Goodyear-ov program obnavljanja pneumatika predstavlja aktuelno rešenje kako sa finansijskog, tako i sa aspekta održivosti. Vek trajanja pneumatika se obnavljanjem produžava za čak 150 procenata[i], a postupkom se u poređenju sa izradom novog potroši za 56 procenata manje sirove nafte[ii].

iU trenutnim uslovima izuzetno je važno da prevoznici i rukovodioci voznih parkova razmisle o korišćenju protektiranih pneumatika. Naime, industrija se, osim sa evropskim klimatskim planom Fit-for-55 koji nalaže ekološko poslovanje, suočava i sa uticajima rasta cena.

Kao što je pokazalo istraživanje održive realnosti Sustainable Reality Survey, tri od četiri vozna parka smanjenju ugljeničnog otiska pripisuju veliki značaj, a čak 42 procenta voznih parkova već koristi protektirane pneumatike i, osim toga, usvaja i druge mere održivosti. Podaci ukazuju na to, da rukovodioci voznih parkova teže održivosti i žele da budu deo cirkularne ekonomije, a, osim toga, žele i da povećaju vrednost za svoje krajnje korisnike.

GOODYEAR-OV PROGRAM OBNAVLJANJA PNEUMATIKA RETREADING SOLUTION

Pored inovativnih pneumatika i rešenja za upravljanje voznim parkovima, važan korak dalje, u oblasti održivosti, predstavlja program obnavljanja pneumatika ’Goodyear Retreading Solution’. Vodeće transportne kompanije, koje Goodyear-ovo rešenje već koriste, mogu uz njegovu pomoć da produže vek trajanja za dodatnih 1501 procenata, a ukupne troškove za pneumatike smanje za 10 odsto. Pri tome Goodyear tokom samog procesa obnavljanja u najvećoj mogućoj meri koristi već postojeće resurse i na taj način za proizvodnju iskoristi 56 procenata manje sirove nafte nego kod proizvodnje novih pneumatika2.

Goodyear-ovo rešenje za obnavljanje teretnih pneumatika, koje je prilagodljivo pojedinačnom voznom parku, omogućava ponovno narezivanje kanala, obnavljanje gazećeg sloja i još dodatno narezivanje kanala. Pri tome, vozni parkovi mogu da se odluče za obnavljanje sopstvene karkase, ali da se pridruže programu za razmenu karkasa. U okviru programa može da se bira između pneumatika TreadMax, kod kojih se koristi tehnologija izrade karkasa najnovije generacije, kao i inovacije gazećeg sloja sa obezbeđenim boljim iskorišćenjem goriva i manje emisija, i pneumatika NextTread, koji nude veliki izbor standardizovanih dezena.

SISTEM ZAMENE KARKASA NEPRESTANO UNAPREĐUJU

Tokom poslednjih meseci Goodyear je ojačao saradnju sa sertifikovanim lokalnim partnerima za snabdevanje karkasama. Investirali su i u savremenu opremu za još precizniju lasersku kontrolu karkasa, što doprinosi manjoj količini ostataka i otpada, a posledično predstavlja uspešnu praksu cirkularne ekonomije. Pri tome je važno reći da se karkase pregledaju lokalno i ne treba da se donose na centralne lokacije na kontrolne preglede. Tako da se u Goodyear-ove pogone za obnavljanje šalju samo odobrene karkase, čime kompanija uspešno skraćuje transportne rute.

Veliki doprinos unapređenju logistike iz oblasti upravljanja karkasama ima i aplikacija eCasing. Ova aplikacija automatskim unosom podataka obezbeđuje potpuno mobilno praćenje karkasa i tokova njihove razmene, a kupcu omogućava i jednostavan uvid u potrebnu dokumentaciju, kao što su obaveštenja o vraćanju karkase ili o naručivanju karkase.

Text Box: Informacije o preduzeću Goodyear Slovenija

Goodyear Slovenija, d. o. o., je jedan od vodećih proizvođača pneumatika u jugoistočnoj Evropi koji je još od 1998. godine deo međunarodne korporacije Goodyear.  Društvo Goodyear Slovenija ima oko 1.700 zaposlenih.

Goodyear Slovenija proizvodi, odnosno prodaje, pneumatike za putnička, poluteretna i teretna vozila, pneumatike za industrijske i građevinske mašine i pneumatike za motocikle. Prodajni program čine pneumatici pet robnih marki: Goodyear, Dunlop, Sava, Fulda i Debica.  Ovi pneumatici pružaju sigurnost i udobnost vozačima na putevima u celom svetu s obzirom da oko 80 procenata pneumatika prodajemo u evropskim i drugim zemljama putem prodajne mreže koncerna Goodyear. Za više informacija o našim pneumaticima posetite internet strane www.goodyear.eu, www.dunlop.eu, www.fulda.eu, www.sava-tires.com ili www.goodyear-slovenija.si.

Informacije o korporaciji Goodyear

Goodyear je jedan od najvećih proizvođača pneumatika na svetu. Zapošljava oko 72 hiljade ljudi, a proizvodnju ima u 57 pogona koji se nalaze u 23 države u svetu. U svoja dva Centra za inovacije, Akron u Ohaju i Colmar-Berg u Luksemburgu, Goodyear nastoji da razvija najnaprednije proizvode i usluge koji u svojoj branši postavljaju standarde u tehnologiji i performansama. Za više informacija o korporaciji Goodyear i njenim proizvodima posetite internet stranu www.goodyear.com/corporate.


[i]Podaci su zasnovani na internoj analizi korišćenja novih pneumatika Goodyear u poređenju sa narezanim, protektiranim i ponovo narezanim pneumaticima.

[ii]Na osnovu internih podataka.