JP „Putevi Srbije“ u kontinuitetu sprovodi aktivnosti u vezi sa unapređenjem bezbednosti saobraćaja i sistemski deluje na podizanje nivoa svesti učesnika u saobraćaju.
Edukativnom kampanjom „3 sekunde ceo život“ JP „Putevi Srbije“ želi da utiče na edukaciju stanovništa, skrene pažnju javnosti na značaj držanja bezbednog intervala sleđenja vozila i smanji broj saobraćajnih nezgoda.
Cilj edukativne kampanje je skretanje pažnje na značaj odgovornog ponašanja u saobraćaju, koje, osim držanja bezbednog odstojanja između vozila, podrazumeva i smanjenje brzine kretanja vozila, aktivno sagledavanje uslova saobraćajnog toka i neugrožavanje drugih vozača u saobraćajnom toku.


Da li ste znali?

  • Više od 500 poginulih lica u saobraćajnim nezgodama godišnje;
  • Više od 150 poginulih lica na autoputu u tri godine;
  • Više od 50% saobraćajnih nezgoda posledica su naglog kočenja i naletanja vozila;
  • Svaka četvrta nezgoda sa poginulim licima se događa zbog nedovoljnog odstojanja između vozila.
  • Vodeći se tezom da se nezgode na putevima mogu sprečiti, JP „Putevi Srbije“ će sistemski delovati na podizanje nivoa svesti učesnika u saobraćaju.
  • Ispunjenje osnovnog cilja edukativne kampanje je podizanje svesti vozača koja bi trebala da doprinese:
  • smanjenju brzine kretanja vozila,
  • držanju bezbednog intervala sleđenja vozila,
  • aktivnom sagledavanju uslova saobraćajnog toka,
  • neugrožavanju drugih vozača u saobraćajnom toku

JP „Putevi Srbije“ apeluje na sve medije i stručnu javnost da podrže akciju i uključe se u promociju kampanje kako bi se smanjio broj saobraćajnih nezgoda i sačuvali ljudski životi.