijih ljudskih delatnosti.

Kao i skoro sve ljudske delatnosti najviše je napredovalo u vojne svrhe.

Uvođenje vazduhoplovstva u srpsku vojsku planirano još 1893., konkretnija realizacija je počela slanjem inžinjerskog kapetana Koste Miletića u Rusiju na školovanje 1901., nastavljena nabavkom dva balona 1904. koja su bila stacionirana u Nišu.

Kada je vojvoda Radomir Putnik doneo rešenje koji je osnovana Vazduhoplovna komanda srpske vojske 24. decembra 1912. , sa sedištem u Nišu, počela je i istorija srpskog, ali i jugoslovenskog, vojnog vazduhopovstva.  Vojno vazduhoplovstvo je uzelo učešće u Balkanskim  ratovima i Prvom svetskom ratu.

Prvi avion kod nas napravio je 1909. Ivan Sarić  iz Subotice.

Slovenac Edvard Rusijan nastradao je 9. januara 1911. kada mu se avion srušio na zidine Kalemegdana.

Prvo jugoslovensko akcionarsko društvo za civilni vazdušni saobraćaj „Aeroput“ osnovano je 17. juna 1927. u Beogradu.

Početak nacionalne vazduhoplovne industrije vezuje se za 1923. Do tada vazduhoplovi su uvoženi iz insotranstva.

Između dva svetska rata u Srbiji i Jugoslaviji postojao je veliki broj fabrika koje su proizvdile vazduhoplove, po licenci i po sopstvenim konstrukcijama.

Postojao je i veći broj fabrika avionskih motora, koje su uglavnom proizvodile po inostranim licencama.

Uz to, postojao je i veliki broj fabrika za prateću industriju, fabrika za proizvodnju instrumenata,  drvene građe, u početku osnovni materijal od koga su se pravili vazduhoplovi, boja i lakova, akumulatora, padobrana, pilotskih odela,…

Kao vrhunac proizvodnje između dva svetska rata smatra se naš lovac Rogožarski IK-3.

Nakon Drugog svetskog rata nastavljen je razvoj vazduhoplovne industrije, a naši najuspešniji proizvodi bili su mlazni avioni G-2 Galeb, G21-Jastreb, G-4 super Galeb i J-22 Orao.

Uz proizvodnju vazduhoplova postojao je veći broj zavoda za ispitivanje vazduhopolva, održavanje, školovanje vazduholovnog kadra, aero klubova, klubova jedriličara, padobranaca,

Dom vazduhopovstva u Zemunu domaćin je izvanredne izložbe pod nazivom „100 godina nacionalne vazduhoplovne industrije 1923-2023“ koju je pripremio Muzej vazduhoplovstva.

Izložen je veliki broj plakata, modela aviona, instrumenata, naoružanja,…

Obavezno treba posetiti ovu izložbu i osetiti se ponosan na dostignuća naše vazduhoplovne industrije.