Drugi pišu: Uvoznicivozila.rs

Srpska Asocijacija uvoznika vozila i delova ocenjuje da je Uredba Vlade Republike Srbije od 01. Februara o subvencionisanju kupovine novih vozila isključivo na električni pogon dobra vest, ali da je sa stanovišta pozitivnog uticaja na životnu sredinu potrebno uključiti i “plug-in” hibride.

Za 2024.godinu je opredeljeno 170.000.000 dinara a iznos subvencije zavisi od vrste vozila:

  • Za kupovinu električnog mopeda ili lakog tricikla:  250 evra u dinarskoj protivvrednosti;
  • Za kupovinu električnih motocikala, motocikala sa bočnim sedištem, teških tricikala, lakih i teških četvorocikala:  500 evra;
  • Za električna putnička vozila sa najviše devet mesta za sedenje i električna teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa do 3,5 tona: 5.000 evra.

Srpska asocijacija uvoznika vozila i delova  smatra da bi subvencije trebalo dodeliti i za kupovinu “plug in” hibrida, obzirom da su oni blizu nulte emisije CO2. Njima se, vozeći isključivo na elektro motor može postići autonomija od 50-70 km, što znači da se u gradskim sredinama gde je i najveće zagađenje mogu voziti gotovo isključivo na tu vrstu pogona. Sa aspekta pozitivnog uticaja na zaštitu životne sredine,  logično je da i oni budu tretirani kao ekološki prihvatljiva vozila i da se subvencije mogu koristiti i za njihovu kupovinu.


Sredstva subvencija rasla iz godine u godinu

Srpska Asocijacija uvoznika vozila i delova je analizirala i strukturu utroška sredstava ovih subvencija u periodu 2020 – 2023 i došla do podaka da su sredstva uvećavana iz godine u godinu i da su izuzev 2020, koja je bila bazična godina, gotovo u potpunosti iskorišćena, što govori o rastućem interesovanju građana i privrede.

11 vozila vrste L1 i L2                  (subvencija od 250 evra)

2 vozilo vrste L3-L7                     (subvencija od 500 evra)

Ukupno je subvencionisana kupovina 715 vozila.

Fizička lica su kupila 277, a pravna 438.

 
2023 godina:

Budžet:                                      444.000.000 dinara

Iskorišćeno:                                433.277.961,55 dinara (97,59%)

Struktura realizacije:

310  električna automobila           (subvencija od 5.000 evra),

69 “plug-in” hibrida                     (subvencija od 3.500 evra)

763 “klasičnih” hibrida                 (subvencija od 2.500 evra)

1 vozila vrste L1 i L2                   (subvencija od 250 evra)

1 vozilo vrste L3-L7                     (subvencija od 500 evra)

Ukupno je subvencionisana kupovina 1.144 vozila.

.