.

JP „Putevi Srbije“ obaveštava da zbog velike zainteresovanosti distributera i njihovih postpejd korisnika, od 30.08.2023.g. će biti deo Open Balkan ETC projekta.

Naplata putarine u okviru navedenog projekta, za korisnike koji putarinu plaćajaju u postpejd sistemu preko distributera, će funkcionisati tako što će za prolaske kroz Republiku Srbiju važiti isti uslovi kao i do sada (u skladu sa potpisanim Ugovorom o obavljanju poslova distribucije u postpejd sistemu), dok će za prolaske kroz Republiku Severnu Makedoniju postpejd korisnicima biti omogućen „roming“.
„Roming“, odnosno naplata putarine u Republici Severnoj Makedoniji biće omogućena kroz registraciju svakog zainteresovanog korisnika na Web portal – Open Balkan ETC i povezivanje njihovih platnih kartica (kompanijskih) na portal.
Za prolaske kroz Republiku Severnu Makedoniju korisniku će se sredstva umanjivati sa registrovane platne kartice i ista će se direktno uplaćivati na račun upravljača puta u Republici Severnoj Makedoniji.

Koraci za registrovanje korisnika na Web portal – Open Balkan ETC su sledeći:

Distributer pismenim putem upućuje zahtev JP „Putevi Srbije“ za otvaranje naloga na Web portalu – Open Balkan ETC
Zaposleni u JP „Putevi Srbije“ otvaraju nalog distributeru i dostavljaju detaljno uputstvo za dalji rad
Distributer importuje bazu svojih zainteresovanih korisnika na Web portal – Open Balkan ETC i za svakog korisnika dobija link za registraciju koji im potom prosleđuje
Korisnik se preko dobijenog linka registruje na Web portal – Open Balkan ETC i povezuje svoju platnu karticu

Nakon gore navedenih koraka, korisniku je omogućen „roming“ za prolaske kroz Republiku Severnu Makedoniju.
„Roming“ za prolaske kroz Republiku Severnu Makedoniju nema dodatnih troškova za korisnika, već se sredstva sa registrovane platne kartice umanjuju isključivo za iznos putarine ostvarenog prolaska.