Stellantis prilagođava „Top Executive Team“ kako bi ojačao efikasnost kompanije u sve zahtevnijem spoljnom kontekstu

AMSTERDAM, 6. jun 2023. – Posle više od dve godine uspešne implementacije svoje organizacije, Stellantis je danas najavio promene u vrhu izvršnog tima od 1. jula 2023. Imenovanja održavaju logiku organizacije Kompanije sastavljene od regiona, brendova i funkcije, što se pokazalo dobrim rešenjem s obzirom na rekordne finansijske rezultate ostvarene od stvaranja Stellantisa početkom 2021. godine.

Karlos Tavares (Carlos Tavares)

„Ove promene pokazuju da raznovrsnost talenata i stručnosti unutar „Top Executive Team“ tima omogućava prilagođavanje našeg liderskog tima rastućim izazovima poslovnog okruženja, nadovezujući se na uspeh koji je ovaj tim izgradio u protekle dve i po godine. uz primerno izvršenje strateškog plana Dare Forvard 2030“, rekao je Karlos Tavares (Carlos Tavares), izvršni direktor Stellantisa. „Posebno koristim ovu priliku da se zahvalim Haraldu Vesteru (Harald Wester), povodom njegovog penzionisanja, na njegovom profesionalizmu i vođstvu kojim je vodio tehnološki napredak kompanije.

Harald Vester (Harald Wester)

FUNKCIJE

Ned Ćurić (Ned Curic), trenutno glavni tehnološki direktor, proširiće svoj delokrug tako što će uključiti istraživanje i razvoj kao novi direktor za inženjering i tehnologiju, zamenivši Haralda Vestera, trenutno glavnog inženjera, koji odlazi u penziju. Dodatne odgovornosti Neda Ćurića će doprineti tekućoj transformaciji Stellantisa u kompaniju za tehnologiju održive mobilnosti, obezbeđujući usklađenost između strateške vizije i implementacije projekta Stellantis R&D funkcije. SEbastijen Žako (Sebastien Jackuet) je imenovan za zamenika, odgovornog za projekte i unakrsne linije automobila.

Ned Ćurić (Ned Curic),

Beatris Fuše (Béatrice Foucher), trenutni izvršni direktor kompanije DS Automobiles, imenovana je za glavnog direktora za planiranje, umesto Olivijea Burža (Olivier Bourges). Prethodno iskustvo Beatrice Foucher kao izvršnog direktora premium brenda i njena stručnost u automobilskom sektoru biće prednost za ponudu najboljih rešenja u pogledu proizvoda i tehnologija kako bi se ispunila očekivanja kupaca.

Beatris Fuše (Béatrice Foucher)

Olivije Burže ( Olivier Bourges,) trenutno glavni šef za planiranje,prekomandovan je u Globalnu korporativnu kancelariju i biće zadužen za odnose sa javnošću. U ovoj novoj ulozi, Olivier Bourges će se oslanjati na svoje prethodno iskustvo kao generalni sekretar bivše PSA i svoje značajno znanje o strateškim interesima automobilskog sektora i njegovih zainteresovanih strana.

Olivier Bourges,

Đorđo Fosati (Giorgio Fossati), kao generalni savetnik, daće značajan doprinos pravnoj delatnosti u još zahtevnijem regulatornom kontekstu automobilske industrije, nastavljajući da doprinosi uspehu efikasnog upravljanja kompanijom kroz svoju dragocenu podršku Upravnom odboru.

Đorđo Fosati (Giorgio Fossati)

Silvia Verneti (Silvia Vernetti), koju znamo kao generalnu direktorku FCA Srbija, trenutno šefica globalne korporativne kancelarije, imenovana je za šefa globalnog korporativnog planiranja, pod odgovornošću Beatrice Foucher. Silvia Vernetti ima dokazanu sposobnost da upravlja novim strateškim projektima za kompaniju, oslanjajući se na svoju veliku stručnost u razvoju poslovanja i finansijskom upravljanju.

Silvia Verneti (Silvia Vernetti)

BRENDOVI

Timoti Kuniskis (Timothy Kuniskis,), trenutno izvršni direktor brenda Dodge, proširiće svoj delokrug i uključiće odgovornost za brend Ram. Njegovo velikoo poznavanje tržišta Severne Amerike doprineće Ramovom planu kontinuiranog rasta, sa fokusom na globalnu ekspanziju.

Timoti Kuniskis (Timothy Kuniskis,),

Mike Koval (Mike Koval), trenutno izvršni direktor brenda Ram, imenovan je za šefa Mopar-a za Severnu Ameriku, koji odgovara glavnom operativnom direktoru Severne Amerike Marku Stjuartu (Mark Stewart). Mike Koval će preuzeti stratešku odgovornost za P&L za učinak regiona Severne Amerike.

Mike Koval (Mike Koval),

Olivije Fransoa (Olivier François), sadašnji izvršni direktor marke Fiat i direktor globalnog marketinga, proširiće svoj obim i biti imenovan za generalnog direktora brendova Fiat i DS Automobiles, zamenivši Beatris Fuše, dok će zadržati funkciju Stellantis Globalnog direktora marketinga. Olivier Francois ima veliko iskustvo u razvoju brenda i strateškom pozicioniranju od čega će i Fiat i DS Automobili imati koristi.

Olivije Fransoa (Olivier François)