• MOL Grupa se slaže sa BayWa AG o kupovini Szarvas biogas fabrike
  • Kupovina u skladu sa MOL-ovom strategijom SHAPE TOMORROV 2030+, sa potencijalom važnih sinergija unutar kompanije
  • Transakcija koja doprinosi realizaciji Direktive EU o obnovljivoj energiji i REPowerEU

Budimpešta, 29. maja 2023. – MOL Grupa dogovorila je s kompanijom BayWa AG kupovinu Szarvas Biogas Plant, fabrike za preradu otpada koje koristi organski otpad za proizvodnju električne i toplotne energije kroz kogeneraciju s vršnim kapacitetom snage od oko 4 megavata (MW). Fabrika godišnje obrađuje više od 40.000 tona otpada iz proizvodnje mesa u regiji i još 53.000 tona zaostalog otpada (kao što je stajsko đubrivo) sa okolnih farmi na kojima se gaji stoke i vrši prerada mesa. Osim toga, oko 18.000 tona poljoprivrednog supstrata koristi se kao sirovina za fabriku, što sveukupno proizvodi više od 12,5 miliona kubnih metara biogasa.

MOL Grupa želi da proširi svoj portfolio biogoriva kako bi ispunila ciljeve postavljene Direktivom Evropske unije o obnovljivoj energiji. Ova akvizicija je takođe u skladu s ciljevima akcionog plana REPowerEU, koji postavlja visok cilj za proizvodnju biogasa i metana kako bi se razumno povećala ukupna energetska nezavisnost Evropske unije. Osećaj odgovornosti za sigurnost snabdevanja energijom u regionu srednje i istočne Evrope osnovni je deo identiteta MOL Grupe i načina razmišljanja o radu i razvoju.

Szarvas Biogas Plant

Za MOL Grupu, akvizicija biogasnog fabrike Szarvas odlična je prilika za proširenje portfolija proizvodnje održive energije kompanije sa potencijalom za ostvarenje važnih sinergija unutar kompanije. Fabrika ne samo da poseduje jedan od najvećih proizvodnih kapaciteta biogasa u srednjoj i istočnoj Evropi, već se takođe nalazi u području gde su MOL-ove aktivnosti istraživanja i proizvodnje prisutne i aktivne. To stvara jedinstvenu sinergiju obezbeđujući infrastrukture biogasnim fabrikama za nadogradnju njihovih gasnih proizvoda. MOL Grupa je takođe ceni znanje i iskustvo, praksu i mogućnosti koje Szarvas biogasna fabrika može doneti Grupi – kako bi dodatno omogućila razvoj održivog portfolija MOL Grupe, istovremeno pokazujući kredibilnu nameru kompanije da postane regionalni trendseter u energetskoj transformaciji.

U skladu sa svojom strategijom SHAPE TOMORROV 2030+, MOL Grupa je posvećena promovisanju održivosti i doprinosu cirkularnoj ekonomiji kroz strateška partnerstva, inovativno istraživanje i razvoj i ciljana ulaganja. MOL Grupa aktivno oblikuje pejzaž zelene hemijske, petrohemijske i rafinerske industrije, čineći pozitivan uticaj na životnu sredinu.

O MOL Grupi

MOL Grupa je integrisana, međunarodna naftna i gasna, petrohemijska i retail kompanija sa sedištem u Budimpešti, Mađarska. Posluje u više od 30 zemalja sa dinamičnom međunarodnom radnom snagom od 24.000 ljudi i iskustvom u industriji od preko 100 godina. Unutar integrisanog lanca snabdevanja MOL Grupe posluju tri rafinerije i dva petrohemijska pogona u Mađarskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj. MOL poseduje mrežu od skoro 2400 servisnih stanica u 10 zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope. MOL-ove istraživačke i proizvodne aktivnosti podržane su sa više od 85 godina iskustva u oblasti ugljovodonika i 30 godina u ubrizgavanju CO2. Trenutno postoje proizvodne aktivnosti u 8 zemalja, a istraživačke u 10 zemalja.

MOL je posvećen transformaciji svojih tradicionalnih operacija zasnovanih na fosilnim gorivima u niskougljenični, održivi poslovni model i teži da do 2050. postane ugljenično neutralna uz oblikovanje niskokarbonske cirkularne ekonomije u Centralnoj i Istočnoj Evropi.